Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČKAIT navrhuje bezplatné on-line prohlížení českých technických norem

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků nesouhlasí se způsobem zrušením § 196 odst. 2 Stavebního zákona o bezplatném poskytnutí norem, na které zákon a prováděcí předpisy odkazují. Zároveň nesouhlasí s novelou vyhlášky 486/2008 Sb., kterou dojde k dalšímu zdražení poskytování norem a k další administrativní zátěži v souvislosti s jejich pořizováním.

Zrušení § 196 odstavec 2 o bezplatném poskytování norem ve stavebním zákoně

Přílepkem k zákonu 22/1997 Sb. doporučil Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny (17. 11. 2015) vypustit odst. 2 § 196 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):

(2) Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.

Povinná norma, o které mluví § 196 stavebního zákona, se stává závaznou součástí právního řádu. Proto musí být podle ČKAIT přístupná obdobným způsobem, jako jsou přístupné zákony a vyhlášky. Zrušení tohoto paragrafu znamená, že každý občan, který musí podle příslušného zákona nebo vyhlášky postupovat, si musí normu koupit.

Vlivem tlaku na bezplatné poskytnutí norem podpořeným kauzou, o které jsme psali dříve, se má nyní výše citované ustanovení zrušit, a to navíc tzv. přílepkem ke změně jiného zákona, a ne standardním procesem novely Stavebního zákona. Svoje nesouhlasné stanovisko k tomuto postupu formulovala komora v dopise ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi.

ČKAIT je podle slov Ing. Václava Macha pro přímé citování konkrétních ustanovení, např. hodnot a limitů, přímo v právních předpisech. „Jde obvykle o hodnoty dlouhodobě platné a fungující, např. hygienické limity, výšky místností apod. Nepředpokládá se tedy, že by se s nimi hýbalo,“ dodává Václav Mach.

Zdražení přístupu k technickým normám novelou vyhlášky č. 486/2008 Sb.

Komora rovněž nesouhlasí s novelou vyhlášky č. 486/2008 Sb., která mimo jiné stanovuje výši a způsob úhrady za poskytnutí ČSN. Novela vyhlášky jednak např. zkracuje on-line přístup k normám z 1 roku na 6 měsíců a jednak nařizuje smlouvy o takovémto poskytování podepisovat v papírové formě. Novela rovněž ruší neomezený tisk norem a zavádí limit 1000 stran za částku 3500 korun. Nadlimitní stránky se hradí navíc.

ÚNMZ změnu vyhlášky zdůvodnil požadavkem na zvýšení příjmu státního rozpočtu, viz také náš článek o cenové vyhlášce. Podle ČKAIT se jedná o nevhodné zvýšení administrativní zátěže. Náklady na normotvorbu a související činnosti mají být přesouvány na okruh „zákazníků“, v tomto případě na členy profesních komor. To je podle komory v rozporu s důvodovou zprávou k novele vyhlášky, která říká, že „Navrhovaná úprava má za cíl snížit administrativní náročnost přístupu k technickým normám a zatraktivnit přístup pro členy profesních samosprávných komor (ČAKIT, ČKA, ČAK atd.)." Na to ČKAIT upozornila rovněž v dopise ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi.

Technická norma je podle Ing. Karla Vaverky, člena představenstva ČKAIT, přirozenou součástí regulativy upraveného prostředí, odkazy na technické normy se nacházejí v mnoha zákonech, vyhláškách. „Je proto logické, že pochopení a aplikace právních předpisů není možné bez toho, aby občan neměl k dispozici technické normy. Proto je nutné, aby technické normy byly veřejnosti přístupné bezplatně, podobně jako právní předpisy.“ Jako namátkový příklad Karel Vaverka uvedl vyhlášku č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která sama odkazuje na 12 ČSN.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků navrhuje, aby on-line čtení norem bylo bezplatné pro všechny, tak jako zákony a vyhlášky, a to vzhledem k tomu, že s normami pracují nejenom autorizované osoby ve stavebnictví, ale i soudní znalci, soudy, k dispozici by měly být stavebním úřadům, ale také např. stavebníkům apod. Jako přijatelný stav možnosti přístupu k normám označil předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček stav v roce 2013.

Celý záznam tiskové konference ČKAIT 10. 12. 2015


Hovoří:

Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT (úvodní a závěrečné slovo)
Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a v oboru městské inženýrství
Ing. Václav Mach (3:57)
Autorizovaný inženýr pro obory mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb a geotechnika
Ing. Ladislav Bukovský, předseda OV ČKAIT Praha (16:05)
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, zkoušení a diagnostiku staveb, předseda oblastního výboru ČKAIT Praha
Ing. Karel Vaverka, člen představenstva ČKAIT (34:07)
Autorizovaný inspektor, autorizovaný inženýr v oborech městské inženýrství, pozemní stavby a energetické auditorství

 
 
Reklama