Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Uspořit energie bude pro firmy snadnější

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s možností, jak získat prostředky na řešení komplexních projektů vedoucích ke snížení energetické náročnosti podniků. Prostřednictvím dotačního programu Úspory energie bude spolufinancovat právě takto zaměřené investiční akce. Podnikatelé mohou s pomocí dotace řešit řadu aktivit, jako zateplení obálky budovy, výměnu otvorových výplní, modernizaci rozvodů elektřiny a tepla, instalaci efektivnějšího systému osvětlení, rekuperace, instalace kogeneračních jednotek atd. Nejbližší kolo sběru žádostí o dotace bude spuštěno ještě letos a potrvá min. do poloviny příštího roku. Podnikatelům přináší řadu pozitivních novinek.

Tou první je alokace, která tvoří 11 mld. korun. Ty budou postupně rozděleny mezi malé, střední i velké podniky, prakticky bez rozdílu jejich odvětvového zaměření. „Podpora směřuje nejen do zpracovatelského průmyslu. Výzva je z tohoto hlediska vymezena velmi široce, takže žádost mohou podat opravdu téměř všichni – výrobní firmy, obchodní či stavební firmy, zemědělci, IT firmy a další.“ dodává Ondřej Machek z Regionální poradenské agentury, která se tímto dotačním programem dlouhodobě zabývá. „Žádat mohou i majitelé nájemních objektů. Program Úspory energie je v podstatě jedinou opravdu zajímavou možností, jak získat dotaci na revitalizaci podnikatelského objektu, který slouží k pronájmu a není využíván přímo majitelem.“, dodává Machek.

Jedná se o nesoutěžní dotační program. Každý kdo splní požadovaná kritéria a podá žádost včas, bude mít na dotaci nárok. „Mohu ubezpečit podnikatele, kteří ještě nejsou rozhodnuti, nebo jsou na začátku přípravy podkladů, že mají dost času vše nachystat. Neobávám se, na rozdíl od ostatních dotačních možností, že bude příjem žádostí ukončen v nejbližších měsících.“, konstatuje Ondřej Machek. Na nejbližší kolo sběru žádostí je totiž vyčleněna zdaleka nevyšší částka za poslední roky, již zmíněných 11 mld. korun. Žádosti budou vyhodnocovány kontinuálně, nemělo by se tedy stát, že na vyhodnocení projektu budou žadatelé čekat déle než půl roku.

Míra podpory se bude odvíjet od velikosti podniku. Malé firmy mohou získat až 50 % dotace, střední podniky 40 % a velké společnosti 30 %. „Kritéria pro schválení projektu nejsou pro žadatele nastavena nijak nepříznivě, na rozdíl od minulého roku. Naopak. Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako řídící orgán celého programu, v tomto udělalo vstřícný a velmi potřebný krok směrem k žadatelům o dotaci. Šanci na získání dotace tak má daleko více firem než v předchozích letech. Tomu odpovídá i alokace této výzvy, která je až neobvykle vysoká.“, vysvětluje Ondřej Machek.

Podání žádosti o dotaci je podmíněno značnou projektovou přípravou. Ta může trvat i několik měsíců. Každý žadatel musí doložit aktuální energetický posudek, stavební projektovou dokumentaci a podrobný položkový rozpočet. Výhodou je, pokud je na celou akci již vydané stavební povolení.“ představuje kritéria pro získání dotace Machek.

Co tedy musí společnosti udělat, aby měly šanci získat dotaci? Cestou k úspěšnému projektu je důsledná příprava všech příloh a podrobná znalost celého dotačního programu. Pokud Během přípravy žádosti a jejích příloh je nutné se držet řady pravidel a nařízení, jejichž porušení může být pro udělení dotace fatální. Pokud firma nemá své vlastní projektové oddělení, pak je vhodné při přípravě navázat spolupráci s poradenskou firmou.

Každý podnikatel se přirozeně snaží optimalizovat své náklady a přitom modernizovat a posunovat své podnikání kupředu. Pokud zvažujete pro svůj další rozvoj revitalizaci podnikatelského objektu, pak je toto vhodná příležitost! Realizace projektu s podstatně nižšími náklady, danými veřejnou podporou, zvýší rozvojový potenciál i konkurenceschopnost do dalších let.