Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Právní předpisy
Archiv článků od 5.7.2023 do 26.12.2023

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

© Fotolia.com
26.12.2023
Mgr. Hana Treutlerová, Mgr. Vojtěch Faltus, Jakub Štverák

Co jsou to duplicitní zápisy vlastrnického práva, jak často se v praxi objevují a jak se bránit ve vyvlastňovacím řízení se zeptáme zástupců advokátní kanceláře v rámci naší spolupráce s portálem epravo.

9.12.2023
JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D., JUDr. František Halml, Ph.D.

Nový stavební zákon přináší celou řadu otázek nejenom pro odbornou veřejnost, ale také pro samotné právníky. V rámci spolupráce s portálem epravo.cz přinášíme další důležité téma zejména pro zástupce obcí, a tím jsou plánovací smlouvy, jež stanovují nejrůznější povinnosti a mohou vyvolávat i spory.

© Adobe Stock
29.11.2023
Tereza Žůrková, advokátní koncipientka, Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o.

Stavební zákon stanoví, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat vyjmenované stavby jen tehdy, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Jak ale postupovat v situaci, kdy územně plánovací dokumentace stavbu nevylučuje výslovně, ale nepřímo? A jak tomu bude po účinnosti nového stavebního zákona? V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva.

&copy fotolia.com
24.11.2023
Mgr. Kristýna Dvořáková, Mgr. David Mareš, Ph.D.

Zeptali jsme se na změny v oblasti autorského dozoru v novele stavebního zákona. Zákonná úprava výkonu autorského dozoru projektanta v kontextu stavebního práva je velmi strohá. Změnu nepřinese ani Nový stavební zákon. V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva.

23.11.2023
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

Nařízením vlády č. 195/2021 Sb. bylo novelizováno NV č. 361/2007 Sb. Jedná se o jeden z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpis nabývá účinnosti v různých bodech postupně, a to až do 12. 7. 2027. Podívejte se na přehled změn.

© Fotolia.com
22.11.2023
JUDr. Kateřina Krahulíková, Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář

Jak postupovat, pokud kupující zjistí, že jím koupená nemovitost má skryté vady a na co si dát při uplatňování práv z vadné nemovitosti pozor? V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva.

© Adobestock
12.11.2023
Mgr. Václav Burger, Mgr. Jaroslav Krempl

V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali, jak má objednatel postupovat, odmítá-li od zhotovitele převzít nedokončené či vadné dílo.

© Adobe Stock
18.10.2023
JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc.

V rámci spolupráce s portálem epravo.cz zahajujeme diskusi, který se týká věcné novely nového stavebního zákona. Jako prvního jsme oslovili doktoranda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, JUDr. Romana Kočího, MBA, MSc.

Zdroj: Pexels
17.10.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Vláda schválila novelu vodního zákona a představila komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Definuje, kdo má v případě havárií jednat a jak má postupovat. Mimo jiné zavádí také kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových a zvyšuje výši sankcí za způsobení havárie. V naší anketě jsme získali několik odborných komentářů k dosavadnímu dění.

© Fotolia.com
12.10.2023
JUDr. Kateřina Krahulíková, Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář

V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na možnosti obrany ve stavebním řízení. Budeme se věnovat obavám z budoucích imisí – odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk či otřesy.

30.8.2023
JUDr. Lucie Červená, TAUBEL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na nejvíce frekventovanou tématiku: Jak se vypořádat se stavbou na cizím pozemku s ohledem na aktuální stav právní úpravy a judikatury. Nastíníme i možná řešení tohoto nežádoucího stavu.

26.8.2023
JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D., JUDr. František Halml, Ph.D.

V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát si osvětlíme termín, s nímž se setkávají nejčastěji zástupci obcí a developerů: Co obsahují takzvané zásady pro výstavbu, jaká je jejich podstata, forma a účel.

24.8.2023
Ing. Jaroslav Schön, Člen TNK 27 Požární bezpečnost staveb. Znalec v oboru stavebnictví, stavební odvětví různá, specializace kominictví

Základním cílem právní regulace problematiky spalinových cest, je zajištění bezpečného odvodu spalin, což je plně v souladu se základními úkoly svěřenými HZS ČR (zejména ochrana života, zdraví a majetku).

Splnění požadavků technických norem zajišťuje bezpečnost osob a jejich majetku při provozu spalinových cest.

19.8.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Ochranu pracovníků před riziky spojenými s expozicí azbestu má posílit nový právní předpis připravený Evropským parlamentem. Nová pravidla u azbestu výrazně snižují stávající limitní hodnoty a v souladu s nejnovějším technickým vývojem se stanovují přesnější způsoby měření úrovní expozice. Podívejme se na vývoj evropské legislativy a na nový právní předpis podrobněji.

7.8.2023
JUDr. Vojtěch Lovětínský, Ph.D., LL.M., Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář

V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na novinky ve ve smlouvách s odkládacími podmínkami a smlouvách o smlouvě budoucí. Kdy jakou variantu a za jakých okolností zvolit?

© mihi - Fotolia.com
31.7.2023
Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D.

V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na právní názor k novele stavebního zákona, na změny v procesním právu a na pojem jednotné environmentální stanovisko, které s danou novelou úzce souvisí.

© AdobeStock fotomek
13.7.2023
JUDr. David Mašek, Ph.D., Mašek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na stavební řízení s velkým počtem účastníků, včetně správného doručování účastníkům v řízení.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama