Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Novinky

Truhlářství: Tradice z pohledu dneška, 2. vydání

autor:Kouřil Jan, Buben František
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2020
formát:167×240
rozsah:250 stran
dopor. cena:271 Kč
titulka
 
Původně učebnice pro dva truhlářské obory, nábytkářství a stavební truhlářství dnes přibližují postupy starých mistrů a stavitelů. Konstrukce nábytku a Konstrukce stavebního truhlářství vychází v dotisku nového vydání po více než sedmdesáti letech. Obě části knihy tvoří obrazové tabule, na nichž jsou rozkresleny technologické postupy a konstrukční detaily.
další podrobnosti, koupit zde

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář

autor:Jakub Hanák, Dominik Židek, Robert Černocký
vydavatel:Wolters Kluwer
rok vydání:2020
rozsah:204 stran
dopor. cena:420 Kč
titulka
 
Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu.
další podrobnosti, koupit zde

Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář

autor:Martin Zídek, Michal Tupý, Jiří Klusoň
vydavatel:Wolters Kluwer
rok vydání:2019
rozsah:628 stran
dopor. cena:990 Kč
titulka
 
Praktický komentář k zákonu o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) je užitečnou příručkou pro laiky i odborníky v oblasti památkové péče. Na praktických příkladech autoři vysvětlují jednotlivá ustanovení zákona a zároveň reflektují i judikaturu, která s touto problematikou souvisí.
další podrobnosti, koupit zde

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny

autor:Vendula Zahumenská, Petra Humlíčková, David Zahumenský, Petr Svoboda
vydavatel:Wolters Kluwer
rok vydání:2019
rozsah:212 stran
dopor. cena:396 Kč
titulka
 
Publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná infrastruktura, je v praxi sice poměrně běžným jevem, ale v České republice neexistuje ani právní úprava, ani metodická pomoc pro samosprávy, dokonce bylo ještě nedávno obtížné najít vůbec nějaké odborné články s potřebnými informacemi.
další podrobnosti, koupit zde

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání

autor:Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček
vydavatel:Wolters Kluwer
rok vydání:2019
rozsah:568 stran
dopor. cena:1100 Kč
titulka
 
Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů.
další podrobnosti, koupit zde

Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita

autor:Pavlík Marek a kolektiv
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2019
formát:167×240
rozsah:224 stran
dopor. cena:299 Kč
titulka
 
Publikace se věnuje řízení regionů a spolupráci všech zainteresovaných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Vychází ze závěrů výzkumu Smart Region v ČR a kvalitativního výzkum o tom, jak budou vypadat regiony v budoucnu.
další podrobnosti, koupit zde

Brutalismus včera a dnes

autor:Uffelen Chris van
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2019
formát:198×280
rozsah:304 stran
dopor. cena:899 Kč
titulka
 
Budovy navržené v šedesátých a sedmdesátých letech ve stylu brutalismu vyzařují dodnes auru odvážného, nekompromisního designu. Francouzský termín "brut", který dal jméno tomuto architektonickému fenoménu, znamená surový nebo nerafinovaný. V posledních desetiletích zažívá brutalistní architektura comeback díky nejnovějším digitálním trendům. V naší knize naleznete vše, co o brutalistních stavbách potřebujete vědět.
další podrobnosti, koupit zde

Management ekonomiky správy majetku

autor:František Kuda, Václav Beran, Petr Dlask, Eva Wernerová
vydavatel:Professional Publishing s.r.o.
rok vydání:2018
formát:165x240 mm
rozsah:280 stran
dopor. cena:488 Kč
titulka
 
Význam správy majetku v kontextu nákladů životního cyklu staveb stále roste. Kniha sumarizuje povinnosti vlastníků budov ve vztahu k stavební části a k zařízením techniky prostředí staveb, přináší standardní metody monitorování technického stavu budov, jejich systematické údržby a oprav. Bude sloužit k plánování a posuzování stavu údržby objektu jak jeho majiteli, tak případnému zájemci o jeho koupi. Z obsahu: Ekonomika správy majetku; Výkon správy majetku; Povinnosti vlastníka budov; Facility management ve správě majetku; Dokumentace managementu ekonomiky správy majetku; Stavební objekt v průběhu životního cyklu; Moderní postupy datové správy majetku atd. Knihu doplňuje mnoho barevných tabulek a grafů.
další podrobnosti, koupit zde

BIM pro veřejné zadavatele

autor:Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský
vydavatel:Nakladatelství Leges, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A5
rozsah:128 stran stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:340 Kč
titulka
 
Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou BIM. Obsahem jsou právní i technické aspekty výběru dodavatele projekčních prací. Součástí publikace jsou i příklady a vzorové dokumenty BEP, EIR, zadávací dokumentace a smlouva o dílo.
další podrobnosti, koupit zde

Praha neznámá III

autor:Petr Ryska
rok vydání:2017
rozsah:232 stran
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Třetí díl Prahy neznámé nás opět zavede do méně známých a často tajemných končin hlavního města. Objevíme mystické Horní Nové Město s jeho sakrálními i univerzitními budovami. Poznáme nevšední kouzlo nouzových kolonií Na Kotlasce a Na Hájku, navštívíme staré statky v Ďáblicích, jež kdysi bývaly vískou. Projdeme si staré Hlubočepy v údolí Dalejského potoka, zaříznutého do Prokopských skal, i prastarou ves Prosek s tisíc let starým kostelem sv. Václava.
další podrobnosti, koupit zde
<<< předchozí publikacedalší publikace >>>
 
 
Reklama