Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Publikace vydavatele Nakladatelství Sobotáles Vydávání odborných učebnic pro ...
bylo nalezeno 8 publikací

Instalace plynovodů

autor:Rudolf Novák
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2002
rozsah:116 stran
dopor. cena:158 Kč
titulka
 
Učebnice pojednává o instalacích plynových odběrných zařízení v obytných budovách a provozovnách. Zabývá se vznikem a počátkem světového a českého plynárenství, probírá druhy a funkce zařízení pro rozvod a spotřebu topných plynů, seznamuje a moderními typy spotřebičů a vysvětluje platné plynárenské předpisy pro montáž plynovodů, připojování a umisťování spotřebičů, pro odvod spalin a bezpečnost práce. Dále obsahuje předepsané postupy, které je nutno dodržovat při zřizování odběrných plynárenských zařízení, způsob kontroly, údržby a oprav plynovodů a spotřebičů. Je určena žákům SOU oboru instalatér a mechanik plynových zařízení a dále montérům a opravářům plynových zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Krby a krbová kamna

autor:Anna Kadlecová, Alex Kadlec
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:300 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:549 Kč
 
Publikace se zabývá navrhováním, stavbou a instalací krbů a krbových kamen. V první části přináší architektonické, funkční a dispoziční principy navrhování krbů. V dalších kapitolách uvádí konstrukční zásady stavby krbů, jejich dimenzování, výpočty, požadavky na komíny, materiály vhodné pro stavbu krbů a přináší i informace o krbech, krbovém příslušenství spolu s mnoha příklady realizací. Oproti předchozímu vydání byla kniha výrazným způsobem doplněna a aktualizována, zcela nově byla zařazena kapitola o krbových kamnech.
další podrobnosti, koupit zde

Příručka zdravotně technických instalací

autor:Hans Nestle a kol.
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2003
formát:B5
rozsah:480 stran
zaměření:Voda, kanalizace
dopor. cena:690 Kč
 
Překlad 4. německého vydání oblíbené učebnicové příručky přináší souhrn všech potřebných informací pro instalatéry specializující se na zdravotní techniku. Přehledně jsou zde shrnuty základní údaje o pokládce potrubí, instalaci a ohřevu vody, kanalizaci, odvodu srážkových a odpadních vod, montáži zdravotní techniky, instalaci plynu. Zařazeny jsou i základní informace o výpočetní technice, základech elektrotechniky, elektrických zařízeních a měřicí a regulační technice, se kterou se instalatéři běžně setkávají. Knihu uzavírá samostatná kapitola o projektech zdravotních instalací v rodinném domě. Obsah knihy je upraven tak, aby předkládané informace odpovídaly ČSN i dalším platným předpisům.
další podrobnosti, koupit zde

Výkresy zdravotních instalací pro 1. až 3. r. SOU

autor:Josef Racek, Vítězslav Novák, Jaroslav Antuška, Karel Kabele
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A4
rozsah:128 stran
zaměření:Voda, kanalizace
dopor. cena:146 Kč
 
Učebnice obsahuje návody ke kreslení výkresů zdravotních instalací. Seznamuje se základy stavebních výkresů v rozsahu potřebném pro zdravotní instalace. Dále se zabývá vlastní prací na projektech a výkresech vodovodů, plynovodů, vnitřní kanalizace a přípojek. Jednotlivé kapitoly obsahují vzory a příklady kreslení plánů různých druhů instalací a jejich rozvodů včetně potřebných tabulek. Obrazová dokumentace v aktualizovaném vydání je upravena podle změn v technické normalizaci platných k 1.1.2000. Kniha je určena především žákům 1. až 3.ročníku učebního oboru instalatér, může však být využívána i řemeslníky z praxe.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění pro 1. a 2. r. uč. oboru instalatér

autor:Stanislav Tajbr
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:1998
formát:A5
rozsah:432 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:229 Kč
 
Učebnice zpracovává tematiku podle platných osnov pro učební obor instalatér. Pojednává o místním, ústředním a dálkovém vytápění a o centralizovaném zásobování teplem, klimatizaci a alternativních zdrojích energie. Dále seznamuje se základními pojmy ve vytápění a fyzikálními zákony potřebnými v oboru instalatér.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění pro 3. r. uč. oboru instalatér

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2001
formát:A5
rozsah:344 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:235 Kč
 
Učebnice pojednává o parních otopných soustavách, vytápění průmyslových staveb, dálkovém vytápění, větrání, vytápění teplým vzduchem, klimatizaci a obnovitelných a netradičních zdrojích tepla.
další podrobnosti, koupit zde

Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným

autor:Jaroslav Štěchovský
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2005
formát:A5
rozsah:492 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:379 Kč
titulka
 
Nové, zcela přepracované a aktualizované vydání učebnice, která naposledy vyšla v r. 1990. Seznamuje žáky se základními pojmy v oboru vytápěcí techniky, aplikuje zákony hydromechaniky a termodynamiky při praktickém řešení vytápěcích zařízení a postupně seznamuje se zásadami návrhu a výpočtu všech používaných otopných soustav. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny potřebnými výpočtovými a informačními tabulkami. Aktualizace původního vydání je pro studující i odborníky pracující v oboru tepelné energetiky velkým přínosem, protože přináší nový široký a ucelený přehled z oboru vytápění se zapracováním aktuálních právních předpisů a norem, kterých se měnilo v posledním období značné množství. Kromě studujících středních škol bude kniha sloužit jako potřebná příručka všem středně technickým pracovníkům v oboru vytápění.
další podrobnosti, koupit zde

Vzduchotechnická zařízení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních studijního oboru TZB

autor:Karel Maurer a kol.
vydavatel:Nakladatelství Sobotáles (další publikace)
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:380 stran
zaměření:Větrání a klimatizace
dopor. cena:395 Kč
titulka
 
Učebnice podává potřebné teoretické a praktické základy v jednom z hlavních oborů techniky prostředí – větrání a komplexně zpracovává tématiku vzduchotechnických zařízení s cílem uvést nové poznatky v daném oboru a doplnit soubor chybějících učebnic. Nové, třetí přepracované vydání vychází znovu po téměř 20 letech od předchozího vydání a je pochopitelně výrazně doplněno a aktualizováno.
Je určeno především žákům 3. a 4. ročníku SPŠ stavebních oboru technická zařízení budov, ale bude vhodnou pomůckou i pro všechny provozovatele vzduchotechnických zařízení, projektanty a hygieniky.
další podrobnosti, koupit zde

Témata 2018

Knihovna publikací


Spolupracujeme

Nakladatelství Sobotáles Grada Publishing Nakladatelství Informatorium Společnost pro techniku prostředí UNO Praha s.r.o. Vydavatežstvo Jaga

technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro