Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Voda, plyn či oheň – mějte je bezpečně pod kontrolou

Ochrana majetku se netýká pouze zabezpečení před vnějšími vetřelci a zloději. Vysokým rizikem pro domácnosti jsou i živelné pohromy, havárie vody nebo požáry. V případě pouhého opomenutí vypnutí vody na chatě nebo plynu v bytě, může majetek zachránit alarm JABLOTRON 100 s přidanými detektory.

Tento zabezpečovací systém totiž nejen ochrání majetek a zdraví vašich blízkých, ale postará se i o chytré funkce a inteligentní využití spotřebičů v domácnosti. Kompletní instalaci alarmu zajistí profesionální montážní partneři společnosti Jablotron přesně podle velikosti objektu a požadavků zákazníka na ochranu. Instalaci jednotlivých detektorů, které chrání byt, dům či chatu lze instalovat i bezdrátově. Systém je tak vhodný i do objektů, kde není žádoucí zásah do stěn nebo nevzhledné lištování kabelů. A jaká jsou tedy rizika, před kterými je dobré se chránit?

Nedbalost se nevyplácí

I s přihlédnutím k ročnímu období a stáří budovy je poměrně rozšířené riziko vytopení objektu. V zimě jsou obvykle rizika větší kvůli tuhým mrazům. Vodovodní trubky mohou ve spojích nedostatečně těsnit, v nejhorším případě potom prasknout. V takovém případě je každá minuta drahocenná a neprodlené uzavření hlavního přívodu vody může zabránit rozsáhlým škodám.

Výjimkou bohužel není poškození majetku vlivem vlastní nedbalosti – například při běžném praní. Nejčastějšími příčinami vytékání vody z pračky jsou nedovřený šuplík dávkovače pracích prostředků, defekt ve spojích napouštěcí a odtokové hadice nebo v krajním případě protržení vany pračky. Škody způsobené únikem vody mohou sahat do řádů tisíců korun.

Vážnější nebezpečí hrozí v případech úniku plynu nebo vzniku většího množství oxidu uhelnatého. Materiální škody mohou být v takovém případě nevyčíslitelné a v krajních případech může dojít i k újmě na zdraví. Je velmi důležité pravidelně nechávat profesionálem prověřovat plynová zařízení i plynoměr samotný. Plyn, který sám o sobě nemá žádný pach, je obohacován o odorant (zápach pro lepší identifikaci), avšak prodleva mezi únikem plynu a odhalením se může stát osudnou. Při spalování plynu také dochází ke spalování okolního kyslíku. Tím vzniká oxid uhelnatý. Oba plyny jsou pro člověka velmi nebezpečné. Hlavní roli tak vždy hraje včasné rozpoznání a okamžitá reakce.

Detektor kouře Jablotron
Detektor kouře Jablotron

Okamžitá reakce chrání peníze a šetří nervy

Drahocenný čas ušetří právě alarm JABLOTRON 100 s environmentálními detektory. Záplavový detektor rozpozná únik vody na podlahu a varuje dříve, než dojde k ohrožení majetku. Stejně cennou službu poskytuje i detektor úniku plynu a oxidu uhelnatého a kouřový detektor, které neustále monitorují vzduch v místnosti a spustí poplach v případě úniku nebezpečných látek. Detektor kouře rozpoznává i náhlou změnu teploty nebo zvýšení množství kouře v místnosti a předchází tak vzniku a rozšíření požáru. A jak uživatel pozná, že je něco v nepořádku?

Detektory nejprve spustí akustické varování. Díky propojení alarmu s chytrou mobilní i webovou aplikací MyJABLOTRON máte během několika vteřin přesné informace o situaci v domácnosti. Majitelé tak mohou okamžitě reagovat a dalšímu nebezpečí zabránit. Alarm je také vhodné připojit na Bezpečnostní centrum JABLOTRON. Pokud jste na dovolené či v práci a nemůžete vzniklou situaci řešit, vyškolení operátoři po přijetí poplachu okamžitě vysílají zásahovou jednotku a informují majitele o průběhu. V případě mimořádné události zásahová jednotka ve spolupráci se záchrannými složkami zajistí objekt, čímž se předejde větším škodám na majetku.

Kombinací těchto detektorů tak dosáhnete na vysokou úroveň ochrany před živelnými pohromami i vlastní nedbalostí.

 
 
Reklama