Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Publikace vydavatele Grada Publishing, a.s. - Široké spektrum odborné literatury ...
bylo nalezeno 138 publikací

Anglicko-český a česko-anglický slovník - architektura a stavitelství

autor:Milan Hanák
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
formát:A4
rozsah:704 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:699 Kč
titulka
 
Lexikografické zpracování oborů architektury a pozemního stavitelství rámcově zahrnují oblasti: architektura: dějiny architektury, architektonické tvarosloví, typologie budov, ochrana památek, lidová architektura, interiér, urbanismus, počítačové projektování, stavební legislativa. Pozemní stavitelství : technické kreslení, stavební konstrukce a materiály, technická zařízení budov, provádění staveb a ekonomika, stavební fyzika, hraniční pojmy z navazujících oborů. u jednotlivých hesel je uvedeno, zda se vyskytují v britské nebo americké jazykové oblasti. Slovník obsahuje také převodní tabulky fyzikálních jednotek či seznam odborných zkratek, používaných u institucí, ve výkresech apod.;
další podrobnosti, koupit zde

Architekti CZ

autor:Jaroslav Sládeček
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2015
formát:A5
rozsah:296 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:349 Kč
titulka
 
Cesta do hlubin architektovy duše - i tak by se dala nazvat kniha dvaceti rozhovorů s pečlivě vybranými osobnostmi současné české architektury řazenými v pravidelném sledu od nejstarších po nejmladší. Kniha přináší velice osobní výpovědi lidí, kteří v oblasti architektury “něco dokázali”. Pokud vás zajímá, jak svých úspěchů dosáhli, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich zásady a styl práce, pak vás jistě potěší přístupné a čtivé texty. Dozvíte se také, co očekávají od klientů a co si myslí o Kaplického knihovně, výuce architektury, panelákových sídlištích, památkové péči, trvalé udržitelnosti nebo digitální architektuře. Rozhovory jsou doplněné o autentické portréty i řadu skic a fotografií, ilustrujících pochvalné i kritické názory odborníků v oblasti, která se týká nás všech. Přestože se v některých názorech liší, jedno mají všichni společné - pro architekturu žijí celým srdcem a toto celoživotní nadšení je z jejich prací i z jejich vyprávění cítit.V knize najdete rozhovory s těmito osobnostmi: Ivan Ruller, Viktor Rudiš, Alena Šrámková, Jaroslav Drápal, Zdeněk Zavřel, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Petr Hrůša, David Vávra, Stanislav Fiala, Viktor Koreis, Marek Štěpán, Svatopluk Sládeček, Szymon Rozwałka, Tomáš Klanc, Luka Križek, Markéta Zdebská, Pavel Nalezený, Ondrej Chybík, Michal Krištof a Dimitri Nikitin.
další podrobnosti, koupit zde

Architektonické slohy

autor:Owen Hopkins
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
formát:A5
rozsah:240 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Lámali jste si někdy hlavu nad tím, jaký je rozdíl mezi gotikou a neogotikou? Nebo jak od sebe odlišit baroko a klasicismus? Kniha Architektonické slohy využívá rozsáhlého fotografického materiálu, s jehož pomocí popisuje charakteristické prvky u téměř 300 budov. Výsledkem je přehledný obrazový průvodce klíčovými slohy západní architektury od klasického období po současnost.
další podrobnosti, koupit zde

Architektura 60. let - "zlatá šedesátá léta v české architektuře"

autor:Oldřich Ševčík, Ondřej Beneš
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:504 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:999 Kč
titulka
 
"Zlatá šedesátá léta" je část podtitulu rozsáhlé publikace Architektura 60. let, pod kterou jsou podepsáni autoři Oldřich J. Ševčík a Ondřej Beneš a která vychází v nakladatelství GRADA Publishing. První ucelenou studii o české architektuře šedesátých let 20. století přináší faktograficky nabitá publikace. Zachycuje všechny důležité stavby a projekty z tohoto významného období a nabízí jejich interpretaci. Přechodné uvolnění poměrů umožnilo vznik staveb, které mnohdy snesou srovnání s nejlepšími časy české architektury z doby meziválečné. Základ knihy tvoří teoretická studie zařazující českou architekturu té doby do světového kontextu a zejména chronologický přehled staveb projektovaných či postavených u nás během šedesátých let. Významnou pozornost věnují autoři také výtvarnému zpracování interiérů budov. Více než 1300 fotografií, plánů a nákresů je atraktivní pro architekty i širokou obec čtenářů.
další podrobnosti, koupit zde

Architektura inženýrských staveb

autor:Václav Kučera
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:170x230 mm
rozsah:320 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:699 Kč
titulka
 
Kniha věnuje pozornost pozemním cestám, silnicím a dálnicím, vodním cestám, podzemním stavbám, jezům, hrázím, přehradám a mostům všech druhů. Pojednávané stavby byly, jsou a budou i nadále krajinotvornými elementy i nedílnou součástí městského prostředí. Mnohé z inženýrských staveb sice nepatří k tomu, na co bychom se dívali každý den se zalíbením, ale vytvářejí genius loci a jsou součástí každodenního života. Záměrem knihy je na takové stavby u nás i v zahraničí upozornit a podpořit vědomí, že i ty nejobyčejnější technické stavby jsou součástí životního prostředí, mohou ho zkrášlit a vyvolávat v nitru člověka pocity uspokojení. V dialogu s výtvarnými kategoriemi jsou uváděné stavby podrobovány konstruktivní kritice, od jejich celkové koncepce až po detail. Publikace rozšiřuje pohled na technickou podstatu staveb. Je koncipována pro studenty, ale také pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Publikace soustředění informací o historii inženýrských staveb ve všech civilizačních etapách a jsou svázány s životní úrovní jednotlivých kultur.
další podrobnosti, koupit zde

Architektura olympijských her

autor:Martin Vlnas
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
rozsah:176 stran
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Kniha je pozoruhodným exkurzem do historie architektury a technologie olympijských staveb, přičemž novodobé olympijské hry pojednává o poznání obsáhleji. Neobvyklou problematiku olympijské architektury ovšem autor knihy uvádí do širokých souvislostí, představuje ji z hlediska dopadů na ekonomiku, společnost i životní prostředí. Nabízí také možné perspektivy a výhledy do budoucnosti.
další podrobnosti, koupit zde

Automatizované systémy budov

autor:Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hübner
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:170x240 mm
rozsah:264 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Automatizace budov se vyvinula v samostatný a významný aplikační obor automatizační techniky, který poskytuje zákaznicky orientovaná řešení jak provozovatelům, tak uživatelům všech druhů budov. Automatizační prvky, jakými jsou senzory, akční členy a regulátory, řídící mikropočítače a vizualizace procesů zpravidla fungují v režimu distribuované inteligence. Tato zařízení musí být vybavena komunikačním systémem pro vzájemnou výměnu dat. Kniha je vhodná jako učebnice objasňující základy automatizace budov a s ní spojených systémů. Poskytuje přehled o významu automatizace v soukromých domech, obytných i účelových budovách a vysvětluje praktické fungování automatizačních struktur a jejich funkcí. Obzvláště velká pozornost je věnována systémům sběrnic a sítí. Vysvětluje čtenáři základy principů a metod aplikované informatiky v oblasti průmyslové komunikační techniky, využívané k přenosu dat.
další podrobnosti, koupit zde

Balkony

autor:Milan Držka, Slavomír Slivoň
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:139 Kč
titulka
 
Balkony a lodžie jsou důležitým prvkem přispívající ke kvalitnímu užívání bytů, a také k příznivému vzhledu budovy. Vzhledem ke své poloze jsou tyto konstrukce výrazně namáhány střídáním teplot, vlhkostí a korozivními vlivy z venkovního prostředí. Kniha přináší odpovědi na otázky týkající se nejen technických požadavků kladených na samotnou realizaci balkonů, lodžií a teras, ale také analýzu a řešení již vzniklých poruch. Značná část publikace je věnována praktickým ukázkám obnovy těchto částí budov za použití nejmodernějších postupů a materiálů.
další podrobnosti, koupit zde

Bazény (2., přepracované vydání)

autor:Petr Šrytr
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2004
formát:A5
rozsah:108 stran
zaměření:Voda, kanalizace
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
V souvislosti s velkým úspěchem prvního vydání knihy o bazénech jsme pro vás připravili nové, aktualizované a přepracované vydání. V současnosti je uplatnění privátních a poloprivátních (i jiných) bazénů ještě mnohem větší, než tomu bylo v době, kdy se na pulty knihkupectví dostalo vydání první (v roce 1999). S tím je také spojeno to, že každý, kdo si chce takový bazén pořídit či provozovat, shání informace o nabídce tohoto sortimentu, o technických, technologických, hygienických, ekologických i ekonomických požadavcích na bazény apod. Všechny tyto aktuální informace jsou obsaženy právě v této knize.
další podrobnosti, koupit zde

Brno židovské

autor:Jaroslav Klenovský
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2016
formát:A5
rozsah:120 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:299 Kč
titulka
 
Kniha čtenářům předkládá vývoj staleté historie židovského osídlení města Brna a přehled nemovitých pamětihodností. Čtivý text graficky bohatě doplňují černobílé a barevné fotografie, mapy, plánky a kresby.
další podrobnosti, koupit zde

Brutalismus včera a dnes

autor:Uffelen Chris van
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2019
formát:198×280
rozsah:304 stran
dopor. cena:899 Kč
titulka
 
Budovy navržené v šedesátých a sedmdesátých letech ve stylu brutalismu vyzařují dodnes auru odvážného, nekompromisního designu. Francouzský termín "brut", který dal jméno tomuto architektonickému fenoménu, znamená surový nebo nerafinovaný. V posledních desetiletích zažívá brutalistní architektura comeback díky nejnovějším digitálním trendům. V naší knize naleznete vše, co o brutalistních stavbách potřebujete vědět.
další podrobnosti, koupit zde

Cabin Porn - Chaty na konci světa

autor:Klein Zach
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
rozsah:328 stran
dopor. cena:499 Kč
titulka
 
Kniha dokumentuje příběhy 200 chat, srubů a přístřešků, postavených z materiálů nalezených v jejich bezprostředním okolí. Deseti z nich je věnován obsáhlejší materiál, jak textový, tak obrazový. Inspirace pro všechny, kdo se chtějí vracet do lůna přírody.
další podrobnosti, koupit zde

Čistírny odpadních vod

autor:Jan Sojka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2013
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Voda, kanalizace
dopor. cena:149 Kč
titulka
 
Pokud stojíte před otázkou, zda čistírnu ano, či ne a jakou, pak právě pro vás je určena tato kniha, která se snaží podat stručný přehled postupů a poznatků při řešení problematiky čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění do 50 obyvatel. Dozvíte se jak nakládat s různými typy odpadních vod (splaškovými, srážkovými apod.) a jakým způsobem je odvádět, na co si dát pozor při instalaci vnitřních i venkovních potrubních rozvodů. Publikace se detailně věnuje čtyřem základním způsobům čištění odpadních vod - mechanickému, fyzikálně-chemickému, biologické a přírodnímu - a upozorňuje na výhody a nevýhody zvoleného řešení. Autor s patnáctiletou praxí v oboru vám také pomůže zorientovat se v legislativě týkající se oblasti malých čistíren odpadních vod.
další podrobnosti, koupit zde

Dřevostavby

autor:Josef Kolb
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2007
formát:230x290 mm
rozsah:320 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:890 Kč
titulka
 
Každá dřevěná stavba je určena její strukturou. Přitom je důležitá znalost souvislostí od návrhu až po konstrukci. Kniha přistupuje k tématu novým způsobem, systematicky, obsažně a srozumitelně. K tomu také přispívá více než 900 vyobrazení konstrukčních prvků, jejich montáže a hotových staveb od jednoduchého rodinného domu až po vícepodlažní velké stavby. Zvláštní pozornost je věnována plášti budovy, který je důležitý z hlediska úspor energie a architektonického řešení a základním konstrukčním systémům pro stropy a stěny.
další podrobnosti, koupit zde

Dřevostavby z vrstvených masivních panelů

autor:Marek Pavlas
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2016
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Projektanti, architekti i studenti již netrpělivě čekají na novinku v oblasti dřevostaveb, kterou jsou stavby z masivních dřevěných panelů (CLT panelů). Masivní panely mají vynikající statické parametry, umožňující snadno realizovat odvážné architektonické návrhy, ale také vynikající požární odolnost. Velmi dobře také akumulace teplo, neboť masivní dřevo má podobnou akumulační schopnost jako beton. Konstrukce z masivních panelů jsou přirozeně difuzně otevřené (paropropustné), a přirozeně tak regulují vlhkost v interiéru. Konstrukce stěn jsou velmi štíhlé a zvětšují vnitřní prostor domu. V případě použití pohledových panelů se přímo podílejí na architektonickém ztvárnění interiéru.
další podrobnosti, koupit zde

Elektroinstalace doma a na chatě (2., rozšířené vydání)

autor:Karel Štech
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A5
rozsah:160 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:119 Kč
titulka
 
Druhé vydání úspěšného titulu je rozšířeno o podrobný popis předpisové instalace v koupelnách, saunách, venkovních prostorech a dokonce i osvětlení bazénů, o bleskosvodech a dalších doplňcích elektrických rozvodů domácností i chalup.
další podrobnosti, koupit zde

Elektroinstalace krok za krokem (2., zcela přepracované vydání)

autor:Josef Kunc
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A5
rozsah:120 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:149 Kč
titulka
 
Elektromontéři, studenti i pracovníci stavebních profesí zde naleznou informace o nejnovějších trendech v elektrických instalacích a kutilové příklady správných způsobů vytváření těchto instalací. Kniha zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti elektrických instalací jak klasických, tak systémových. Obsahuje návrh postupu při sestavování požadavků na novou nebo rekonstruovanou elektrickou instalaci. Z takto vytvořených požadavků vyplývá, jakým způsobem má být instalace vytvořena. Publikace je tedy návodem k optimální volbě přístrojů a zařízení pro elektrickou instalaci v závislosti na náročnosti požadavků stanovených uživatelem. Také komplexně řeší otázky elektrických instalací pro různé stupně komfortu i pro různé úrovně dosažitelných úspor provozních nákladů. Čtenář - koncový uživatel (drobný investor) tak má k dispozici vodítko, kterým se může řídit při výběru vhodných prvků pro elektrické instalace.
další podrobnosti, koupit zde

Fenomén Bauhaus

autor:Svobodová Markéta, Kuděla Jiří
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2019
formát:163×235
rozsah:192 stran
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Kniha vydaná ke 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus v Německu mapuje nejen její historii od založení v roce 1919, ale také její klíčové estetické koncepty, filosofii a pedagogický přístup.
další podrobnosti, koupit zde

Fenomén Jan Kotěra

autor:Zelinský Miroslav
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2021
formát:A4
rozsah:144 stran
titulka
 
Kniha ke 150. výročí narození Jana Kotěry je knihou pro radost. Zachtělo se nám pojmout ji jako roční putování (12 zastavení ve 13 kapitolách) po nejznámějších výsledcích architektovy tvorby.
další podrobnosti, koupit zde

Historické krovy typologie, průzkum, opravy

autor:Jan Vinař a kol.
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A5
rozsah:448 stran
dopor. cena:407 Kč
titulka
 
Publikace pro projektanty, statiky, architekty a všechny, kdo se při své práci setkávají s tradičními konstrukcemi krovů. Publikace navazuje na úspěšné předchozí tituly krovy I a krovy II. Kniha je aktualizována a doplněna o nové praktické zkušenosti získané z oprav krovů a další názorná schémata. Zvláštní pozornost je věnována typologii, metodice průzkumu krovů a technologii oprav poškozených krovů a ochraně krovů a střech. Samostatnou kapitolu věnovali autoři dendrochronologickému průzkumu krovů. Součástí publikace je i kapitola týkající se tesařského řemesla. Stejně jako v předchozích publikacích bude zachován osvědčený systém tabulí.
další podrobnosti, koupit zde

Hospodárné vytápění domů a bytů

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:129 Kč
titulka
 
Kniha je určena majitelům domů a bytů, studentům i projektantům. Pomůže čtenáři vytvořit si jasnou představu o rozhodujících kritériích, podle nichž se volí vytápěcí soustava se zřetelem k ekonomice vytápění. Pozornost je věnována i výběru vhodného typu paliva. Doporučuje, kdy a v jaké míře je vhodné provést rekonstrukci stávající otopné soustavy nebo zda vybudovat soustavu novou. Informuje např. i o vytápění konvekčními otopnými tělesy, či o sálavém podlahovém vytápění.
další podrobnosti, koupit zde

Hydroizolace plochých střech poruchy střešních plášťů

autor:Marek Novotný, Ivan Misar, Stanislav Šutliak
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2014
formát:A5
rozsah:224 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:299 Kč
titulka
 
Poruchy střešních plášťů tvoří tři čtvrtiny stavebních poruch. Autoři popsali a okomentovali nejčastější poruchy plochých střech, se kterými se setkali během více než desetileté expertní a znalecké praxe. Jednotlivé poruchy jsou zde nejen popsány a rozebrány, ale i podrobně fotograficky zdokumentovány. Kniha je pomocníkem pro projektanty a architekty, kteří stojí u tvorby střešních plášťů. Pomocnou ruku nabízí také prováděcím firmám, aby se díky zkušenostem autorů poučili, co se vše může stát s hydroizolacemi plochých střech, a do budoucna se chybám vyvarovali. Tato vysoce praktická publikace je současně učebnicí pro obory stavební patologie na vysokých školách.
další podrobnosti, koupit zde

Jak se staví dřevěný dům

autor:Johanes Kottjé
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2008
formát:170x240 mm
rozsah:128 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:349 Kč
titulka
 
Kniha je určena pro stavebníky, stavbyvedoucí, stavební techniky, architekty a všechny zájemce o stavbu domu ze dřeva. Sleduje vznik nového rodinného domu z dřevěné rámové konstrukce. Krok za krokem prochází celým procesem stavby od projektování, výrobu jednotlivých dílů v závodě, přes umístění na pozemku, stavbu jednotlivých částí až k vnitřním úpravám. Zřetelně ukazuje, jak úzce se navzájem podmiňují architektura, konstrukce a výroba. Jednotlivé fáze stavby jsou bohatě dokumentovány barevnými fotografiemi.
další podrobnosti, koupit zde

Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech

autor:Aleš Brotánek, Klára Brotánková
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2012
formát:160x240 mm
rozsah:304 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Kniha rozhovorů s majiteli realizovaných nízkoenergetických a pasivních domů architekta Aleše Brotánka provází čtenáře jednotlivými etapami vývoje nízkoenergetického stavění od roku 1995 až po současnost. Majitelé hovoří o období projektovaní, o zkušenostech ze stavby a hlavně o tom, jak dům funguje a jak se jim v něm bydlí. Jejich názory se tak stávají zdrojem zkušeností, pozitivních i negativních, nejen pro budoucí investory, ale i pro projektanty a stavitele.
další podrobnosti, koupit zde

Jak vybrat rodinný dům

autor:Martin Perlík
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
rozsah:224 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:299 Kč
titulka
 
Přestavělovi jsou rodina, která má podobné starosti jako vy. Chtějí koupit rodinný dům. Pokud stojíte před rozhodnutím, zda koupit rodinný dům a jaký, zalistujte knížkou zkušeného projektanta a poradce. Provede vás základními otázkami při rozhodování, napoví podle čeho vybírat a naučí vás odhalit skryté nástrahy v nabídkách realitních kanceláří. Pomůže vám také rozpoznat vady a poruchy domu na první prohlídce a poradí, co vše máte v domě prohlédnout. Dočtete se i o prvních krocích při následné rekonstrukci domu.
další podrobnosti, koupit zde

Jak zmodernizovat koupelnu (2., upravené vydání)

autor:Jan Tůma
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:148 stran
zaměření:Voda, kanalizace, Stavba a energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Názorný a stručný přehled možností, jak lze díky novým stavebním technologiím a prvkům vybudovat kvalitní a příjemnou koupelnu. Příručka naznačuje cesty k optimálnímu řešení v různých podmínkách (panelový dům, rodinný domek, podkroví, sklep apod.), uvádí potřebné stavební předpisy, instalační zvyklosti a výběr prvků z nabídky současných tuzemských i zahraničních firem.
další podrobnosti, koupit zde

Jan Blažej Santini-Aichel

autor:Dvořáček Petr
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2022
formát:A4
dopor. cena:552 Kč
titulka
 
Architekt Jan Blažej Santini-Aichel je fenomén. V dějinách naší architektury není nikdo jiný, kdo by dokázal v prostředí vlády všeobecně respektovaného slohu uskutečnit tak velkolepým způsobem svou osobní vizi.
další podrobnosti, koupit zde

Josef Gočár

autor:Kotalík Jiří T., Lukeš Zdeněk, Panoch Pavel, Karasová Daniela
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A4
rozsah:450 stran
titulka
 
Kniha představuje Gočárovu architekturu a urbanistické projekty, nábytkovou a interiérovou tvorbu i jeho spolupráci s významnými výtvarníky. Přibližuje ji autorský tým respektovaných historiků umění a špičkových fotografů stejně jako množství původních plánů, studií a archivních fotografií.
další podrobnosti, koupit zde

Kachlová kamna (2., rozšířené vydání)

autor:Václav Vlk
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:140 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Kniha pomůže čtenářům vyznat se v různých typech topidel a topných systémech, které lze použít v rekreačních a venkovských objektech. Umožní vybrat nejvhodnější topidlo a případně je postavit. Rozdělení topidel je na pružná a stáložárná, příp. akumulační topidla a jejich kombinace. Zvláštní důraz je kladen na kachlová topidla, jako jsou sporáky, kachlová kamna, pece s různými zdroji tepla - dřevo, uhlí, elektřina, příp. plyn.
další podrobnosti, koupit zde

Kachlové a selské sporáky

autor:Václav Vlk, Martin Vlk
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A5
rozsah:104 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Kachlové a selské sporáky patří k tradičnímu vybavení chalup. Informace o jejich opravě, volbě klasických i moderních materiálů, vnitřní konstrukci, opravě jednotlivých kovových částí i kování, vložkách na topnou vodu i o stavbě nových sporáků čtenáři najdou v této publikaci.
další podrobnosti, koupit zde
další publikace >>>
 
 
Reklama