Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární ochrana střešních fotovoltaických elektráren

Hasičský záchranný sbor SČ kraje, UCEEB ČVUT, Solární asociace a mezinárodní solární společnosti Photon Energy vydali společnou užitečnou pomůcku domácnostem, která má za cíl chránit fotovoltaické elektrárny před rizikem požáru. Publikace je ke stažení zdarma.

Vzhledem k očekávanému růstu počtu malých střešních elektráren v České republice se experti spojili, aby společně informovali vlastníky střešních fotovoltaických instalací, ale i instalační firmy a další orgány o zásadách požární ochrany a bezpečnosti solárních elektráren. Při rádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaika naprosto bezpečná technologie, je ale také dobře vědět, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne požár. Publikace je volně ke stažení na internetu.

Malé střešní solární elektrárny budou v České republice hrát čím dál tím důležitější roli v energetice. S poklesem cen a dotačními programy, jako je Nová zelená úsporám, lze očekávat, že víc a víc Čechů přejde na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu. Zároveň ale panuje stále nedostatečná informovanost o zásadách požární ochrany u fotovoltaických elektráren (FVE). Proto v roce 2015 byla založena pracovní skupina odborníků z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, Solární asociace a mezinárodní solární společnosti Photon Energy. Pracovní skupina nyní vydala brožuru „Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence“.

Publikace se tématice věnuje komplexně. Dává podrobné rady, jak dbát na protipožární bezpečnost od úplného začátku projektování střešní elektrárny, přes její instalaci, k provozu a údržbě FVE. „Brožura má tedy spíše preventivní charakter. Pokud je fotovoltaický panel nainstalován na střechu předepsaným způsobem, riziko vzniku požáru je minimální. Výroba elektřiny ze slunce se proto řadí k nejbezpečnějším,“ říká Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace.

„Instalace fotovoltaických zařízení na stavby jsou progresivním krokem ke snižování zátěže životního prostředí, ovšem vždy musí jít ruku v ruce s dalšími základními požadavky, jako jsou mechanická odolnost, bezpečnost při užívání nebo právě požární bezpečnost. Vzniklá publikace je významná tím, že svými doporučeními nastavuje standardy pro instalaci a provoz FVE z hlediska požární bezpečnosti, což v české praxi doposud chybělo,“ vysvětluje Antonín Lupíšek z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Expertní tým zpracoval zásady nejen pro nově plánované instalace, ale i pro stávající. Brožura obsahuje i nejdůležitější informace pro situaci, kdy bohužel dojde k požáru v budově, který může zasáhnout i střešní solární elektrárnu.

„S očekávanou výstavbou střešních solárních elektráren v České republice je naprosto nezbytné spolupracovat na prevenci rizika požáru,“ dodává krajský vyšetřovatel požárů Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Libor Pospíšil. Tato publikace si bere za cíl nejen zvýšení povědomí veřejnosti o protipožárních zásadách, ale i zvýšení bezpečnosti samotných hasičů a záchranářů.“

Přesto, že riziko vzniku požáru na samotné elektrárně je minimální, je rozumné jej pomocí pravidelného servisu a údržby dál snižovat. „Jedná se především o pravidelné preventivní kontroly a provedení oprav dřív, než dojde k poškození komponent,“ vysvětluje ředitel společnosti Photon Energy Operations, která se zabývá servisem a provozem solárních elektráren. „Pomoc zde může i dobrý monitoring elektrárny a kontinuální vyhodnocení dat z výroby elektřiny,“ dodává Calda.

Kontakty:

Veronika Hamáčková
výkonná ředitelka Solární asociace
tel.: 722 562 453
veronika.knoblochova@solarniasociace.cz

Jan Krčmář
Photon Energy N.V.
tel.: 773 032 182
jan.krcmar@photonenergy.com

POŽÁRNÍ OCHRANA PRO MALÉ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNYpublikace zdarma 
 
Reklama