Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Nalezené publikace
bylo nalezeno 70 publikací, zaměření: Vytápění

Dřevní peleta aneb peleta mýtů zbavená

autor:Zdeněk Lyčka
vydavatel:LING Vydavatelství s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:68 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Kniha rozebírá dřevní peletu hlavně z pohledu nové evropské legislativy, protože za 10 let šel vývoj na trhu i z pohledu požadavků na kvalitu neobyčejně dopředu. Autor seznamuje odbornou veřejnost i laické čtenáře, uživatele toho paliva, se znalostmi a zkušenostmi o vlastnostech pelet a zaměřuje se přímo na peletu samotnou a její charakteristické fyzikálně-chemické parametry, aby si čtenář mohl udělat obrázek, co od tohoto paliva může očekávat, z čeho by mělo být vyrobeno a jak by se při spalovacím procesu mělo chovat. Kniha tak podává ucelený přehled o použitých surovinách, výrobě a její energetické náročnosti, vlastnostech, skladování, využití dřevních pelet i reálných nákladech na vytápění pelatami.
další podrobnosti, koupit zde

Dřevní peleta II - spalování v malých zdrojích tepla

autor:Zdeněk Lyčka
vydavatel:LING Vydavatelství s.r.o.
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:71 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Druhý díl připravované "trilogie" o dřevní peletě se věnuje především problematice spalování biomasy a pelet zvláště. Ze strany obchodníků a výrobců spalovacích zařízení je zákazník zahlcován stále větším množstvím informací o technické úrovni jejich výrobků. Ale jak dalece reálné jsou tyto informace a co většina z nich vlastně znamená, to se zpravidla nedozví. A proto také vznikla tato kniha. Jsou zde popsány zákonitosti procesu spalování a tvorby škodlivin, principy stanovení účinnosti peletových kotlů i konstrukční parametry a provozní vlastnosti hořáků. Text je doplněn vzorci, podle kterých si může i běžný uživatel peletového kotle jednoduše zjistit, kolik vzduchu je potřeba přivádět do kotelny pro správné spalování, jaký objem spalin vzniká a jaké jsou ztráty jeho kotle. Kniha nemá ambice být učebnicí. Měla by být spíše praktickou pomůckou pro ty, kteří se spalováním dřevních pelet přicházejí každodenně do styku ve svých domovních kotelnách a mají zájem se s touto problematikou seznámit poněkud podrobněji.
další podrobnosti, koupit zde

Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov

autor:Zuzana Sternová a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A4
rozsah:352 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:33 Eur
titulka
 
Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená nižšie náklady na jej prevádzku. Publikácia venuje pozornosť procesu implementácie prijatej európskej smernice klasifikácie budov do legislatívy štátu. Proces preberania európskych noriem je náročný a zahŕňa navrhovanie a hodnotenie budov podľa tohto nového súboru noriem. Základom hodnotenia energetickej hospodárnosti je určenie jednotnej metodiky výpočtu, pričom na jej používanie treba určiť aj nové kritériové hodnoty. Nevyhnutná je príprava opatrení, pomocou ktorých možno dosiahnuť najvyššiu energetickú triedu príslušného hodnotenia podľa miesta spotreby. Osobitnou oblasťou, ktorú publikácia rieši, je otázka nezávislých odborníkov, teda kvalifikovaných osôb, ktorí sa touto problematikou zaoberajú.
další podrobnosti, koupit zde

Energie z biomasy

autor:Jiří Beranovský, Karel Murtinger
vydavatel:CPRESS
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně je probráno uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Publikace rovněž uvádí, jak se dá biomasa výhodně spojit s dalšími zdroji energie tak, aby byl výsledný efekt optimální z hlediska ekonomického i ekologického.

Kniha je určena široké veřejnosti. Čtenář se dozví, jak konkrétně může jednotlivé formy biomasy využít ve svém domě nebo bytě, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i jak se určuje efektivita a doba návratnosti těchto investic. V knize dále najdete:
- procesy probíhající při hoření biomasy
- typy teplovodních kotlů na biomasu
- akumulační nádrže ke kotlům
- ekonomické výhody využití biomasy
další podrobnosti, koupit zde

Hospodárné vytápění domů a bytů

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:129 Kč
titulka
 
Kniha je určena majitelům domů a bytů, studentům i projektantům. Pomůže čtenáři vytvořit si jasnou představu o rozhodujících kritériích, podle nichž se volí vytápěcí soustava se zřetelem k ekonomice vytápění. Pozornost je věnována i výběru vhodného typu paliva. Doporučuje, kdy a v jaké míře je vhodné provést rekonstrukci stávající otopné soustavy nebo zda vybudovat soustavu novou. Informuje např. i o vytápění konvekčními otopnými tělesy, či o sálavém podlahovém vytápění.
další podrobnosti, koupit zde

Hospodaření teplem v průmyslu

autor:Miroslav Kotrbatý, Ondřej Hojer, Zuzana Kovářová
vydavatel:ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení (další publikace)
rok vydání:2009
formát:B5
rozsah:253 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:425 Kč
titulka
 
Hospodaření teplem v průmyslu je nová publikace, která nabízí technická řešení naplňující motto: ,,Nejlevnější energie je energie ušetřená." uváděná v podtextu názvu, a to od vlivu zdroje tepla, přes hydraulické podmínky sítě k předávacím stanicím a následně otopným soustavám ve velkoprostorových objektech a občanské výstavbě. Důraz je kladen na komplexní řešení celé tepelně technické soustavy. Zabývá se každým detailem návrhu se zdůvodněním jeho vhodného, či nevhodného použití. Maximálním využívání uváděných poznatků lze dosáhnout až 50% úspor tepla. Jako symbol úspor je na titulní obálce uveřejněna opravárenská hala DEPO - Metro Praha, kde se šetří při použití závěsných sálavých panelů, proti původnímu teplovzdušnému vytápění 35% tepelné energie ročně.V publikaci jsou uváděna jak teoretická, tak i praktická řešení vycházející z dlouholetých zkušeností hlavního autora a doktorandských prací spolupracovníků. Díky svému obsahu je zaměřena na širokou čtenářskou obec. Od projektantů specialistů, projektantů stavebních profesí, projektantů připravujících se na autorizační zkoušky z oboru techniky prostředí, auditorů, energetiků průmyslových závodů, studenty středních i vysokých odborných škol a pracovníky schvalovacích orgánů státní správy.

Jak postavit nízkoenergetický dům

autor:Karel Srdečný
vydavatel:EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie (další publikace)
rok vydání:2008
formát:PDF
rozsah:47 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:0 Kč
titulka
 
Abychom získali nízkoenergetický dům, rozhodně nestačí k "běžnému" domu přidat další vrstvu tepelné izolace. Dosažení nízkoenergetického standardu vyžaduje pečlivou přípravu projektu domu a dodržení zásad nízkoenergetické výstavby při projektování i realizaci stavby. Jak poznáme nízkoenergetický dům? Jak postupovat při jeho přípravě a realizaci stavby? Publikace se zabývá přípravou projektu nízkoenergetického domu, zásadami pro konstrukci domu, volbou vytápění a větrání, kontrolou kvality projektu, jeho optimalizací a kontrolou realizace výstavby.
další podrobnosti, koupit zde

Kachlová kamna (2., rozšířené vydání)

autor:Václav Vlk
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:140 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Kniha pomůže čtenářům vyznat se v různých typech topidel a topných systémech, které lze použít v rekreačních a venkovských objektech. Umožní vybrat nejvhodnější topidlo a případně je postavit. Rozdělení topidel je na pružná a stáložárná, příp. akumulační topidla a jejich kombinace. Zvláštní důraz je kladen na kachlová topidla, jako jsou sporáky, kachlová kamna, pece s různými zdroji tepla - dřevo, uhlí, elektřina, příp. plyn.
další podrobnosti, koupit zde

Kachlové a selské sporáky

autor:Václav Vlk, Martin Vlk
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A5
rozsah:104 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Kachlové a selské sporáky patří k tradičnímu vybavení chalup. Informace o jejich opravě, volbě klasických i moderních materiálů, vnitřní konstrukci, opravě jednotlivých kovových částí i kování, vložkách na topnou vodu i o stavbě nových sporáků čtenáři najdou v této publikaci.
další podrobnosti, koupit zde

Kachlové sporáky

autor:Václav Vlk
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2011
formát:160x240 mm
rozsah:136 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:219 Kč
titulka
 
Kachlové sporáky nejsou už jen záležitostí rekreačních chalup, ale stále častěji se objevují v nových moderních domech. Staví se buď samostatně kdekoliv v místnosti nebo se stávají součástí kuchyňské linky. V knize najdete rady jaký zvolit nejvhodnější typ sporáku podle místa používání a jeho využití. Například sporák na nohách je vhodný do horské chalupy, kde se topí jen nárazově. Stolový s předem vyrobeným kovovým modulem umisťujeme spíše v celoročně obývaném domě, kde je ještě jiný zdroj vytápění. V publikaci najdete také informace o demolicích starých již nepoužitelných sporáků, o tom zda má význam opravovat a jak, o volbě materiálů, o vnitřní konstrukci, a především je zde na mnoha barevných obrázcích a kresbách popsána stavba klasického kachlového jednotroubového sporáku s kobkou za použití zcela nových materiálů. Na konci knihy nechybí recepty na buchty a chleba upečené právě v kachlovém sporáku.
další podrobnosti, koupit zde

Klimatizace a větrání

autor:Olga a Aleš Rubinovi
vydavatel:
rok vydání:2004
formát:A5
rozsah:128 stran
zaměření:Vytápění, Větrání a klimatizace, Stavba a energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá soustavami větrání a klimatizací, které jsou určeny pro rodinné nebo bytové domy a malé kanceláře. Autoři popisují funkce a aplikace jednotlivých soustav, dále se zabývají návrhy, požárními aspekty, hlukovými parametry a v neposlední řadě regulací těchto zařízení. Věnují se základním prvkům vzduchotechnických systémů a jejich údržbě. Čtenáři se také dozví o možnostech odvětrání kuchyní nebo o větrání místností s plynovými spotřebiči a krby. Nechybí ani kapitola o přístrojích pro lokální úpravu vzduchu, kterými jsou např.. zvlhčovače vzduchu nebo ventilátory. Dalším po vzduchotechnice významným tématem je teplovzdušné vytápění - jeho princip, možnosti, systémy provozu.

Komíny - 2. aktualizované vydání

autor:Martin Kužela
vydavatel:
rok vydání:2008
formát:A5
rozsah:148 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá problematikou komínových těles a odvodu spalin při vytápění rodinných domků a drobných staveb. Dozvíte se zde například jaké typy komínů jsou vhodné pro jednotlivé druhy paliv a tepelných spotřebičů, jaké zásady platí při navrhování a provádění komínových těles a konečně jaké možnosti nám nabízí současný stavební trh. Součástí publikace jsou návrhové tabulky, technické detaily řešení a fotografie realizovaných komínových těles. Autor se v neposlední řadě věnuje také rekonstrukcím tradičních vyzdívaných komínů. V knize dále najdete: navrhování komínů a kouřovodů, právní a technické předpisy, údržbu komínů, požárnětechnické požadavky na komíny.

Komíny (4., přepracované vydání)

autor:František Jiřík
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2013
formát:A5
rozsah:128 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:169 Kč
titulka
 
Čtvrté vydání publikace aktuálně a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována problematice kontrol, čistění a revize spalinových cest vycházející z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví.
další podrobnosti, koupit zde

Krby

autor:Václav Vlk, Jiří Maňák
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2006
rozsah:152 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:295 Kč
titulka
 
Velká kniha o krbech, která spojuje obrazovou výpravnost a technické informace. Podstatná část publikace je věnována krbům v interiéru, krbovým vložkám, případně krbovým kachlovým sestavám, ale nezapomíná ani na krby zahradní. Popisuje vlastní architekturu a design krbů, technické řešení krbu i vlastní stavbu. Jako přínosnou novinku pak kapitolu od architekta o zásadách kompozičního řešení pro dispozici obytných místností s krbem. Část knihy je věnována zahradním krbovým sestavám v rámci obytné zahrady. Svými výjimečnými informacemi, které se dotýkají všech problémů kolem krbů, může kniha sloužit všem, kdo se rozhodují o pořízení krbu v novostavbě i při rekostrukci, stavebníkům, chalupářům, projektantům i architektům.
další podrobnosti, koupit zde

Krby a krbová kamna

autor:Anna Kadlecová, Alex Kadlec
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:300 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:549 Kč
 
Publikace se zabývá navrhováním, stavbou a instalací krbů a krbových kamen. V první části přináší architektonické, funkční a dispoziční principy navrhování krbů. V dalších kapitolách uvádí konstrukční zásady stavby krbů, jejich dimenzování, výpočty, požadavky na komíny, materiály vhodné pro stavbu krbů a přináší i informace o krbech, krbovém příslušenství spolu s mnoha příklady realizací. Oproti předchozímu vydání byla kniha výrazným způsobem doplněna a aktualizována, zcela nově byla zařazena kapitola o krbových kamnech.
další podrobnosti, koupit zde

Krby II - kompletní sestavy v moderních interiérech

autor:Václav Vlk
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:1999
formát:A5
rozsah:162 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Nová koncepce knihy o krbech, která zachycuje moderní technologie a materiály. Přináší více informací o plynových a elektrických vložkách krbů a o návrzích jak tyto krby a topné soustavy s nimi obsluhovat a jak je ekonomicky využít.
další podrobnosti, koupit zde

Krby v interiéru

autor:Václav Vlk
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2013
formát:160x240 mm
rozsah:152 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:229 Kč
titulka
 
Domácí pohodu s atmosférou praskajícího dřeva v krbu můžete mít doma i vy. Tato publikace vám pomůže zorientovat se v jednotlivých typech krbů, poradí s výběrem vhodného zařízení, s odhadem jeho správné velikosti i výkonu, s volbou paliva a jeho skladováním a především vás upozorní na možná rizika spojená se samotnou stavbou. Obsáhlá kapitola je věnována přestavbám v minulosti stavěných otevřených krbů, které jsou dnes díky rostoucím cenám paliv značně neekonomické. V knize je poskytnut prostor především moderním konstrukčním materiálům a detailním návodům, jak s nimi pracovat. Prostřednictvím mnoha fotografií je vysvětlen postup stavby moderního stěnového krbu z izolačních teplu odolných desek. Dalším postupovým fotonávodem je stavba krbu s již zakoupeným základem, který se až po krbovou římsu "skládá" jako stavebnice. Inspirativní je zcela jistě i stavba rohového krbu nebo klasického cihlového krbu s dýmníkem. Každá z postupových fotografií je doplněna zasvěceným komentářem, stačí te dy jen pozorně číst a můžete se pustit do díla.
další podrobnosti, koupit zde

Krby (2., přepracované vydání)

autor:Václav Vlk
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2001
formát:A5
rozsah:144 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
"Až budete jednou uvažovat o tom, že si pořídíte krb, jistě se ve vás ozve ta stará touha sedět v kruhu přátel, v klidu a míru, u čistého ohně," říká autor v úvodu druhého přepracovaného vydání velmi úspěšné knihy. Anebo naopak? Až se ve vás ozve touha sedět v kruhu přátel, v klidu a míru, u čistého ohně, začnete možná uvažovat o tom, že si pořídíte krb. Zkušený praktik přináší spoustu nápadů a rad každému, kdo si chce postavit nebo vylepšit krb nebo se jen seznámit s jeho principy a známými konstrukcemi. V publikaci čtenář nalezne technické parametry těchto druhů topidel, jejich výkonnost, účinnost, používané normy DIN a ČSN i nápady k navrhování moderních krbů, mnoho místa je věnováno krbovým vložkám, a to jak na pevná paliva, tak na plyn a elektřinu. Velmi inspirující jsou obrázky kompletních krbových sestav a kachlových i bíle omítnutých krbů. Velký počet ilustrací přispívá k názornosti a srozumitelnosti celé publikace.
další podrobnosti, koupit zde

Měření tepla, indikace a rozdělování úhrady za vytápění a ohřev TUV (sešit projektanta č. 10)

autor:Jiří Cikhart
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2003
rozsah:115 stran
zaměření:Vytápění, Voda, kanalizace
dopor. cena:120 Kč
 
koupit zde

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

autor:Karel Srdečný, Jan Truxa, František Macholda, Jiří Beranovský
vydavatel:EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie (další publikace)
rok vydání:2007
formát:PDF
rozsah:29 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:0 Kč
titulka
 
Publikace je určena obecním a městským samosprávám a pracovníkům veřejné správy a v tištěné podobě vychází také jako příloha časopisu Veřejná správa č. 7/2007. Je členěna do pěti samostatných článků. V nich jsou rozebrány náklady na energie v budovách, struktura spotřeby a nákladů a otázka snižování spotřeby při rekonstrukcích i při zadávání projektů nových staveb. Jeden článek je věnován kritériím pro výběrová řízení. Zajímavou ilustrací je rozhovor s investorem pasivní administrativní budovy, která byla stavěna z veřejných prostředků. Jako samostatná příloha (která není součástí tištěného vydání) je zařazena "Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí".
další podrobnosti, koupit zde

Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy

autor:Dušan Petráš a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:A4
rozsah:224 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:12 Eur Kč
titulka
 
Kniha prezentuje mimoriadne aktuálnu problematiku využívania nízkopotenciálnej energie - solárnej energie, energie geotermálnych vôd, energie prostredia pre tzv. nízkoteplotné vykurovanie, vhodné najmä pre využitie v nízkoenergetických domoch. Kniha predstavuje dve ucelené časti, pričom prvá sa zaoberá výpočtom a návrhom nízkoteplotného vykurovania, teda vykurovania veľkoplošného sálavého (stropné, stenové a podlahové) so zreteľom na tepelnotechnické, hygienické a energetické aspekty nízkoenergetických domov. Dôraz sa kladie na výpočet a návrh sálavej vykurovacej plochy. Druhá časť je zameraná na špecifikovanie zdrojov nízkopotenciálnej energie, a to energie slnečnej, geotermálnej, resp. energie prostredia. Súčasne sa prezentuje dostupnosť týchto zdrojov na Slovensku a ich technicky využiteľný potenciál. Uvádzajú sa výpočtové postupy pre návrh solárnych a geotermálnych energetických systémov, resp. systémov s tepelnými čerpadlami. Zároveň sa prezentujú možnosti využitia týchto obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, ohrev bazénovej vody, ale aj iné špecifické prevádzky. V závere sú predstavené niektoré aplikácie využívania nízkoteplotného vykurovania a obnoviteľných zdrojov na Slovensku.
další podrobnosti, koupit zde

Otopné soustavy teplovodní (sešit projektanta č. 1)

autor:Jiří Bašta, Karel Kabele
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2008
rozsah:98 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:120 Kč
 
koupit zde

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

autor:Jiří Beranovský, Karel Srdečný, Petr Vogel a kol.
vydavatel:EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie (další publikace)
rok vydání:2011
formát:A4
rozsah:136 stran
zaměření:Vytápění, Větrání a klimatizace, Stavba a energie
dopor. cena:279 Kč
titulka
 
Kniha je určena odborníkům, studentům, bytovým družstvům a sdružením vlastníků i dalším majitelům panelových domů. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů. Jednotlivá úsporná opatření jsou řazena encyklopedickou formu a jsou hodnocena z hlediska úspor energie a ekonomické efektivity investice. Na závěr knihy je zařazeno odborné vysvětlení jednotlivých pojmů.
další podrobnosti, koupit zde

Pelety - palivo budoucnosti

autor:Lubomír Klobušník
vydavatel:Sdružení Harmonie
rok vydání:2003
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:122 Kč
titulka
 
Publikace je praktickou a užitečnou pomůckou určenou zejména projektantům, energetickým auditorům a poradcům, orgánům státní správy a samosprávy, ekologickým a nevládním organizacím i odborně angažované veřejnosti. Zajímavé informace v ní najdou také výrobci pelet a výrobci zařízení k jejich spalování. V publikaci najdete např. druhy a ceny pelet, stav jejich výroby v ČR, adresář výrobců pelet a zařízení na jejich spalování, praktické rady pro vytápění peletami.
další podrobnosti, koupit zde

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH v otázkách a odpovědích

autor:Jiří Buchta, Miroslav Burišin
vydavatel:ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení (další publikace)
rok vydání:2007
formát:B5
rozsah:488 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:890 Kč
titulka
 
Barevná publikace, přibližující názornou formou čtenáři základní informace z oblasti plynových zařízení. Jejím cílem je přispět formou výčtu základních činností a upozornění na povinnosti a práva při zřizování, zkoušení, kontrolách a provozu těchto zařízení určených k využití zemního plynu v budovách a tím napomoci k prevenci nehod.
další podrobnosti  koupit zde

Podlahové a stěnové vytápění, stropní chlazení

autor:Marcela Počinková
vydavatel:
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:128 stran
zaměření:Vytápění, Větrání a klimatizace
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
V této knize se dozvíte vše, co je třeba o podlahovém (a stěnovém) vytápění vědět. Hlavní pozornost je věnována teplovodním systémům. Systémy jsou popsány komplexně - od návrhu, požadavků na montáž, druhů potěrů až po způsob používání. Autorka nastíní některé příčiny závad i tipy pro možné energetické úspory. Kniha také přináší informace o systémech vytápění elektrickými kabely a o možnostech kombinací jednotlivých druhů vytápěcích systémů. Okrajově se pak dotkne i problematiky stropního chlazení. V knize dále najdete: hodnocení energetické náročnosti a tepelných ztrát budov, druhy podlahových krytin vhodných pro podlahové vytápěcí systémy, nejčastější příčiny poruch podlah s podlahovým vytápěním.

Podlahové vytápění

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Jediná kniha na našem trhu s praktickým návrhem na montáž podlahového vytápění, v níž zkušený autor popisuje srozumitelnou formou vše důležité, co se týká výběru, návrhu, výhod a nevýhod systémů podlahového vytápění. Všichni, kdo uvažují o zřízení podlahového vytápění ve svém domě, zde naleznou maximální množství potřebných informací. Kniha je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá potřebou vytápění, vlivem vytápění na dosažení pohody prostředí a významem podlahového vytápění, druhá kapitola dává obecný přehled o podlahovém vytápění a popisuje jeho charakteristické znaky, výhody a nevýhody. Další kapitoly pak podrobněji popisují elektrické a teplovodní sálavé podlahové vytápění, čtenář se dozví také informace o podlahovém vytápění, kdy se teplo z podlahy dostává do vytápěné místnosti prouděním vzduchu, nikoliv sáláním. U všech typů jsou vždy popsány jednotlivé části systému a postup při zřízení vytápěcí soustavy.
další podrobnosti, koupit zde

Průmyslové otopné soustavy (sešit projektanta č. 7)

autor:Miroslav Kotrbatý, Libor Seidl
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2005
rozsah:64 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:80 Kč
 
koupit zde

Regulace ve vytápění (sešit projektanta č. 6)

autor:Jiří Doubrava a kolektiv
vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:2007
rozsah:181 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:180 Kč
 
koupit zde

Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem

vydavatel:STP - Společnost pro techniku prostředí (další publikace)
rok vydání:1998
rozsah:80 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:90 Kč
 
Sborník k semináři. Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem (Altman) - Možnosti modernizace zdrojů tepla (Jánský) - Dvoutrubkové kontra čtyřtrubkové rozvody (Číhal) - Stavebnicové výměníkové stanice (Kotrbatý) - Částečné rekonstrukce objektů připojených na CZT (Doubrava) - Provozní problémy rekonstruovaných soustav (Valenta) - Připojení otopné soustavy s přirozeným oběhem na soustavu CZT nebo kotelnu (Šíma) - Zaregulování rozvodů TUV (Bajgar) - Projekt, rekonstrukce a daně (Novák) - Úloha rekonstrukce vytápění budov na úseku měřicí techniky (Bura, Štěpán) - ČSN ve vytápění (Jirout).
koupit zde
další publikace >>>
 
 
Reklama