Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Právní předpisy
Archiv článků od 19.7.2013 do 15.4.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

Zákon a paragraf
15.4.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Stavba je součástí pozemku. V souvislosti s novým občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) této větě nemohl uniknout snad nikdo v České republice. S jejím výkladem je to ale horší – v NOZ se slovo stavba vyskytuje v různých souvislostech 176krát, přesto v kodexu nenajdeme její definici. Co je to tedy vlastně stavba podle předpisů nového občanského práva? A je opravdu vždy součástí pozemku?

právník trhající smlouvu
8.4.2014
Mgr. Radek Motzke, advokát

Smlouvy o dílo na nepovolenou stavbu jsou absolutně neplatné, ať byly uzavřeny podle starého či nového občanského zákoníku. Týká se neplatnost také smluv na stavby sice povolené, ale vybudované v rozporu s vydanými povoleními? Lze neplatnosti zabránit? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v následujícím článku.

dům a paragraf
20.3.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., advokát, partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl od 1. 1. 2014 staronový institut, tzv. právo stavby, na jehož základě stavebník (oprávněná osoba) může mít na cizím pozemku stavbu a užívat ji. Jaká další pravidla jsou s tímto institutem spojena?

Rodinný dům s pohledem do jídelny
19.3.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., advokát, partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Nový občanský zákoník (NOZ) od Nového roku zavádí starou římskoprávní zásadu, že stavba je součástí pozemku. Směřuje tím k tomu, aby majitelem stavby a pozemku pod ní byla jedna a tatáž osoba. Možnost stavět na cizím pozemku bude samozřejmě i nadále zachována v podobě tzv. práva stavby.

4.3.2014
redakce

Vlastnické právo k pozemku je základem pro zahájení úvah o stavbě domu. Z hlediska právníka jsou nejdůležitější skrytá nebezpečí, která ani katastr nemovitostí nezkoumá. Vybraná témata nového občanského zákoníku jsou tématem přednášek na Aquathermu Praha v pátek 7. 3. 2014. Vstup zdarma.

3.3.2014
Mgr. Sandra Podskalská, Petr Suchánek, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Nový občanský zákoník s sebou přináší změny i v katastru nemovitostí, který je rovněž nově upraven zákonem č. 256/2013 Sb. Za nejdůležitější považujeme důsledné uplatnění zásady tzv. materiální publicity – na rozdíl od předchozího stavu je vždy rozhodný zápis v katastru nemovitostí.

Stavbyvedoucí kontrolující projekt na stavbě
27.2.2014
Ing. Martin Černý, Odborná rada pro BIM

ČR má nyní maximálně 24 měsíců (od 4. 2. 2014) na to, aby do svého právního řádu přejala evropskou směrnici, díky které se otevře možnost požadovat BIM v rámci veřejných zakázek jako prostředek pro dokladování a monitorování kvality dodávaného díla.

zákon a paragraf
9.2.2014
Mgr. Hana Urbánková, AK JUDr. Táni Diršmidové, Apolinářská 445/6, 12800 Praha 2

Při sjednávání smlouvy o dílo lze formulovat doporučení ne jen objednatelům, ale také zhotovitelům díla. Doporučení se týkají závaznosti norem, jednostranného zápočtu, protokolárního předání díla, možnosti odstranění vad v záruční době třetími osobami a dalších.

23.12.2013
Mgr. Ing. Anna Francová, Mgr. Dana Stejskalová, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold

Článek se zabývá úpravou reklamace vad díla v novém občanském zákoníku. Popisuje aspekty vad zakládajících odpovědnost zhotovitele, jejich oznamování, nároků z nich plynoucích a specifika reklamace staveb jako předmětu smlouvy o dílo. Součástí článku jsou i doporučení pro praxi.

kamna na dřevo
15.12.2013
redakce TZB-info

Důsledek novely zákona o obnovitelných zdrojích je, že lidé si už nebudou moct sami namontovat kotel nebo kamna na dřevo. Stejný zákaz se týká i dalších obnovitelných zdrojů.

25.11.2013
Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Miroslav Burišin

Názory zainteresovaných profesí na problematiku požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které řeší nařízení vlády č. 91/2010, se velmi liší. Protože se jedná o velmi závažnou problematiku, chce portál TZB-info poskytnout prostor pro odbornou diskuzi, jejímž výsledkem by mělo být sjednocení stanovisek.

25.11.2013
Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Nový občanský zákoník (NOZ) klade mnohem větší důraz na odpovědnost stran smlouvy, tedy umožňuje se ve smlouvě odchýlit od textu zákona a sjednat si řešení velké většiny otázek jinak. Až na výjimky bude stavba na pozemku prováděná po 1. lednu 2014 součástí tohoto pozemku.

Nový občanský zákoník
3.11.2013
Pro náš dům, z.s., JUDr. Jarmila Nedoma, advokátka se sídlem v Brně

Podle nového občanského zákoníku se budou platby (rozúčtování příspěvku na správu domu, na účetnictví) dělit podle počtu jednotek a vyúčtování by mělo být do dubna následujícího roku se splatností do konce července poté. NOZ přináší podstatné změny také do smluvních vztahů s dodavateli.

2.11.2013
Vlastimil Růžička, redakce

Od 1. září 2013 platí kromě požadavků EU o energetickém štítkování žárovek a svítidel etiketami rovněž nové požadavky Nařízení Komise EU 1194/2012 na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení.

20.9.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Současný ministr financí v demisi a předseda tehdejší úřednické vlády Jan Fischer prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce, že tehdejší vláda se snažila boom fotovoltaiky zastavit návrhem novely zákona o podpoře OZE, ale selhala Poslanecká sněmovna.

elektrický kabel
29.8.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Podle platného znění zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích má vláda možnost snížit dopad na koncové odběratele více, než jí umožní novela, která čeká v Senátu na schválení. Novela přitom vůbec nemění celkový objem prostředků na podporu OZE, KVET a DZ v příštím roce.

obnovitelné zdroje
18.8.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce

Sněmovna schválila zastavení podpory obnovitelných zdrojů. Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla z fosilních zdrojů a podpora spalování odpadů zůstaly beze změny. Ustanovení o prokazování vlastnické struktury příjemců podpory je bezzubé.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama