Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požární ochrana v bytových domech 4 - sklepy, půdy a nebytové prostory

Každý bytový dům má domovní sklepy, případně půdní prostory, které slouží k odkládání předmětů souvisejících s provozem domácností. V mnoha případech se však postupem let z těchto místností stanou doslova skladiště. Na půdách a v domovních sklepech tak nacházíme mimo starého nábytku, elektrospotřebičů, jízdních kol, součástek motorek a automobilů také barvy, ředidla a kanystry s benzínem nebo naftou či acetonem. Výjimkou zdaleka nejsou ani tlakové lahve s propan-butanem o objemu 2 nebo 10 kilogramů.

Tento článek je součástí seriálu, který vznikl mimo jiné ze skutečnosti, že požáry v bytových a rodinných domech tvoří dle statistik HZS třetinu všech vzniklých požárů.

4. díl – Přeplněné sklepy a půdy mohou znamenat značné riziko

Každý bytový dům má domovní sklepy, případně půdní prostory, které slouží k odkládání předmětů souvisejících s provozem domácností. V mnoha případech se však postupem let z těchto místností stanou doslova skladiště, které si co do sortimentu a množství nejrůznějších serepetiček nezadají se skutečným "vetešnickým" krámkem z meziválečného období.

Na půdách a v domovních sklepech tak nacházíme mimo starého nábytku, elektrospotřebičů, jízdních kol, součástek motorek a automobilů také barvy, ředidla a kanystry s benzínem nebo naftou či acetonem. Výjimkou zdaleka nejsou ani tlakové lahve s propan-butanem o objemu 2 nebo 10 kilogramů. Ti „nejodvážnější“ pak ve sklepích skladují i acetylenové svářecí soupravy, 30litrové PB lahve, nebo dokonce střelný prach pro přebíjení nábojů. Jednou jsme dokonce zadokumentovali i případ, kdy v chodbě obytného domu bylo několik stovek kilogramů zábavní pyrotechniky.

Kdo neuvidí na vlastní oči, nedokáže si vůbec představit, jaké peklo dokáže při požáru rozpoutat takto správně namíchaný koktejl. Plasty, lakované dřevo, hadry, hořlavé kapaliny, hořlavé plyny... V pár minutách dochází k celkovému vzplanutí tzv. Flashover efektu a jedovaté zplodiny během mžiku zaplní schodiště a chodby. Úniková cesta je zcela odříznuta. Zásah hasičů je komplikován použitím dýchací techniky a skutečností, že prvotním úkolem příslušníků a členů jednotek PO je zachraňovat osoby a teprve potom hasit. Proto následky takových požárů bývají velmi tragické a nezřídka si vyžádají i lidské životy.
Požár historického domu v České Lípě, foto redakce

Pravidelný úklid a zakázané skladování hořlavin a výbušnin

Předcházet těmto katastrofickým scénářům je přitom naprosto jednoduché. V prostorách sklepů skladovat pouze ty předměty, které bezprostředně souvisí s provozem domácnosti a čas od času, třeba na jaře, udělat společný generální úklid, (my v domě ho nazýváme legračně „genaralisimus“ nebo „jarní vymetání pavouků“). Zkrátka domluvit se se spolubydlícími, přistavit vozík a nepotřebné a přebytečné věci odvézt do nejbližšího sběrného dvora.

Co se týče skladování hořlavých plynů, hořlavých kapalin, pyrotechnických předmětů nebo výbušnin, je třeba, aby samospráva každého domu řádně poučila spolubydlící, že zákon o požární ochraně i další předpisy skladování těchto látek ve společných prostorách domů přímo zakazují. Může se totiž jednat o přestupek, za který může Hasičský záchranný sbor kraje udělit dotyčnému hříšníkovi nemalou pokutu, a to až do výše 20 tisíc Kč. Vlastník objektu pak může dostat ve správním řízení pokutu až 250 tisíc Kč, což s ohledem na možné riziko není až zas tak příliš.

Na závěr je třeba ještě připomenout, že v prostorách pro ukládání kol a kočárků je možno parkovat pouze motocykly o zdvihovém objemu do 50 ccm, přičemž nesmí docházet k úniku benzínu. Větší motorky musí být pouze v prostorách, které splňují technické podmínky pro garáže motorových vozidel.

Bližší podrobnosti o povinnostech právnických i fyzických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

Redakce TZB-info vás zve na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb, která se koná 21. září v rámci veletrhu FOR ARCH

ONLINE PŘIHLÁŠKA


 
 
Reklama