Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připravované změny zákona o požární ochraně a kategorizace staveb

Pplk. Ing. Tomáš Pavlík představuje aktuálně připravované změny legislativy na úseku požární ochrany spojené zejména s rekodifikací stavebního práva. Přednáška zazněla na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020 na veletrhu For Arch.

pplk. Ing. Tomáš Pavlík, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, přednáší na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020 téma Připravované změny zákona o požární ochraně a kategorizace staveb.

Obsah přednášky:

00:39 Změna zákona zaměřená na zařízení pro poskytování sociálních služeb a jejich včasnou evakuaci
18:10 Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti

Přednáška představuje aktuálně připravované změny legislativy na úseku požární ochrany spojené zejména s rekodifikací stavebního práva. Úplnou novinkou, která předchází novému stavebnímu zákonu, jsou požadavky pro zajištění bezpečnosti staveb, ve kterých se nacházejí zařízení poskytující služby sociální péče. Jedním z impulzů byl požár v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech v lednu 2020. Tomáš Pavlík popsal podmínky pro zajištění bezpečnosti. Více také v článku Požární větrání CHÚC a zákon o požární ochraně na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020.

Tomáš Pavlík se v přednášce také věnuje navrhované kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti, podle které budou stavby posuzovány při výkonu státního požárního dozoru a podle které budou stanoveny požadavky na odbornost zpracovatelů požárně bezpečnostních řešení těchto staveb.

Pplk. Ing. Tomáš Pavlík absolvoval v roce 2007 na Fakultě bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava obor Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Od roku 2006 je příslušníkem Hasičského záchranného sboru, působil ve Zlínském a Olomouckém kraji. V současnosti pracuje na Ministerstvu vnitra – generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Je členem TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany a TNK 27 Požární bezpečnost staveb, kde je předsedou SK 4 Požární inženýrství.
 
 
Reklama