Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Elektrotechnika"

bylo nalezeno 63 norem

ČSN 33 1600 ed. 2
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
Třídicí znak:331600
Účinnost od:1.12.2009

ČSN 33 2000-3
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.9.1995
Platnost ukončena:1.5.2011
Změny:*1 11.95, *2 8.97, *Z3 5.09

ČSN 33 2000-6 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.4.2017
Opravy:*1 5.18
Změny:*A11 9.17, *Z1 4.18, *Z2 3.20

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.2.2018
Změny:*Z2 12.19, *Z1 12.19

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.12.2016

ČSN 33 2000-4-444
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.5.2011

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.5.2017
Změny:*Z1 3.18

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.7.2016
Změny:*Z1 4.18

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.12.2016

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.5.2017
Změny:*Z1 3.18

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.4.2013
Změny:*Z1 3.18

ČSN 33 2000-5-559
Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:14.3.2015
Změny:*Z1 3.13

ČSN 33 2000-5-57
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:17.7.2018
Změny:*Z1 6.16

ČSN 33 2000-7-708 ed. 4
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.2.2018

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.11.2016

ČSN 33 2000-7-713
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.3.2018

ČSN 33 2000-7-730
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.7.2016

ČSN ISO 8528-10
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky
Třídicí znak:333140
Účinnost od:1.12.2016

ČSN ISO 8528-12
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení
Třídicí znak:333140
Účinnost od:1.12.2016

ČSN CLC/TS 61400-14
Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.9.2018

ČSN CLC/TS 61400-26-1
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2018
Platnost bude ukončena:3.7.2022
Změny:Z1 12.19

ČSN CLC/TS 61400-26-2
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2018
Platnost bude ukončena:3.7.2022
Změny:Z1 12.19

ČSN CLC/TS 61400-26-3
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2018
Platnost bude ukončena:3.7.2022
Změny:Z1 12.19

ČSN EN 61400-4
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 61400-11 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2013
Opravy:*1 4.20
Změny:*A1 3.19

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.2.2018
Opravy:1 4.20

ČSN EN 61400-22
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 61400-23
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 61400-24
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2011
Platnost bude ukončena:7.8.2022
Změny:*Z1 4.20

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 61400-25-1
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2013
Platnost bude ukončena:1.12.2020
Změny:*Z1 4.18

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 61400-25-5
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2013
Platnost bude ukončena:25.10.2020
Změny:*Z1 6.18

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 61400-25-6
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:20.1.2020
Změny:*Z1 10.17

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN IEC 61400-21-1
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN IEC 61400-26-1
Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN IEC 61400-3-1
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2019

ČSN CLC/TS 50131-2-11
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 50131-4 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 50131-6 ed. 3
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN 50131-8 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 50131-2-10
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 50131-5-3 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.10.2017

ČSN CLC/TS 50134-9
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP
Třídicí znak:334594
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 50134-2 ed. 2
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení
Třídicí znak:334594
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 50134-7
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace
Třídicí znak:334594
Účinnost od:1.12.2017

ČSN CLC/TS 50136-7
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace
Třídicí znak:334596
Účinnost od:1.1.2018

ČSN CLC/TS 50136-9
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP)
Třídicí znak:334596
Účinnost od:1.1.2018

ČSN CLC/TS 50661-1
Poplachové systémy - Vnější perimetr zabezpečovacích systémů - Část 1: Systémové požadavky
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 62820-1-1
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN IEC 62820-2
Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN IEC 62820-3-1
Komunikační systémy budov - Část 3-1: Pokyny pro aplikace - Obecně
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 62361-100
Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dloudodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schémat XML
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335001
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 50156-1 ed. 2
Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace
Třídicí znak:335003
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 62395-1 ed. 2
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky
Třídicí znak:335004
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 62395-2
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému
Třídicí znak:335004
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 62488-2
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC
Třídicí znak:335010
Účinnost od:1.5.2018
Opravy:*1 7.20

 
 
Reklama