Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyplatí se investovat do moderního systému EPS nebo stačí splnit jen nutnou legislativu?

Požární detekce od hlásičů požáru, připojených do PZTS k moderní technologii EPS. Porovnání z hlediska schopnosti rozpoznání příznaků požáru, rychlosti detekce, rizika falešných poplachů a schopností nejmodernějších systémů EPS s přesahem nad rámec běžné elektrické požární signalizace.

Společnost Siemens na území České republiky nabízí komplexní dodávky elektrických bezpečnostních systémů v těchto odvětvích – elektrická požární signalizace, stabilní hasicí systémy, detekce plynu, elektrická zabezpečovací signalizace, kontrola vstupu, průmyslová televize, nadstavbové systémy pro bezpečnostní aplikace. Nosným produktem nabídky je nejmodernější systém elektrické požární signalizace „Cerberus PRO“. Tento systém nabízí kromě jiného automatické hlásiče požáru ve dvou produktových řadách: Kromě řady standardní také řadu hlásičů pro speciální použití s technologií ASA. Hlásiče reagují extrémně rychle a extrémně přesně i v prostředí, kde se vyskytují silné rušivé vlivy, jako jsou cigaretový nebo výfukový kouř, pára, sváření, prach apod. Hodí se tedy tam, kde je potřeba vysoká citlivost detekce bez planých poplachů, tam, kde jsou přítomny rušivé vlivy nebo tam, kde je v různou denní dobu odlišný charakter provozu.

Podle statistik z posledních patnácti let dojde v ČR v průměru každý rok k 16 požárům národních památek. „Požární ochrana takovýchto objektů si rozhodně zaslouží soustředěnou pozornost“, říká Michal Roubíček z firmy Siemens. Vyhláška č. 23/2008 Sb., se kterou se dnes a denně setkává, stanoví povinnosti instalace požární detekce takto: „Stavba památkově chráněná, respektive část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být vybavena elektrickou požární signalizací, nebo hlásičem požáru, použitým v poplachové zabezpečovací signalizaci.“

Existuje mnoho způsobů řešení, které výše uvedenou formulaci splňují. Je však otázkou, jestli vynaložené prostředky jsou skutečně vynaloženy účelně. Pro příklad porovnání může sloužit například porovnání řešení kabelových tras.

Podrobný popis rozsahu zásahu do interiéru s využitím odlišných přístupů k řešení:

  • detekce v rámci konvenčního kabelového poplachového a zabezpečovacího systému (PZTS),
  • detekce v rámci sběrnicového kabelového poplachového a zabezpečovacího systému (PZTS),
  • detekce v rámci konvenčního kabelového elektrické požární signalizace (EPS),
  • detekce v rámci bezdrátového systému elektrické požární signalizace (EPS),
  • detekce v rámci bezdrátového systému elektrické požární signalizace SWIND Siemens (EPS),

naleznete ve video reportáži z prezentace Michala Roubíčka.

 
 
Reklama