Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Nalezené publikace
bylo nalezeno 20 publikací, zaměření: Elektrotechnika

Automatizované systémy budov

autor:Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hübner
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:170x240 mm
rozsah:264 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Automatizace budov se vyvinula v samostatný a významný aplikační obor automatizační techniky, který poskytuje zákaznicky orientovaná řešení jak provozovatelům, tak uživatelům všech druhů budov. Automatizační prvky, jakými jsou senzory, akční členy a regulátory, řídící mikropočítače a vizualizace procesů zpravidla fungují v režimu distribuované inteligence. Tato zařízení musí být vybavena komunikačním systémem pro vzájemnou výměnu dat. Kniha je vhodná jako učebnice objasňující základy automatizace budov a s ní spojených systémů. Poskytuje přehled o významu automatizace v soukromých domech, obytných i účelových budovách a vysvětluje praktické fungování automatizačních struktur a jejich funkcí. Obzvláště velká pozornost je věnována systémům sběrnic a sítí. Vysvětluje čtenáři základy principů a metod aplikované informatiky v oblasti průmyslové komunikační techniky, využívané k přenosu dat.
další podrobnosti, koupit zde

Elektroinstalace krok za krokem (2., zcela přepracované vydání)

autor:Josef Kunc
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A5
rozsah:120 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:149 Kč
titulka
 
Elektromontéři, studenti i pracovníci stavebních profesí zde naleznou informace o nejnovějších trendech v elektrických instalacích a kutilové příklady správných způsobů vytváření těchto instalací. Kniha zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti elektrických instalací jak klasických, tak systémových. Obsahuje návrh postupu při sestavování požadavků na novou nebo rekonstruovanou elektrickou instalaci. Z takto vytvořených požadavků vyplývá, jakým způsobem má být instalace vytvořena. Publikace je tedy návodem k optimální volbě přístrojů a zařízení pro elektrickou instalaci v závislosti na náročnosti požadavků stanovených uživatelem. Také komplexně řeší otázky elektrických instalací pro různé stupně komfortu i pro různé úrovně dosažitelných úspor provozních nákladů. Čtenář - koncový uživatel (drobný investor) tak má k dispozici vodítko, kterým se může řídit při výběru vhodných prvků pro elektrické instalace.
další podrobnosti, koupit zde

Elektroinstalace doma a na chatě (2., rozšířené vydání)

autor:Karel Štech
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A5
rozsah:160 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:119 Kč
titulka
 
Druhé vydání úspěšného titulu je rozšířeno o podrobný popis předpisové instalace v koupelnách, saunách, venkovních prostorech a dokonce i osvětlení bazénů, o bleskosvodech a dalších doplňcích elektrických rozvodů domácností i chalup.
další podrobnosti, koupit zde

Elektronické přístroje

autor:Jiří Vlček
vydavatel:Ing. Jiří Vlček
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:89 Kč
titulka
 
Příručka volně navazuje na autorovy předchozí publikace "Aplikovaná elektronika" a "Elektronika pro hudebníky" a tvoří jakousi všehochuť z oboru analogové techniky. Hlavní část knihy tvoří konstrukční návody. Každý obsahuje podrobný popis se schématem včetně klišé plošného spoje, rozpisu součástek a odkazy na další literaturu. Rovněž i počátek příručky, věnovaný problematice techniky SMT, je doplněn několika jednoduchými konstrukcemi, které jsou ideální k vyzkoušení nových pracovních postupů. Závěr příručky obsahuje základní poznatky z oboru teleizní techniky.
další podrobnosti, koupit zde

Elektronické konstrukce pro pokročilé

autor:Jiří Vlček
vydavatel:Ing. Jiří Vlček
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:72 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:79 Kč
titulka
 
Autor popisuje sadu vzájemně na sebe navazujících konstrukčních návodů, u kterých jsou tyto problémy vyřešeny a které se vyznačují jednoduchou snadno vyrobitelnou mechanickou konstrukcí a malými rozměry. Stavebnice mohou být dodány včetně mechanických dílů. Jedná se o přístroje k vybavení elektrotechnické dílny (napájecí zdroje, generátor funkcí do 1 MHz a pětimístný čítač a nf zesilovač.
další podrobnosti, koupit zde

Elektronické konstrukce

autor:Jiří Vlček
vydavatel:Ing. Jiří Vlček
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:224 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Obsahuje 75 konstrukčních návodů včetně plošných spojů včetně desek s plošnými spoji. Ty jsou navrhovány tak, aby jejich realizaci zvládli i začátečníci. Jedná se o návody ke konstrukci zesilovačů, napájecích zdrojů, doplňků k hudebním nástrojům, blikačů, apod.
další podrobnosti, koupit zde

Fotovoltaika - budovy jako zdroj proudu

autor:Ralf Haselhuhn
vydavatel:Nakladatelství HEL
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:176 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Elektrotechnika
dopor. cena:248 Kč
titulka
 
Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a účinnost fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na budovách. Přitom vychází z nejnovějších poznatků tohoto rychle se vyvíjejícího se oboru, takže tím přesně naplňuje současnou potřebu realizace investičně a prostorově úsporných a k životnímu prostředí šetrných zařízení tohoto druhu. Rozebírá a vyhodnocuje různé varianty realizace s jejich přednostmi i nedostatky a tím může posloužit k nejoptimálnějšímu řešení pro konkrétní podmínky. Rovněž přináší mnoho rad a doporučení pro jednotlivé profese podílející se na realizaci a provozu těchto zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

IP CCTV Guideline - Průvodce návrhem systému síťového videa

autor:kolektiv autorů
vydavatel:ORSEC s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:20 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:150 Kč
titulka
 
Základem publikace jsou nejnovější informace z Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), ale také znění platných norem - hlavně systémová norma ČSN EN 50132-1. Publikace je postavena na struktuře mezinárodně uznávaných dokumentů a vychází ze skladby moderních kamerových systémů podle předních světových výrobců (Panasonic, Pelco, Siemens, Dallmeier, Bosch), kteří se v rámci organizace ONVIF od roku 2008 aktivně podílejí na vývoji standardů přímo pro komponenty síťového videa.
Publikace Guideline IP CCTV je postavena na přehledových tabulkách, pomocí kterých je možné provádět jednoznačné shromažďování informací z klíčových míst kamerového systému.
další podrobnosti, koupit zde

Jednoduchá elektrotechnika

autor:Jiří Vlček
vydavatel:Ing. Jiří Vlček
rok vydání:2005
formát:A5
rozsah:72 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:89 Kč
titulka
 
Tato publikace je určena převážně žákům SOU a SOŠ, pro které slaboproudá elektronika není hlavním studijním oborem a kteří se jí učí pouze stručně. Zároveň tak doplňuje učebnici středoškolská fyzika. Je vhodná i pro žáky základních škol, kteří se stímto oborem chtějí stručně seznámit. Obsahuje celou řadu praktických informací, které jsou důležité i pro neodborníky a které patří k všeobecnému vzdělání každého člověka. Hlavní důraz je kladen na praktické využití získaných poznatků, které jsou zde většinou předkládány bez hlubšího zdůvodnění. Závěrečné kapitoly popisují praktické použití základních znalostí v silnoproudé elektronice, autoelektronice a slaboproudé technice.
další podrobnosti, koupit zde

Komfortní a úsporná elektroinstalace, 2. vydání

autor:Josef Kunc
vydavatel:
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:120 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Publikace pojednává o přístrojích v elektrických instalacích, ale také o tom jak lze navrhnout elektrickou instalaci ve vašem bytě, domě či chalupě tak, aby byla komfortní, ale také úsporná. Dozvíte se vše o spínacích přístrojích, zásuvkách a sdělovacích zásuvkách. Obsáhle bude pojednáno také bezdrátové ovládání v elektrických instalacích a přístroje pro systémové elektrické instalace (řízení osvětlení, řízení spotřeby energie pro vytápění, vazba na elektronický systém zabezpečení objektu, ovládání žaluzií... atd.).

Moderní elektronika

autor:Jiří Vlček
vydavatel:Ing. Jiří Vlček
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:238 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Učebnice pro vyšší ročníky SPŠE. Je rovněž vhodná pro všechny, kterým je tento obor koníčkem. Shrnuje nejdůležitější poznatky z analogové i číslicové techniky. Vychází z moderní součástkové základny, hlavní důraz je kladen na aplikaci integrovaných obvodů. Obsahuje tématické celky: Operační zesilovače, Klasické a spínané napájecí zdroje, Oscilátory, Telekomunikační technika, Elektroakustika, TV technika, Číslicová technika, Elektronická měření.
další podrobnosti, koupit zde

Ochrana staveb proti radonu

autor:Matěj Neznal, Martin Neznal
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:170x240 mm
rozsah:104 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:139 Kč
titulka
 
Jediná aktuální kniha na našem trhu, kterou připravili spoluautoři metodik pro měření radonu, přehledně seznamuje čtenáře se současným přístupem k řešení ochrany staveb proti radonu. Publikace obsahuje jak základní informace týkající se expozice obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické souvislosti. Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu (rozsah vstupní měření a výsledky měření, co je nutné uvážit a kontrolovat ve fázi výběru a projektu opatření, realizace, i při kontrole výsledného stavu). Na konkrétních příkladech jsou ukázány příčiny neúspěšného řešení ochrany staveb proti radonu. Kniha se zabývá i psychosociálními aspekty řešení radonové problematiky.
další podrobnosti, koupit zde

Praktické příklady z elektrotechniky

autor:Jiří Vlček
vydavatel:Ing. Jiří Vlček
rok vydání:2004
formát:A5
rozsah:32 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:48 Kč
titulka
 
Tato publikace je určena studentům SPŠ a SOU elektrotechnických jako doplněk učebnic Základy elektrotechniky a Moderní elektronika. Tento obor je zapotřebí nejen teoreticky studovat a dívat se na vyřešené úlohy. K důkladnému pochopení si každý musí samostatně propočítat určité množství příkladů a mít při tom možnost své výsledky kontrolovat. Hlavním kritériem pro zařazení příkladů do této sbírky je jejich použitelnost v praxi s ohledem na požadavky kladené na absolventy středních škol.
další podrobnosti, koupit zde

Rekonstrukce elektroinstalace, 2. vydání

autor:Karel Dvořáček
vydavatel:
rok vydání:2004
formát:A5
rozsah:120 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Kniha renomovaného autora Karla Dvořáčka se tentokrát zabývá rekonstrukcemi v elektroinstalacích. Jedná se o elektrické rozvody slaboproudé a silnoproudé v bytech, ale také v bytových domech, a to jak zděných, tak panelových. Těmto stavbám je věnována zvláštní pozornost. Najdete zde například základní popis elektrického vybavení, nejčastější závady elektrických rozvodů ve společné části a v bytech, zásady rekonstrukcí, ale také výběr vhodného tarifu pro odběr elektřiny v bytovém domě a výběr vhodných spotřebičů do domácnosti.

Rekonstrukce rodinného domu 100 tipů

autor:Martin Perlík
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
formát:A5
rozsah:272 stran
zaměření:Vytápění, Větrání a klimatizace, Voda, kanalizace, Obnovitelná energie, Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního propočtu, přes projekt a stavební úřad, až po samotnou stavbu. Dozvíte se na co si dát u starších domů pozor, jak při rekonstrukci postupovat, kdy máte jít na stavební úřad i s čím vám pomůže architekt či projektant. V knize najdete návod jak odhalit skryté vady domu vzniklé například porušenou statikou nebo vlhkostí, jak je odstranit a kolik oprava bude stát. Autor nezapomíná ani na vnitřní vybavení domu, přípojky nebo vytápění. Koncept tipů umožní čtenáři přečíst si přesně o tom tématu, které potřebuje, aniž by se zabýval celou knihou. Pro lepší názornost je vše doplněno množstvím obrázků a fotografií. Modelová rodina Přestavělových, která právě koupila rodinný dům a plánuje jeho opravu, má podobné starosti jako vy. Zalistujte a přesvědčte se sami.
další podrobnosti, koupit zde

Speciální elektroinstalace

autor:Karel Dvořáček
vydavatel:
rok vydání:2005
formát:A5
rozsah:104 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Řadu publikací zaměřenou na problematiku elektroinstalací (Správná a bezpečná elektroinstalace, Komfortní a úsporná elektroinstalace a Rekonstrukce elektroinstalace) autor doplňuje o titul zabývající se elektrickými rozvody ve vybraných náročných prostorech a pro vyšší standard vybavení. Podrobně popisuje elektrické rozvody v koupelnách, saunách i bazénech. Rozsáhlá kapitola je věnována elektroinstalaci v různých speciálních prostorech v zázemí bytu či rodinného domku, jako jsou ordinace, prádelny, skleníky, dílny, nechybí ani elektrické rozvody v zázemí pro chov zvířat. Čtenář zde najde také pojednání o elektrických instalacích souvisejících se zvýšeným komfortem užívání rodinných domků, jako je například elektrické odstraňování námrazy z přístupových cest a schodů či okapových žlabů nebo speciální venkovní osvětlení rodinných domů a zahrad. V knize dále najdete: speciální venkovní osvětlení, elektrické rozvody v prádelně, elektrické vybavení ordinací.

Správná a bezpečná elektroinstalace, 4. aktualizované vydání

autor:Karel Dvořáček
vydavatel:
rok vydání:2008
formát:A5
rozsah:160 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Nejste si jisti, zda máte správně zapojenou elektroinstalaci v bytě, domě či na chalupě? Chcete se pustit do rekonstrukce bytového jádra a nevíte, co s elektroinstalacemi? Chcete si zřídit v domácnosti správné a energeticky úsporné osvětlení? Na tyto otázky naleznete odpověď v naší publikaci. V knize dále najdete: vše o připojení objektu k síti dodavatele elektřiny, základy elektrických rozvodů v objektech pro bydlení, kolik zásuvek a vývodů je zapotřebí v koupelně, kuchyni a dalších místnostech vašeho bytu či domu, vše o elektrických rozvodech v bytech a jejich zvláštnostech v rodinných domech a rekreačních objektech, jak na rekonstrukce elektrických rozvodů a jejich zvláštnosti v panelových domech, základní kritéria pro volbu elektrických spotřebičů.

Světelná technika a osvětlování

autor:Jiří Habel
vydavatel:FCC PUBLIC s. r. o. (další publikace)
rok vydání:1995
formát:A5
rozsah:448 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:148 Kč
titulka
 
Kniha komplexně pojednává o celé oblasti světelné techniky a zpracovává problematiku osvětlování. Po úvodních kapitolách týkajících se fyziologie zrakového systému a všeobecně optického záření jsou shrnuty základní světelnětechnické vztahy, veličiny a jednotky, principy fotometrických měření a základy nauky o barvě. Následují kapitoly o světelných zdrojích, svítidlech, osvětlování vnitřních a venkovních prostorů a o elektrických zařízeních osvětlovacích soustav. Dále je rozebrán postup výpočtu parametrů osvětlovacích soustav a jsou uvedeny hlavní zásady projektu osvětlovací soustavy. Nechybějí ani kapitoly o provozním měření a o údržbě osvětlovacích soustav. Zajímavý je pohled na osvětlování z technicko-ekonomických hledisek. Pro projektanty a provozovatele je nezbytný přehled norem pro osvětlování. Jedna z kapitol je věnována prezentaci výrobců a distributorů zařízení světelné techniky. Kniha je doplněna cizojazyčnými terminologickými slovníky a abecedním rejstříkem nejdůležitějších pojmů. Příručka je určena světelným technikům, architektům, projektantům elektrického osvětlení, studentům stavebních a elektrotechnických oborů, elektrikářům z praxe i širšímu okruhu zájemců o kvalitní řešení umělého osvětlení.

Zajímavé integrované obvody

autor:Jiří Vlček
vydavatel:Ing. Jiří Vlček
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:56 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:59 Kč
titulka
 
V současné době je na trhu velké množství speciálních integrovaných obvodů. V aplikačních listech od světových výrobců integrovaných obvodů najdeme celou řadu zajímavých zapojení, která stojí za to. Publikace jistě dobře poslouží i těm, kteří se chtějí naučit z tohoto oboru anglickou odbornou terminologii.
další podrobnosti, koupit zde

Základy elektrotechniky

autor:Jiří Vlček
vydavatel:Ing. Jiří Vlček
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:224 stran
zaměření:Elektrotechnika
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Stručná, jednoduchá a moderní učebnice pro střední školy se zaměřením na obor elektro. Vhodná pro všechny začínající zájemce o tento obor. Uvádí hlavně poznatky potřebné pro praktickou činnost. Obsahuje tématické celky: Proudové pole, Elektrostatické pole, Magnetizmus, Střídavý proud, Dioda, Tranzistor, RLC obvody, Elektrotechnologie, Základy silnoproudu. Nově od 3. vydání obsahuje také Technické kreslení a elektrotechnickou dokumentaci.
další podrobnosti, koupit zde
 
 
Reklama