Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Mladí nástupci oboru Požární bezpečnost staveb přednášeli na konferenci Zapálení2019

Studenti oboru Integrální bezpečnost staveb na Fakultě stavební pražského ČVUT si na konci května vyzkoušeli prezentaci svých předdiplomových témat. Na konferenci, která nesla již druhým rokem trefný název Zapálení, přednášeli výsledky svých výzkumů, které poslouží jako podklad pro diplomové práce jejich magisterského studia.

Konferenci uvedl garant oboru požární bezpečnost staveb na Katedře konstrukcí pozemních staveb a dlouholetý spolupracovník redakce TZB-info Ing. Marek Pokorný, Ph.D. V neformální studentské místnosti Fakulty stavební zazněly během celodenního programu příspěvky ve třech sekcích: Požární bezpečnost staveb, Navrhování konstrukcí za požáru a Aktivní požární ochrana.

Konferenci jsme uspořádali, abychom dali prostor našim nejstarším magisterským studentům 5. ročníku. Studenti budou prezentovat různá požárněinženýrská témata, na kterých začali tento semestr pracovat v rámci své předdiplomové přípravy,“ říká Marek Pokorný. „Konference je vytvořena za účelem vzájemného setkání a odborné diskuze všech našich požárních studentů, pedagogů, absloventů a praktiků,“ dodává.

Z průběhu konference a vřelé atmosféry vyplynulo, že se tento záměr podařil. Studenti měli za úkol během pouhých 10 minut vysvětlit jak výzkumný záměr a svou motivaci, tak průběh dosavadního výzkumu a své dílčí závěry se záměry do budoucna. Po přednášce čelili věcným dotazům posluchačů, zejména vyučujících. Součástí konference byla i soutěžní posterová výstava témat. Autoři nezajímavějšího posteru, který hlasováním vybírali účastníci a hosté konference, se mohli těšit na finanční odměnu.

Konference Zapálení2019 na Fakultě stavební ČVUT v Praze byla určena také mladším studentům 3. a 4. ročníku bakalářského studijního oboru Požární bezpečnost staveb, ale i studentům ostatních oborů. Setkání tak může usnadnit výběr jejich budoucího zaměření na magisterském studiu. Z řad pedagogů byli zváni zejména vedoucí před-diplomových prací a vyučující na oboru, kteří tak měli možnost sledovat zadávaná témata jiných kateder a zároveň studentům poradit. Z řad praktiků byli zváni zástupci Hasičského záchranného sboru ČR, absolventi a také firmy z oboru.

Organizační výbor

  • Katedra konstrukcí pozemních staveb: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. (předseda výboru) | Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D. (chairman sekce A) | Ing. Hana Najmanová
  • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí: prof. Ing. František Wald, CSc. (chairman sekce B)
  • Katedra betonových a zděných konstrukcí: Ing. Martin Benýšek (chairman sekce B) | Ing. Radek Štefan, Ph.D.
  • Katedra technických zařízení budov: Ing. Pavla Pechová, Ph.D. (chairman sekce C) | Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Poděkování

Studentská vědecká konference Zapálení2019 vznikla za podpory interního projektu SVK ČVUT v Praze pro rok 2019.

Sborník se všemi příspěvky je k dispozici na stránkách konference.

Studentská konference Zapálení 2019
Studentská konference Zapálení 2019

Studentská konference Zapálení2019
Studentská konference Zapálení2019

Studentská konference Zapálení2019
 
 
Reklama