Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požární ochrana v bytových domech 3 – přenosné hasicí přístroje

Datum: 27.8.2017  |  Autor: mjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař – vedoucí odd. prevence, HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy  |  Zdroj: HZS Pardubického kraje

Přenosné hasicí přístroje (PHP) musí být podle vyhlášky o požární prevenci instalovány v těch podlažích, které neslouží k bydlení. Pokud hasicí přístroje v bytovém domě nejsou instalovány, dopouští se vlastník domu porušení zákona o požární ochraně.

Tento článek je součástí seriálu, který vznikl mimo jiné ze skutečnosti, že požáry v bytových a rodinných domech tvoří dle statistik HZS třetinu všech vzniklých požárů.

3. díl – Hasicí přístroje – jejich umisťování a provádění kontrol

Přenosné hasicí přístroje jsou naprosto nenahraditelným pomocníkem při prvotním hasebním zásahu. S jejich pomocí se často podaří požár zlikvidovat v úplném počátku a nedojde tak k jeho rozšíření a napáchání mnohonásobně větších škod.

Mezi obyvateli i vlastníky bytových domů je však bohužel rozšířen mylný názor, že v tomto typu staveb hasicí přístroje být nemusí. Opak je však pravdou, a pokud hasicí přístroje v bytovém domě skutečně nejsou instalovány, dopouští se vlastník domu porušení zákona o požární ochraně!


Přenosné hasicí přístroje (PHP) musí být podle vyhlášky o požární prevenci instalovány v těch podlažích, které neslouží k bydlení. Tedy zpravidla v prostorách domovních sklepů a na půdách, které slouží jako sklady nebo sušárny prádla apod.

  • Na každých započatých 200 m2 podlahové plochy každého podlaží se instaluje jeden PHP.
  • U budov projektovaných po roce 1976 je návrh umístění PHP součástí projektu. Hasicí přístroje se pak umisťují v souladu s ním.
  • U bytových domů se zpravidla volí nejběžnější PHP práškové s náplní 6 kg. Hasicí schopnost je dostatečná, aby byl uhašen televizor, počítač, elektromotor, rozvaděč, nebo hořící fritovací hrnec či pánev.

Hasicí přístroje se v bytových domech instalují bez ohledu na to, zda jsou v domě požární hydranty či nikoliv. Omylem je myslet si že pokud „mám v domě hydranty, hasičáky mít už nemusím“.

  • PHP se umisťují tak, aby byly trvale volně dostupné a rukojeť byla nejvýše 150 cm nad podlahou (doporučuje se spíše níže – tedy kolem 1 m).
  • Pokud je přístroj instalován ve skrytém prostoru (např. za dveřmi sklepa) označuje se jeho umístění příslušnou tabulkou.

Kontroly přenosných hasicích přístrojů

  • Laická kontrola hasicího přístroje se provádí jednou za 30 dní.
  • Kontrola provozuschopnosti podle vyhlášky o požární ochraně prostřednictvím odborníka (lidově řečeno „revizáka“) se musí provést nejméně jednou ročně.

Doklad o roční kontrole musí být uložen pro případ, že dojde k požáru a k použití PHP nebo jako doklad pro kontrolu provedenou Hasičským záchranným sborem kraje.
Pokud v bytovém domě hasicí přístroje osazeny nejsou, jsou nesprávně umístěny nebo není prováděna jejich kontrola, jedná se o porušení zákona o PO a příslušný Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi domu udělit pokutu až do výše 250 tisíc Kč.

Bližší podrobnosti o povinnostech právnických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

Redakce TZB-info vás zve na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb, která se koná 21. září v rámci veletrhu FOR ARCH

ONLINE PŘIHLÁŠKA


 

Hodnotit:  

Datum: 27.8.2017
Autor: mjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař – vedoucí odd. prevence, HZS Pardubického kraje, územní odbor SvitavySdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2019

Partneři - Požární bezpečnost staveb

technická podpora výrobců

Odborní garanti

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Redakce TZB-info natočila