Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přihlaste se na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018

Datum: 31.7.2018  |  Autor: redakce

Portál TZB-info ve spolupráci s veletrhem For Arch pořádá již třetí ročník konference Požární bezpečnost staveb. Přednášky na téma bezpečnosti výškových staveb, větraných fasád, ETICS, panelových domů, sídlišť a požárního větrání připravují přední kapacity z oboru stavebnictví a požární bezpečnosti. Konference proběhne 20. září 2018 na veletrhu For Arch.

Konference Požární bezpečnost staveb 2017

PROGRAM A PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI KONFERENCE.TZB-INFO.CZ

"Naší snahou je představit problematiku požární bezpečnosti výškových staveb a bytových domů v kontextu. Analýzy příčin požárů a jejich rozšíření jsou důležitým zdrojem informací, které by měly být postupně reflektovány v předpisech a doporučeních," říká Ing. Petr Bohuslávek, odborný garant konference, a pokračuje: "Fasády bytových domů z hlediska požární bezpečnosti jsou důležitým tématem zejména v souvislosti s problematikou zateplování, proto se na ně chceme trochu více zaměřit. Věnovat se budeme kontaktnímu zateplování a také zejména větraným fasádám, které v našich požárních předpisech příliš oporu nemají. Diskuzi u nás i v Evropě na toto téma rozdmýchal tragický požár Grenfell Tower v Londýně."

"Úpravu předpisů pro extrémní stavby i běžnou zástavbu za oceánem vyvolalo i 11. září v New Yorku. Proto bude nesmírně zajímavé seznámit se s konstrukcemi nových věží Světového obchodního centra a s novými pravidly pro navrhování domů v USA."

"U nás doma je efektním příkladem požárního řešení např. z hlediska prevence a hladkého zásahu hasičů sídliště Jižní město na Praze 11. Nedílnou součástí požární bezpečnosti je také hladká a rychlá evakuace z místa požáru. Proto se budeme věnovat i únikovým cestám a jejich větrání. Samozřejmě nejdůležitějším výstupem konference jsou pravidla pro účinnou požární prevenci," vysvětluje Petr Bohuslávek.

"V předchozích ročnících byla vždy centrální přednáškou konkrétní zajímavá realizace a její detaily s ohledem na požární bezpečnost. V roce 2016 to byla rekonstrukce divadla v Kladně, v roce 2017 v té době nejvyšší dřevostavba na světě, postavená v Norsku," uzavírá Petr Bohuslávek.


Přijďte si poslechnout problematiku a novinky například k tématům: požární bezpečnost výškových budov a jejich odolnost v mimořádných situacích, požární bezpečnost a rizika větraných fasádních systémů, vliv materiálové skladby ETICS na požární bezpečnost budov, role města v otázkách požární bezpečnosti a prevence, reálné problémy při zásahu a preventivní opatření, aktuální úvahy nad větráním chráněných únikových a zásahových cest.

Medialonky přednášejích a přednášek

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA zrekapituluje příčiny zhroucení věží Světového obchodního centra v New Yorku v září 2001 se zřetelem na povahu a účinky vzniklého požáru. Vysvětlí hlavní koncepční, konstrukční a technologická opatření zvyšující odolnost výškových budov vůči účinkům požáru a dalším mimořádným zatížením a vlivům zavedená globálně v bezprostřední reakci na kolaps věží WTC. Uvede příklady moderních opatření zvyšujících požární bezpečnost a odolnost v mimořádných situacích mrakodrapů nového Světového obchodního centra v New Yorku a dalších progresivních výškových budov světa.

Ing. Marek Pokorný, Ph.D. poukáže na legislativně nedostatečné národní požadavky pro větrané fasádní systémy. Ty jsou v současné době předmětem odborné diskuze TNK 27 pro požární bezpečnost staveb a Hasičského záchranného sboru ČR. Právě fasády jsou v Evropě posledním stavebním výrobkem, pro které není definován jednotný postup velkorozměrového zkoušení z hlediska reakce na oheň, tj. hodnocení rizika šíření požáru po vnější straně budovy. Závažnost problému a požární rizika větraných fasád budou konfrontovány také s dostupnými informacemi z loňského tragického požáru výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýně a s výsledky souvisejícího výzkumu fasád na ČVUT v Praze.

Ing. Ladislav Valeš zhodnotí vliv materiálové skladby sestavy ETICS, především vliv kvality použitého izolantu, na požární bezpečnost budovy. Z rozboru konkrétních požárů je v první části vyvozen závěr, že kritickou cestou šíření požáru přes fasádu je u bytových domů vzestupná vertikální linie okno – okno.

1WTC - Světové obchodní centrum v New Yorku
1WTC - Světové obchodní centrum v New Yorku
Požár výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýně
Požár výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýně
Účinek požáru odpadní nádoby na zateplenou fasádu domu
Účinek požáru odpadní nádoby na zateplenou fasádu domu

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS. vysvětlí posluchačům, s jakými specifiky musí na svém území bojovat městské části v rámci požární bezpečnosti a jak mohou být nápomocni hasičům HZS hl. m. Prahy v rámci zajištění a řešení mimořádných událostí spojených s požáry výškových budov, zahořením panelových domů či zajištění ochrany všech zde bydlících nájemníků? Na příkladu dobré praxe bude z pohledu zástupce oddělení krizového řízení prezentována jedna z mnoha částí bezpečnostní mozaiky sídlištního konceptu osmdesátitisícového Jižního Města – největšího sídliště v ČR.

kpt. Ing. Martin Podjukl bude na příkladu městské části Praha 11 demonstrovat, s jakými reálnými problémy se jednotky požární ochrany při vedení zásahu setkávají a zda i preventivní opatření vyplývající z aktivit Úřadu městské části Praha 11 mají svá opodstatnění. Analýzou vybraných aspektů zmapuje některé současné trendy, které mohou mít vliv na rychlost a efektivitu účinného zásahu.

Ing. Stanislav Toman bude prezentovat kritickou analýza současných národních normových předpisů pro větrání chráněných únikových a zásahových cest v budovách. Vysvětlí nedostatky, kontroverze a chyby stávající úpravy tohoto větrání. Současně představí základní potenciální návrhy, které chtějí přispět k tvorbě nové koncepce a revidovaných standardů pro oblast požárního větrání.

POŘADATEL
ZÁŠTITA

Veškeré informace k připravované konferenci a přihlášku naleznete na KONFERENCE.TZB-INFO.CZ

Retrospektiva 2016, 2017

V minulých ročnících konference Požární bezpečnost staveb posluchače nejvíce zaujaly přednášky herce a architekta Davida Vávry o rekonstrukci památkově chráněného divadla v Kladně a Oleho Herbranda Kleppeho, ředitele norské developerské společnosti BOB, o rezidenční budově Treet, v té době nejvyšší dřevostavbě na světě.

Účastníci konference Požární bezpečnost staveb 2016: David Vávra, Eva Polatová, Radek Kislinger, Michal Randa, Dagmar Kopačková, foto: Petr Bohuslávek
Účastníci konference Požární bezpečnost staveb 2016: David Vávra, Eva Polatová, Radek Kislinger, Michal Randa, Dagmar Kopačková, foto: Petr Bohuslávek
Účastníci konference Požární bezpečnost staveb 2017: Dagmar Kopačková, Petr Hejtmánek, Michal Randa, Ole Herbrand Kleppe, Eva Polatová, Petr Bohuslávek, Martin Podjukl, Petr Kuklík, Ondřej Chybík, foto: Eva Nečasová
Účastníci konference Požární bezpečnost staveb 2017: Dagmar Kopačková, Petr Hejtmánek, Michal Randa, Ole Herbrand Kleppe, Eva Polatová, Petr Bohuslávek, Martin Podjukl, Petr Kuklík, Ondřej Chybík, foto: Eva Nečasová

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI letošního ročníku
 

Hodnotit:  

Datum: 31.7.2018
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2019

Partneři - Požární bezpečnost staveb

technická podpora výrobců

Odborní garanti

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Redakce TZB-info natočila