Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Profesní komora požární ochrany, z.s.

www.komora-po.cz
logo Profesní komora požární ochrany, z.s.
Profesní komora požární ochrany (PKPO) podporuje vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívá k růstu kvality požární ochrany, bezpečnosti a prevence. Přispíváme ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob v oblasti požární bezpečnosti, a také k lepší informovanosti laické veřejnosti.
O nás

PKPO je Autorizovaným společenstvem HK ČR a zástupcem podnikatelské sféry v požární bezpečnosti.

Naši členové jsou při své činnosti povinni se řídit stanovami a etickým kodexem.

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla PKPO jmenována znaleckou kanceláří pro obor požární ochrana s rozsahem znaleckého oprávnění pro požární odolnost konstrukcí, zařízení požární ochrany (zařízení odvodu tepla a kouře), požární ochrana staveb, technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, prevence a vyšetřování požárů.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) je aktivní ve vzdělávací a publikační činnosti a spolupracuje při tvorbě a posuzování legislativních a technických předpisů týkajících se požární ochrany a požární bezpečnosti. Pořádá také konference o požární bezpečnosti s mezinárodní účastí a odborné semináře.

Podílíme se na tvorbě a připomínkování právních předpisů a technických norem v oblasti požární ochrany.

Máme své zástupce v Technické normalizační komisi a jejích subkomisích.


Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu