Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak hoří fotovoltaické panely?

Praktická zkouška hoření fotovolatických panelů proběhla v rámci konference Novinky a budoucnost požární ochrany, kterou pořádala Profesní komora požární ochrany.

Devátý ročník mezinárodní konference požární bezpečnosti s názvem Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi se ve dnech 1. a 2. června 2023 uskutečnil v Horním Bezděkově na Kladensku. Akci pořádala Profesní komora požární ochrany, která v ČR sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti požární ochrany. Záštitu nad konferencí převzali MV-generální ředitelství HZS ČR, Hospodářská komora ČR a ČKAIT.

Akce byla letos zaměřena nejen na aktuální legislativu a její vliv na aplikační praxi, ale hlavně na novinky v oblasti požární bezpečnosti, elektromobility, fotovoltaických systémů, problematiku projektování a chyby při realizaci, speciální stavby, ale i náhled do budoucnosti požární prevence. Druhý den konference proběhl v Univerzitním výzkumném centru ČVUT UCEEB v Buštěhradě s exkurzí a praktickou ukázkou pálení fotovoltaických panelů na různých druzích podkladu. Přednášek se ujali přední odborníci na danou problematiku, včetně zahraničních expertů. Na akci se sjelo více než sto účastníků ze čtyř zemí.

Po uvítání přítomných hostů se úvodního slova ujal ředitel odboru prevence MV-generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Michal Valouch. „Výběr dnešních témat rezonuje nejen Českou republikou, ale celoevropsky v rámci nových rizik, která můžeme vnímat v souvislosti s rostoucím počtem bateriových úložišť pro potřeby fotovoltaických systémů či pro potřeby pohonu elektrických vozidel. Mají i nový význam v podobně požární bezpečnosti dřevostaveb,“ uvedl.

Konference se zúčastnil také generální sekretář Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Ing. František Gilian. „Nedávno se u nás konala obdobná akce, která se zabývala dokonce i podobnými tématy. Přijel jsem proto do Čech načerpat inspiraci a zkušenosti místních odborníků.“ Márton Horváth zastupoval prezidenta maďarské Asociace požární ochrany. „Moje přednáška pro hosty přinese porovnání středoevropských předpisů požární ochrany. Jsem velmi rád, že se této zajímavé akce můžu zúčastnit.“ Svůj příspěvek přivezl i prezident požární komory našich severních sousedů ECEU Fire Polsko Piotr Grabowski. „Je pro mne velká čest se účastnit této konference, navržená témata mne velmi zajímají. My předneseme příspěvek týkající se výzkumu požáru elektromobilu z polské zkušebny,“ dodal.

Jedním z přednášejících byl autor norem týkajících se požární bezpečnosti staveb a předseda zkušební komise ČKAIT pro oblast požární bezpečnosti staveb Ing. Petr Boháč, který přítomné seznámil s hlavními novinkami v normě ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody a dalších.

Velmi zajímavé bylo trio přednášek zaměřených na fotovoltaiku, kde byla kromě aktuálních témat s touto problematikou zmíněna i pravidla pro zabudování fotovoltaiky do staveb a podmínky protipožárního zásahu, stejně jako praktické zkušenosti s fotovoltaikou, respektive reálná instalace fotovoltaiky na rodinném domě, které bylo přijato s velkým ohlasem. Tato témata později ještě ve své přednášce doplnil Mgr. Radek Kislinger s rozborem praktického zásahu požáru fotovoltaického zařízení.

Přečtěte si také Analýza rizik fotovoltaických systémů, bateriových úložišť a elektromobilů Přečíst článek

Součástí odpoledního programu bylo také předání ocenění PKPO za dlouholetou činnost v požární ochraně. Mezi letošními oceněnými byli doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA a Ing. Zbyněk Valdman. Poté předal Ing. Vilém Stanke Cenu Vladimíra Hápa (první prezident PKPO) za dlouholetou činnost v požární ochraně doc. Ing. Václavu Kupilíkovi, CSc, který se oblasti požární ochrany pohybuje celý profesní život.

Ing. Robert Prix přiblížil účastníkům akce aktuální projekční požadavky na dřevostavby, příklady realizovaných a navržených dřevostaveb. „Dnes budeme mluvit o odstupech od dřevostaveb a konstrukcích, které jsou z hlediska zatřídění vždy hořlavými konstrukcemi. Zároveň v návaznosti na to budeme řešit požární scénáře, protože dnes jsou na trhu moderní konstrukce, které svojí kvalitou přesahují možnosti, které jsme měli v minulých letech.“

Velký zájem u hostů vyvolala přednáška doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA, jejíž téma bylo Moderní technologie v požární ochraně. V rámci svého příspěvku představil simulovanou ukázku případu volání na operační a informační středisko HZS ČR, kdy by byl volající přesměrován na umělou inteligenci v momentě, kdy jsou tísňové linky přehlcené například v případě živelní pohromy apod. Protože v těch chvílích se vyskytuje nutnost snížit potřebu lidského faktoru, je případné zapojení umělé inteligence aktuální možností řešení.

První den konference v odpoledních hodinách uzavřel svým příspěvkem prezident pořádající PKPO Bc. František Kregl. „Slyšeli jsme zde dnes spoustu krásných přednášek. Já sám bych se rád zaměřil na budoucnost a cíle, kam bude směřovat požární ochrana, jakými směry se bude ubírat. Ať už se jedná o již dnes zmiňovanou umělou inteligenci, elektromobilitu, způsoby hašení, nové technologie a další,“ uvedl.

Následující den se hosté sešli v Univerzitním centru energeticky efektivních budov UCEEB ČVUT Praha v Buštěhradu, kde proběhla praktická ukázka řízeného požáru tří fotovoltaických panelů, z nichž každý byl umístěn na jiném podkladu – jeden na polystyrenu, druhý na nehořlavé podložce BROOF(T3) a třetí na štěrkovém podloží. V průběhu celé zkoušky byla měřena teplota. „Doufám, že tato zkouška splnila Vaše očekávání, zároveň ukázala, jak důležitá je například volba materiálu podkladu při instalaci fotovoltaických panelů. Za provedení zkoušky děkuji vedoucímu týmu požární bezpečnosti Ing. Arch. Petru Hejtmánkovi, Ph.D.,“ dodal Bc. František Kregl.

Čas Polystyrén Střešní izolace Štěrk
EPS+PVC_01 Broof(t3)_01 Stones_01
[min] [°C] [°C] [°C]
6 264,9 327,7 21,9
8 841,8 149,4 22,0
10 550,7 125,6 22,1
12 492,3 115,2 22,7
14 593,2 107,1 23,3
16 573,4 98,4 23,7
18 529,5 89,1 24,3
20 465,9 81,5 24,9

Z tabulky teplot v čase je zřejmé, že po plném rozhoření dochází ke značnému rozdílu teplot. V osmé minutě je rozdíl teploty hořícího polystyrénu a střešní izolace BROOF(T3) téměř 700 °C. Požár na štěrku se v podstatě nerozvinul.

Polystyrén v průběhu zkoušky hořel plným plamenem. Na konci zkoušky byl podklad kompletně prohořelý a fotovoltaický panel se rozpadl včetně rámu.

BROOF(T3) vzplál pouze nízkým plamenem nebo doutnal. Na konci zkoušky byl fotovoltaický panel poškozen jen lokálním plamenem zážehu, zatímco BROOF(T3) pouze zuhelnatěl.

Na štěrku se poškození panelu omezilo jen na lokální plamen zážehu.

Závěr – při použití polystyrénu na zateplení budovy dochází při požáru k plnému hoření za vysokých teplot, což ztěžuje hašení a pohyb v prostoru. Použitím protipožární střešní izolace se požár lokalizuje pouze na místo hoření a teploty v případě požáru lze udržet v přijatelné hodnotě pro pohyb hasičů.Profesní komora požární ochrany, z.s.
logo Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) podporuje vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívá k růstu kvality požární ochrany, bezpečnosti a prevence. Přispíváme ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob v oblasti ...