Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Plynárenství"

bylo nalezeno 22 norem

ČSN EN 12405-2
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie
Třídicí znak:257700
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 16314
Plynoměry - Dodatečné funkce
Třídicí znak:257703
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN ISO 9300
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
Třídicí znak:257713
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN ISO 9300
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257713
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2006

TNI CEN/TR 16061
Plynoměry - Inteligentní plynoměry
Třídicí znak:257823
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 1359
Plynoměry - Membránové plynoměry
Třídicí znak:257861
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 1359
Plynoměry - Membránové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257861
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 12261
Plynoměry - Turbínové plynoměry
Třídicí znak:257863
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 12261
Plynoměry - Turbínové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257863
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 14236
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
Třídicí znak:257864
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 14236
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257864
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.7.2011
Změny:*A1 2.07

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN 12405-3
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 12405-1+A2
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 16836-1
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 16836-2
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 16836-3
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev
Třídicí znak:258512
Účinnost od:1.6.2017

 
 
Reklama