Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární ochrana v bytových domech 3 – přenosné hasicí přístroje

Přenosné hasicí přístroje (PHP) musí být podle vyhlášky o požární prevenci instalovány v těch podlažích, které neslouží k bydlení. Pokud hasicí přístroje v bytovém domě nejsou instalovány, dopouští se vlastník domu porušení zákona o požární ochraně.

Tento článek je součástí seriálu, který vznikl mimo jiné ze skutečnosti, že požáry v bytových a rodinných domech tvoří dle statistik HZS třetinu všech vzniklých požárů.

3. díl – Hasicí přístroje – jejich umisťování a provádění kontrol

Přenosné hasicí přístroje jsou naprosto nenahraditelným pomocníkem při prvotním hasebním zásahu. S jejich pomocí se často podaří požár zlikvidovat v úplném počátku a nedojde tak k jeho rozšíření a napáchání mnohonásobně větších škod.

Mezi obyvateli i vlastníky bytových domů je však bohužel rozšířen mylný názor, že v tomto typu staveb hasicí přístroje být nemusí. Opak je však pravdou, a pokud hasicí přístroje v bytovém domě skutečně nejsou instalovány, dopouští se vlastník domu porušení zákona o požární ochraně!


Přenosné hasicí přístroje (PHP) musí být podle vyhlášky o požární prevenci instalovány v těch podlažích, které neslouží k bydlení. Tedy zpravidla v prostorách domovních sklepů a na půdách, které slouží jako sklady nebo sušárny prádla apod.

  • Na každých započatých 200 m2 podlahové plochy každého podlaží se instaluje jeden PHP.
  • U budov projektovaných po roce 1976 je návrh umístění PHP součástí projektu. Hasicí přístroje se pak umisťují v souladu s ním.
  • U bytových domů se zpravidla volí nejběžnější PHP práškové s náplní 6 kg. Hasicí schopnost je dostatečná, aby byl uhašen televizor, počítač, elektromotor, rozvaděč, nebo hořící fritovací hrnec či pánev.

Hasicí přístroje se v bytových domech instalují bez ohledu na to, zda jsou v domě požární hydranty či nikoliv. Omylem je myslet si že pokud „mám v domě hydranty, hasičáky mít už nemusím“.

  • PHP se umisťují tak, aby byly trvale volně dostupné a rukojeť byla nejvýše 150 cm nad podlahou (doporučuje se spíše níže – tedy kolem 1 m).
  • Pokud je přístroj instalován ve skrytém prostoru (např. za dveřmi sklepa) označuje se jeho umístění příslušnou tabulkou.

Kontroly přenosných hasicích přístrojů

  • Laická kontrola hasicího přístroje se provádí jednou za 30 dní.
  • Kontrola provozuschopnosti podle vyhlášky o požární ochraně prostřednictvím odborníka (lidově řečeno „revizáka“) se musí provést nejméně jednou ročně.

Doklad o roční kontrole musí být uložen pro případ, že dojde k požáru a k použití PHP nebo jako doklad pro kontrolu provedenou Hasičským záchranným sborem kraje.
Pokud v bytovém domě hasicí přístroje osazeny nejsou, jsou nesprávně umístěny nebo není prováděna jejich kontrola, jedná se o porušení zákona o PO a příslušný Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi domu udělit pokutu až do výše 250 tisíc Kč.

Bližší podrobnosti o povinnostech právnických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

Redakce TZB-info vás zve na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb, která se koná 21. září v rámci veletrhu FOR ARCH

ONLINE PŘIHLÁŠKA