Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rizika hrozící bytovým domům jsou nepředvídatelná. Jste na ně připraveni?

Rok 2013 nám v mnoha ohledech opět připomíná, že rizika ohrožující majetek každého z nás se rok od roku zvyšují a jsou stále rozmanitější. A nejedná se jen o počasí. Zloději a vandalové jsou vynalézavější a drzejší a útočí na majetek nás všech. A nemovitosti samozřejmě nejsou výjimkou.

U bytových domů se zloději zaměřují především na vnější stavební kovové prvky (okapy, žlaby, okenní parapety, škrabáky na obuv), střešní krytinu a vnitřní vybavení (hasicí přístroje, kovové proudnice hydrantů či samotné hadice, kovové části poštovních schránek, kovová litinová zábradlí u starších bytových domů). V mnohých případech se stává, že škoda, kterou zloděj způsobí při násilném vniknutí do domu, je větší než škoda uvnitř objektu.

Udělali jste maximum pro ochranu svého majetku?

Stoprocentní ochrana proti těmto rizikům neexistuje, lze ale najít řadu způsobů, jak zlodějům a vandalům jejich „práci“ znepříjemnit nebo je od ní úplně odradit. „Pomůže například kvalitní zámek vstupních dveří opatřený bezpečnostním kováním proti vypáčení. Účinné jsou také bezpečnostní kamery umístěné nad vstupními dveřmi, ideálně v kombinaci s pohybovým čidlem napojeným na světlo. Osazení kamerovým systémem je často nabízeno také u nově instalovaných výtahů jako opatření proti vandalům,“ říká Iva Gažová, ředitelka útvaru likvidace pojištění majetku v České pojišťovně.

Účinná ochrana proti zlodějům

 • obezřetné chování obyvatel domu (zamykat vstupní dveře, nevětrat okny v přízemí, nevpouštět cizí osoby do domu)
 • vstupní dveře z moderních nerozbitných kovových materiálů
 • bezpečnostní kamery a systémy
 • zasklení sklepních oken drátěným sklem a případně i instalace mříží

Základní majetkové pojištění je vhodné rozšířit

Majitelé bytových domů se však neobejdou bez kvalitního pojištění. Základem pojištění bytového domu ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ) je vždy pojištění majetku, které kryje věcné škody vzniklé zejména v důsledku živelních pojistných nebezpečí. Toto pojištění je vhodné doplnit i o pojištění odcizení a vandalismu.

Pojištění odpovědnost se vždy vyplatí

Standardním pojištěním sjednávaným SVJ je též pojištění odpovědnosti vlastníků jednotek za škody vzniklé třetím osobám, ale i mezi nimi navzájem v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti a dále odpovědnost společenství samotného za škodu, za kterou odpovídá v souvislosti se správou, provozem a opravami společných částí domu a zabezpečováním činností spojených s provozem budovy.

Pojištění na novou cenu

Pojištění se sjednává takzvaně na novou cenu, to znamená, že výše pojistné částky má odpovídat nové hodnotě bytového domu. Tak je zaručeno, že v případě pojistné události pojišťovna uhradí náklady na opravu nebo znovupořízení poškozeného majetku, v případě totální škody i na výstavbu nového domu stejných parametrů.

Jak sjednat dobrou pojistnou smlouvu pro bytový dům?

 • Důkladně promyslete všechna rizika, která vašemu bytovému domu hrozí, a ošetřete je v komplexní smlouvě. V tomto případě šetření není na místě.
 • Pojištění bytového domu je vhodné doplnit o pojištění vybavení každé z domácností – tím chráníte majetek uvnitř jednotlivých bytů.
 • Pojistné smlouvy je nutné pravidelně (ideálně jednou za dva roky) revidovat a aktualizovat, aby pojistka kryla skutečnou hodnotu vašeho majetku.
 • Získejte informace o konkrétních možnostech kvalitního pojištění bytového domu anebo si sjednejte nezávaznou schůzku s pojišťovacím expertem.

Nezapomínejte na aktualizaci smlouvy!

A ještě rada na závěr. Nezapomínejte své pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat. Odborníci doporučují provádět obnovu pojistné smlouvy přibližně každé dva roky. Aktualizace je vhodná také v případě, kdy se změní hodnota majetku o více než 15 %. Nejčastějším důvodem pro tento krok je nárůst hodnoty bytu či domu například v důsledku rekonstrukce nebo inflace. Jinými slovy – starší pojistná smlouva už nemusí poskytovat pojistnou ochranu, jakou si představujete.

Moderní ochrana bytového domu

I. Základní rizika

 • požár, výbuch, úder blesku
 • povodeň nebo záplava
 • vichřice nebo krupobití
 • pád letadla, jeho částí či nákladu
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • voda vytékající z vodovodního zařízení
 • přetlak nebo zamrzání vody
 • zemětřesení

II. Rizika spojená s užívání bytového domu

 • pojištění skel proti všem rizikům
 • škody způsobené nárazem vozidla
 • odcizení, vandalismus (okapy, osvětlení, hasicí přístroje)
 • poničení fasády (sprejeři, vyklování ptáky)
 • voda vystupující z kanalizace nebo unikající z dešťových svodů
 • škody způsobené indukcí nebo přepětím (antény, ovládání výtahů, zvonky)
 • ostatní majetek (lampy, ploty, přípojky…)
 • pojištění movitého majetku SVJ
 • pojištění ušlého nájemného
 • poruchy výtahů

III. Odpovědnost majitelů nemovitosti a členů statutárních orgánů SVJ/bytového družstva

 • škody na zdraví a majetku třetích osob (pád střešní krytiny/ledu, porucha rozvodu plynu, vody, elektřiny…)
 • vzájemné škody mezi vlastníky bytů (pád ledu ze střechy domu na vozidlo vlastníka bytu v tomto domě)
 • odpovědnost členů statutárních orgánů
 • nároky z ochrany osobnosti, regresní náhrady pojišťoven, náhrady vyplacené nemocenské

IV. Asistence pro bytový dům

 • technická asistence – pomoc řemeslníka
 • technická asistence – pomoc zámečníka
 • právní asistence – konzultace právních předpisů spojených s bydlením

Podívejte se, jaké jsou možnosti kvalitního pojištění bytového domu a sjednejte si nezávaznou schůzku s pojišťovacím expertem.