Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Publikace vydavatele JAGA GROUP, s.r.o. Vydavatelství se zaměřením na oblast ...
bylo nalezeno 7 publikací

Efektívne využívanie energie pri prevádzke zariadení a budov

autor:Ľudomil Pastor, Miloslav Horák, Štefan Horník
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A4
rozsah:158 stran
dopor. cena:319 Sk
titulka
 
Kniha obsahuje údaje o smerovaní vo vývoji spotreby energie vo svete a v SR, poukazovať na možnosti úspor energie aj vzhľadom na zachovanie zdravého životného prostredia, predstavuje postup pri stanovovaní úspor rôznymi metódami (normovanými, metodikou ENCON, meraním a auditom), nechýba v nej základná legislatíva v energetike. Z jednotlivých kapitol vyberáme: Energetická koncepcia SR, Tepelné čerpadlá, Kogenerácia, Energetický audit a energetická bilancia, ENCON Proces, Ekonomické hodnotenie výhodnosti investícií, Uzatváranie kontraktov, Prevádzka budovy.
další podrobnosti, koupit zde

Energetický audit a certifikácia budov

autor:Dušan Petráš, Trond Dahlsveen a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:184 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:13 Eur
titulka
 
Knižná publikácia Energetický audit a certifikácia budov nadväzuje na úspešnú monografiu Energetický audit budov, ktorú naše vydavateľstvo v uplynulých 10 rokoch vydalo trikrát a vždy vypredalo. Publikácia aktuálne dopĺňa predchádzajúcu monografiu o najnovšie poznatky súvisiace s implementáciou Smernice 91/2002/ES o energetickej náročnosti budov. Publikácia prezentuje štyri nosné časti, ktorými sú Energetická bilancia prevádzky budov v svetle najnovších EN, Energetický audit budov ako základná metodika technicko-ekonomického posudzovania budov, Energetická certifikácia budov vzhľadom na jednotlivé energetické systémy aj budovu ako celok a Energetická kontrola zdrojov tepla a klimatizačných zariadení. Monografia predstavuje ucelený pohľad na hodnotenie energetickej náročnosti prevádzky budov, a to z pohľadu efektívnosti prevádzky energetických systémov, ako aj z hľadiska návrhu stavebných materiálov a konštrukcií. Súčasne umožňuje zabezpečiť technicko-ekonomické posúdenie racionalizačných energeticky úsporných opatrení pre stavebnú časť aj pre technológie. V neposlednom rade ponúka podklady na vyhotovenie energetického certifikátu budov.
další podrobnosti, koupit zde

Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov

autor:Zuzana Sternová a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A4
rozsah:352 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:33 Eur
titulka
 
Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená nižšie náklady na jej prevádzku. Publikácia venuje pozornosť procesu implementácie prijatej európskej smernice klasifikácie budov do legislatívy štátu. Proces preberania európskych noriem je náročný a zahŕňa navrhovanie a hodnotenie budov podľa tohto nového súboru noriem. Základom hodnotenia energetickej hospodárnosti je určenie jednotnej metodiky výpočtu, pričom na jej používanie treba určiť aj nové kritériové hodnoty. Nevyhnutná je príprava opatrení, pomocou ktorých možno dosiahnuť najvyššiu energetickú triedu príslušného hodnotenia podľa miesta spotreby. Osobitnou oblasťou, ktorú publikácia rieši, je otázka nezávislých odborníkov, teda kvalifikovaných osôb, ktorí sa touto problematikou zaoberajú.
další podrobnosti, koupit zde

Kúpeľňa na jednotku

autor:Erika Kuhnová
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2006
formát:210x265 mm
rozsah:224 stran
zaměření:Voda, kanalizace, Stavba a energie
dopor. cena:349 Sk
titulka
 
Ak dnes plánujete novú kúpeľňu, máte naozaj o čom premýšľať. Dať si do nej obyčajnú vaňu len s ručnou sprchou, klasické umývadlo, jednoduchú pákovú batériu a "kombi WC" je rovnaké, ako pred tridsiatimi rokmi plánovať dom bez kúpeľne a suchý záchod na dvore. Dnes máte totiž na výber z toľkých dômyselných technických zariadení, ktoré vám spríjemnia život, z toľkých premyslene tvarovaných predmetov, ktoré umožnia dokonale využiť priestor v kúpeľni a zároveň poskytnú nebývalý komfort pri používaní, z toľkých materiálov s neuveriteľne praktickými vlastnosťami a toľkých farieb a vzorov, ktoré dokážu oklamať oči a potešiť dušu, že by bolo škoda sa nad nimi nezamyslieť.
další podrobnosti, koupit zde

Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy

autor:Dušan Petráš a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:A4
rozsah:224 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:12 Eur Kč
titulka
 
Kniha prezentuje mimoriadne aktuálnu problematiku využívania nízkopotenciálnej energie - solárnej energie, energie geotermálnych vôd, energie prostredia pre tzv. nízkoteplotné vykurovanie, vhodné najmä pre využitie v nízkoenergetických domoch. Kniha predstavuje dve ucelené časti, pričom prvá sa zaoberá výpočtom a návrhom nízkoteplotného vykurovania, teda vykurovania veľkoplošného sálavého (stropné, stenové a podlahové) so zreteľom na tepelnotechnické, hygienické a energetické aspekty nízkoenergetických domov. Dôraz sa kladie na výpočet a návrh sálavej vykurovacej plochy. Druhá časť je zameraná na špecifikovanie zdrojov nízkopotenciálnej energie, a to energie slnečnej, geotermálnej, resp. energie prostredia. Súčasne sa prezentuje dostupnosť týchto zdrojov na Slovensku a ich technicky využiteľný potenciál. Uvádzajú sa výpočtové postupy pre návrh solárnych a geotermálnych energetických systémov, resp. systémov s tepelnými čerpadlami. Zároveň sa prezentujú možnosti využitia týchto obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, ohrev bazénovej vody, ale aj iné špecifické prevádzky. V závere sú predstavené niektoré aplikácie využívania nízkoteplotného vykurovania a obnoviteľných zdrojov na Slovensku.
další podrobnosti, koupit zde

Teplovodné a elektrické podlahové vykurovanie

autor:Dušan Petráš, Daniela Koudelková, Karel Kabele
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2004
formát:A4
rozsah:216 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:389 Sk
titulka
 
Druhé, prepracované a doplnené vydanie úspešnej knižnej publikácie z roku 1998 ponúka komplexný pohľad na voľbu, výpočet, návrh, posúdenie i prevádzku jedného z najstarších spôsobov vykurovania. Ide o návrh vykurovacej plochy, ktorá musí jednak zabezpečiť požadovaný tepelný príkon na pokrytie tepelných strát miestnosti, ale súčasne garantovať zabezpečenie tepelnej pohody v priestore bez možnosti vzniku lokálneho diskomfortu v dôsledku príliš teplej podlahy. V nadväznosti na uvedené kroky je prezentovaný materiál, konštrukcia a montáž samotnej vykurovacej plochy.
další podrobnosti, koupit zde

Vykurovanie rodinných a bytových domov

autor:Dušan Petráš a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:264 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:399 Sk
titulka
 
Knižná publikácia ponúka čitateľovi komplexne spracovanú problematiku vykurovania rodinných a bytových domov vychádzajúcu zo základného procesu: výroba - distribúcia - odber tepla pri garantovaní všetkých troch E, t. j. minimálnej energetickej náročnosti, primeranej environmentálnej bezpečnosti a optimálnej ekonomickej efektívnosti. V nadväznosti na zabezpečenie tepelnej pohody prináša výpočty energetickej bilancie budov rešpektujúce najnovšie EN. Prezentujú sa tu aj zdroje tepla, vykurovacie sústavy, vykurovacie telesá, regulačná technika atď.

Témata 2018

Knihovna publikací


Spolupracujeme

Nakladatelství Sobotáles Grada Publishing Nakladatelství Informatorium Společnost pro techniku prostředí UNO Praha s.r.o. Vydavatežstvo Jaga

technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro