Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přihlaste se na konferenci Nové hodnocení energetické náročnosti budov

Konference s tématem energetického hodnocení budov pořádá portál TZB-info tradičně při změně požadavků a metodě hodnocení. Konference se uskuteční 4. prosince na Masarykově koleji v Praze.

TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy, první konference na toto téma se konala v roce 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009. Ve sledování problematiky jsme dále pokračovali, nyní již druhým rokem běží také tematický informační projekt NZEB. Na portálu jsou vzorové příklady, tematické studie a celá řada článků s odkazy na platné zákony a prováděcí předpisy.

Pro rok 2020 nás čekají novinky v hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice. Tato oblast je podmíněna novelou zákona 406/2000 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek.

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
4. prosince 2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha 6

Novelizované předpisy jsou již v takovém stavu rozpracování a schvalovacím procesu, že lze očekávat jejich přijetí do konce roku. Změny významně ovlivní činnost energetických specialistů a budou mít zcela jistě významný vliv na stavebnictví. Týká se to zákona o hospodaření energií, hodnocení energetické náročnosti budov, činnosti energetických specialistů, auditorů, kontrol kotlů a klimatizací aj. Pro praxi bude důležité to, že dle vyjádření zástupce pracovní komise dojde k upřesnění definic, které mají v současnosti dvojí výklad.

Přednášet budou legislativci, zástupci státní správy , odborníci z pracovních skupin, které se na novele prováděcích předpisů podíleli, a zástupci dodavatelů softwarů na trhu. Cílem je, aby si každý účastník odnesl na základě dostupných informací sumarizaci těch nejpodstatnějších dopadů na projektování a stavební praxi.

Vzhledem k tomu, že tak ucelený soubor informací je unikátně jen na TZB-info, těší se po celou dobu mimořádnému zájmu odborné veřejnosti.

Program konference

BLOK LEGISLATIVA Ing. Miroslav Mareš – předseda AEA-ES o.s
Činnost ES s oprávněním na PENB po roce 2020 zaměřeno na průběžné vzdělávání

Ing. Hana Schvarczová, MPO, Odbor energetické účinnosti a úspor – informace o aktuálním stavu
Legislativní návrh vyhlášky č. 78/2013

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Energetická náročnost budov a kvalita vnitřního prostředí v kontextu evropské a národní legislativy

Panelová diskuse přednášejících z předchozího bloku, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
  Přestávka
BLOK PRAXE prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Stavební tepelná technika v normových souvislostech

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
ČSN 730331 – upozornění na případné změny, závaznost – změny ukazatelů a jejich povinnost užití

Ing. Tomáš Kupsa
Novela vyhlášky o ENB – přehled změn a popis dopadu do praxe

Panelová diskuse přednášejících z předchozího bloku, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
  Přestávka
BLOK PŘÍPADOVÁ STUDIE Ing. Michal Čejka
Novela vyhlášky o ENB – budovy s téměř nulovou spotřebou v případových studiích „Komplexní dopad novely vyhlášky č. 78/2013 Sb. v oblasti požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou v případových studiích rodinných, bytových a ostatních budov“

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Vliv koncepce technických systémů na hodnocení energetické náročnost budovy – vyhláška č. 78/2013 Sb. vs. návrh novely vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
OZE nejčastější užití / kombinace – bilance skutečného využití – náklady na typickou instalaci

Pavel Podruh, Český soběstačný dům
Soběstačný dům se stavebním povolením – informace o projektu, použitých technologií, předpokládaném režimu užívání a sdílení zkušeností z procesu vydání stavebního povolení

Panelová diskuse přednášejících z předchozího bloku, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
  Přestávka
BLOK DISKUZE – Sdílení zkušeností za více než 10 let doc. Dr. Ing. Svoboda
Informace o softwaru ENERGIE

Ing. Kupsa Deksoft
Informace o softwaru DEKsoft

Protech
Informace o softwaru PROTECH

Dotazy a diskuze účastníků

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
4. prosince 2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha 6

Partner konferenceNa konferenci se dále prezentují firmy:

COMET SYSTEM, s.r.o. GEROtop spol. s r.o. HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG ROBUR, s.r.o. STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 
 
Reklama