Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přihlaste se na konferenci Požární bezpečnost staveb 2023

Bude možné stavět výškové stavby ze dřeva? A za jakých podmínek? Jak budou zajištěny hromadné garáže s elektromobily z hlediska požární bezpečnosti? Bude se to týkat i stávajících budov? Výškové dřevostavby a hromadné garáže pro parkování elektromobilů, to jsou hlavní témata konference Požární bezpečnost staveb, kterou pořádá portál TZB-info 21. září.

Konference Požární bezpečnost staveb 2023 reaguje na nejaktuálnější dění v oboru. Diskutovat se budou dvě klíčová témata:

  • Navrhování vysokopodlažních dřevostaveb z hlediska konstrukčních možností využití křížem lepeného dřeva CLT a požární bezpečnosti
  • Hromadné garáže z hlediska zajištění požární bezpečnosti, úniku osob a zásahu IZS při nástupu elektromobility a realizaci nabíjecích stanic v garážích

Jmenovaná témata jsou v těchto měsících předmětem jednání jak mezi experty z oboru stavebnictví, developery a specialisty požární bezpečnosti na půdě České republiky, tak na úrovni evropské normalizace. V době před konáním konference očekáváme posun v tvorbě předpisů v diskutovaných oborech. Konference je proto jedinečnou příležitostí, jak se s nejaktuálnějšími závěry připravovaných témat prostřednictvím přednášek a panelových diskusí s nejpovolanějšími experty seznámit.


Výběr z připravovaných přednášek

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., bude hovořit o volbě vhodných konstrukčních systémů vícepodlažních dřevostaveb při optimálním uplatnění výrobků na bázi dřeva na jejich realizaci – především CLT, GLT, SWP. Zaměří se také na uplatnění betonu u výškových staveb ze dřeva, bez kterého se nelze obejít pro zajištění větší tuhosti a požární bezpečnosti. Součástí přednášky bude současný stav přípravy nových evropských norem pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Přečtěte si také Analýza rizik fotovoltaických systémů, bateriových úložišť a elektromobilů Z minulých ročníků konference

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. působí na ČVUT v Praze jako pedagogický a vědecký pracovník a od roku 2013 vede na UCEEB ČVUT výzkumné oddělení Materiály a konstrukce. Je řešitelem a spoluřešitelem národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů. Předsedá české technické normalizační komisi Dřevěné konstrukce a je členem české technické normalizační komise Požární bezpečnost staveb. Je zpracovatelem evropských a českých norem pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru.

Ing. Stanislav Toman se zaměří na současnou situaci týkající se požárního větrání garáží. Představen bude dosavadní postup při přípravě a tvorbě právních a normativních předpisů zaměřených na požární bezpečnost garáží ve vazbě na rozvoj elektromobility a dalších souvisejících technických aspektů. Prezentace se soustředí zejména na popis různých systémů požárního větrání hromadných garáží. Představen bude rovněž současný evropský předpis zaměřený na horizontální a proudové větrání uzavřených parkovišť.

Přečtěte si také Požární větrání CHÚC a zákon o požární ochraně na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020 Z minulých ročníků konference

Ing. Stanislav Toman se dlouhodobě specializuje na požární větrání budov, tj. na větrání chráněných únikových cest a na zařízení pro odvod kouře a tepla jako projektant. Aktivně spolupracuje s Odborem prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Je členem technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany.

Na programu konference Požární bezpečnost staveb 2023 nadále pracujeme. Seznam přednášek se bude v následujících týdnech ještě rozšiřovat. Další informace ke konferenci včetně přihlašovacího formuláře naleznete na stránkách konference.

Přečtěte si také Obnova Libušína slovy architekta Jakuba Masáka Z minulých ročníků konference

ZÁŠTITA

HLAVNÍ PARTNEŘI

NA KONFERENCI SE DÁLE PREZENTUJÍ FIRMY: AVAPS, JAMES HARDIE EUROPE, DronySIT města Plzně


POŘADATEL

 
 
Reklama