Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Větrání chráněných únikových cest, změny pro rok 2020

Principy větrání chráněných únikových a zásahových cest v budovách byly nově upraveny ve změnách Z3 technických norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 (nevýrobní objekty) a ČSN 73 0804 (výrobní objekty). Přednáška zazněla na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020 na veletrhu For Arch.

Ing. Stanislav Toman přednáší na konferenci Požární bezpečnost staveb téma Větrání chráněných únikových cest, změny pro rok 2020

Obsah přednášky:

00:09 Hlavní změny ve větrání chráněných únikových cest, změny ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804
04:57 Požadavky a parametry chráněných únikových cest
14:05 Přirozené větrání chráněných únikových cest
18:09 Nucené větrání chráněných únikových cest
22:09 Přetlakové větrání chráněných únikových cest
37:33 Shrnutí a závěr

Principy větrání chráněných únikových a zásahových cest v budovách byly nově upraveny ve změnách technických norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 (nevýrobní objekty) a ČSN 73 0804 (výrobní objekty). Jde o Změny Z3, které jsou platné od února 2020. Jsou popsány a vysvětleny hlavní parametrické a funkční požadavky větracích systémů chráněných únikových cest. Cílem prezentace je objasnit novou úpravu těchto důležitých požárněbezpečnostních zařízení.

Nejzásadnější změny jsou podle slov Stanislava Tomana v přetlakovém větrání chráněných únikových cest. To je určeno pro CHÚC typu C, jejichž součástí jsou požární předsíně. Z hlediska výpočtů a návrhů je komplikované, ale je nejúčinnější a nejbezpečnější. Metodika výpočtu je pouze v ČSN EN 12101-6., čili v evropském standardu: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla, Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy. Více informací o konferenci naleznete v článku Požární větrání CHÚC a zákon o požární ochraně na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020.

Téma zaznělo na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020 na veletrhu For Arch. Ing. Stanislav Toman je přední specialista na požární větrání budov, spolupracovník odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, člen technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany.
 
 
Reklama