Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Normy ve stavebnictví zůstávají zatím placené

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu směřující k poskytování norem ve stavebnictví bezplatně vrací věc Městskému soudu v Praze. Normy zůstávají zatím placené. Poplatky za poskytování norem dlouhodobě kritizuje ČKAIT a další organizace.

„V současné době nejsme oprávněni jakékoliv normy poskytovat zdarma,“ uvádí v komentáři rozhodnutí náměstek předsedy ÚNMZ Mgr. Zdeněk Veselý a upozorňuje, že Nejvyšší správní soud uvedl pro Městký soud v Praze pokyn, aby v dalším řízení zjistil, zda nejsou dány jiné důvody pro odmítnutí žádosti o poskytnutí úplného znění technických norem ve stavebnictví. Pokud soud zjistí, že jiný důvod pro odmítnutí žádosti o bezplatné normy není, bude muset ÚNMZ nařídit požadované informace poskytnout.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se poskytování norem ve stavebnictví bezplatně

„Teprve po dokončení tohoto dalšího řízení, ve kterém je Městský soud v Praze vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, bude jasné jak celou záležitost dále řešit. Do této doby bude ÚNMZ postupovat v souladu s dosavadní praxí, tj. dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, zejména úhradové vyhlášky,“ uvádí Mgr. Zdeněk Veselý.

Celé vyjádření ÚNMZ pro TZB-info naleznete zde.

ČKAIT dlouhodobě kritizuje poplatky za technické normy

V tiskové zprávě ČKAIT upozorňuje, že Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 348/2014 z 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., došlo k úpravě „úplaty za poskytování norem“, a to tak, že se doba poskytnutí přístupových práv snížila z 1 roku na 6 měsíců; tím se úplata zdvojnásobila. (Přístupová práva k individuálnímu čtení ČSN a dalších dokumentů dříve 1000 Kč/rok, nyní 1000 Kč/6 měsíců.). K obdobné úpravě došlo také u úplaty za individuální tisk technických norem (přístupová práva k individuálnímu tisku, dříve roční poplatek, nyní stejná částka 6 měsíců; položka „tisk bez omezení“ nahrazena tiskem do 1000 stran včetně). O změnách cen jsme informovali v článku Změna cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem.

Důvodem této změny byl podle ČKAIT požadavek na zvýšení příjmů státního rozpočtu z prodeje technických norem, který při přípravě rozpočtu pro rok 2015 vzneslo Ministerstvo financí. Tento požadavek se následně stal součástí usnesení vlády č. 437 ze dne 16. června 2014.

Komentáře ke změně cenové vyhlášky pro prodej technických norem uveřejněné na portálu ESTAV.cz

ČKAIT k tomu uvádí, že proti návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., ostře argumentovaly nevládní organizace: mj. Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Asociace malých podniků a živnostníků ČR. Hospodářská komora ve svém stanovisku uvádí, že na prodej technických norem není možné nahlížet jako na prodej komodity vlastněné státem a jako na prostý zdroj příjmů státního rozpočtu. Podnikatelská a odborná veřejnost do vzniku norem vkládá také svůj čas, znalosti a peníze. Z tohoto pohledu normy nejsou majetkem státu.

Dle názoru ČKAIT by technické normy neměly být předmětem komerčního podnikání. Snadný, pokud možno zcela bezplatný, přístup k normám by měly mít orgány veřejné správy a odborné školy v závislosti na své působnosti a specializaci. Pokud má ÚNMZ zvyšovat příjmy, pak je třeba, aby Úřad hledal jiné formy nabídky svých služeb.

Celou tiskovou zprávu ČKAIT naleznete zde.
 
 
Reklama