Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Právní předpisy
Archiv článků od 25.11.2013 do 28.10.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

28.10.2014
Ing. Jan Schindler, redakce

Připravovaná novela energetického zákona se pro své „revoluční změny“ stává častým předmětem diskuzí. Hovoří se o změnách ve vedení Energetického regulačního úřadu, o větší svobodě distributorů při tvorbě cen za distribuci. Jak je to ale s právy spotřebitelů?

20.10.2014
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT Praha

Nové pražské stavební předpisy mění kromě jiného i požadavky stavební světelné techniky. Zmírňují hygienické požadavky a podceňují význam slunečního záření a denního světla pro zdraví člověka. Změny hygienických požadavků nelze neprojednat se zdravotníky. Doufejme, že k takovému projednání a k uvedení předpisů do souladu se zásadami ochrany zdraví bude ještě příležitost.

20.10.2014
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., Katedra urbanismu a územního plánování Fakulta stavební ČVUT v Praze

Pražské stavební předpisy aktuálně představují diskutované a kontroverzní téma jak mezi odborníky, tak mezi veřejností. Jedná se o nové pojetí právního předpisu, do kterého jsou významnou měrou implementovány základní poznatky urbanistické teorie i praxe. V článku jsou shrnuty základní principy nového předpisu v oblasti územních požadavků. Doplněn je stručný komentář k některým ustanovením.

13.10.2014
Mgr. Martin Maňák, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold

Předmětem tohoto článku je poukázat na možnosti stanovení cen a odměn při stavebních, montážních a projekčních prací, inženýrských činnostech a technických pomocí. V článku 1 se zaměřuji na to, jakými smluvními typy se regulují tyto druhy činností. Čl. 2 je zaměřen na možnosti stanovení cen u smluv o dílo, jako je např. pevná částka, odhad a rozpočet.

7.9.2014
Vlastimil Růžička, redakce

Rada hlavního města Prahy schválila finální návrh znění Pražských stavebních předpisů (PSP) s platností od 1. října 2014. Návrh zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Komentář nám poskytl vedoucí týmu Pavel Hnilička a člen týmu Filip Tittl.

28.7.2014
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

22.7.2014
Ing. Josef Remeš

Již druhá aktualizace článku (původní článek 2010, aktualizace 2012) popisuje a shrnuje požadavky české legislativy a norem na počet a druh zařizovacích předmětů podle druhu provozů. Požadavky na WC, pisoáry, sprchy, umyvadla a hygienické kabiny.

4.6.2014
ENBRA, a.s.

Od 1. 1. 2017 začne platit směrnice EU o energetické účinnosti, která nařizuje, aby majitelé domů umožnili domácnostem průběžně sledovat jejich spotřebu vody a energií. Vhodným řešením jsou měřiče s technologií dálkového odečtu naměřených hodnot. A jaké jsou výhody dálkových odečtů spotřeby pro majitele domů a bytová družstva?

Zákon a paragraf
15.4.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Stavba je součástí pozemku. V souvislosti s novým občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) této větě nemohl uniknout snad nikdo v České republice. S jejím výkladem je to ale horší – v NOZ se slovo stavba vyskytuje v různých souvislostech 176krát, přesto v kodexu nenajdeme její definici. Co je to tedy vlastně stavba podle předpisů nového občanského práva? A je opravdu vždy součástí pozemku?

právník trhající smlouvu
8.4.2014
Mgr. Radek Motzke, advokát

Smlouvy o dílo na nepovolenou stavbu jsou absolutně neplatné, ať byly uzavřeny podle starého či nového občanského zákoníku. Týká se neplatnost také smluv na stavby sice povolené, ale vybudované v rozporu s vydanými povoleními? Lze neplatnosti zabránit? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v následujícím článku.

dům a paragraf
20.3.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., advokát, partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl od 1. 1. 2014 staronový institut, tzv. právo stavby, na jehož základě stavebník (oprávněná osoba) může mít na cizím pozemku stavbu a užívat ji. Jaká další pravidla jsou s tímto institutem spojena?

Rodinný dům s pohledem do jídelny
19.3.2014
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., advokát, partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Nový občanský zákoník (NOZ) od Nového roku zavádí starou římskoprávní zásadu, že stavba je součástí pozemku. Směřuje tím k tomu, aby majitelem stavby a pozemku pod ní byla jedna a tatáž osoba. Možnost stavět na cizím pozemku bude samozřejmě i nadále zachována v podobě tzv. práva stavby.

4.3.2014
redakce

Vlastnické právo k pozemku je základem pro zahájení úvah o stavbě domu. Z hlediska právníka jsou nejdůležitější skrytá nebezpečí, která ani katastr nemovitostí nezkoumá. Vybraná témata nového občanského zákoníku jsou tématem přednášek na Aquathermu Praha v pátek 7. 3. 2014. Vstup zdarma.

3.3.2014
Mgr. Sandra Podskalská, Petr Suchánek, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Nový občanský zákoník s sebou přináší změny i v katastru nemovitostí, který je rovněž nově upraven zákonem č. 256/2013 Sb. Za nejdůležitější považujeme důsledné uplatnění zásady tzv. materiální publicity – na rozdíl od předchozího stavu je vždy rozhodný zápis v katastru nemovitostí.

Stavbyvedoucí kontrolující projekt na stavbě
27.2.2014
Ing. Martin Černý, Odborná rada pro BIM

ČR má nyní maximálně 24 měsíců (od 4. 2. 2014) na to, aby do svého právního řádu přejala evropskou směrnici, díky které se otevře možnost požadovat BIM v rámci veřejných zakázek jako prostředek pro dokladování a monitorování kvality dodávaného díla.

zákon a paragraf
9.2.2014
Mgr. Hana Urbánková, AK JUDr. Táni Diršmidové, Apolinářská 445/6, 12800 Praha 2

Při sjednávání smlouvy o dílo lze formulovat doporučení ne jen objednatelům, ale také zhotovitelům díla. Doporučení se týkají závaznosti norem, jednostranného zápočtu, protokolárního předání díla, možnosti odstranění vad v záruční době třetími osobami a dalších.

23.12.2013
Mgr. Ing. Anna Francová, Mgr. Dana Stejskalová, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold

Článek se zabývá úpravou reklamace vad díla v novém občanském zákoníku. Popisuje aspekty vad zakládajících odpovědnost zhotovitele, jejich oznamování, nároků z nich plynoucích a specifika reklamace staveb jako předmětu smlouvy o dílo. Součástí článku jsou i doporučení pro praxi.

kamna na dřevo
15.12.2013
redakce TZB-info

Důsledek novely zákona o obnovitelných zdrojích je, že lidé si už nebudou moct sami namontovat kotel nebo kamna na dřevo. Stejný zákaz se týká i dalších obnovitelných zdrojů.

25.11.2013
Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Miroslav Burišin

Názory zainteresovaných profesí na problematiku požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které řeší nařízení vlády č. 91/2010, se velmi liší. Protože se jedná o velmi závažnou problematiku, chce portál TZB-info poskytnout prostor pro odbornou diskuzi, jejímž výsledkem by mělo být sjednocení stanovisek.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama