Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Ekologické veletrhy Brno 2011
Archiv článků od 6.6.2007 do 16.5.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

16.5.2009
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Zejména o současných problémech vodohospodářů se bude hovořit na mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 2009.

6.5.2009
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu Watenvi bohatý doprovodný program. Určen je nejen pro odborníky, ale též pro představitele měst a obcí.

1.5.2009
Karel Merhaut,

Liga "šampiónů OZE", soutěž ve využití obnovitelných energií mezi evropskými městy a obcemi, oficiálně odstartovala 23. dubna 2009 v Bruselu během galavečeru společné výroční konference Climate Alliance a Energie-Cités. V květnu je připravován start české ligy ve využívání biomasy (biomas-liga).

3.4.2009
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Omezení skládek komunálních biologicky rozložitelných odpadů se nyní intenzivně věnují všechny státy evropského společenství. Právě touto problematikou se bude zabývat Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti 26. – 28. května 2009.

13.3.2009
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Pořadatelé očekávají, že Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi navštíví více než 10 000 především odborných návštěvníků, ale mnoho zajímavých informací bude letos určeno i široké veřejnosti.

17.2.2009
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Přestože některé obory v současnosti zažívají problémy, společnosti zaměřené na environmentální technologie tento trend nepociťují. Potvrzuje to i zájem firem o výstavní plochu a účast na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI.

29.1.2009
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Už více než 300 žádostí o platbu podali na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) příjemci dotací. Všechny úspěšně prošly předepsanými administrativními kroky. Právě o dotacích z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) se bude jednat v rámci doprovodného programu po celou dobu konání květnového Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI.

16.1.2009
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Odpadové hospodářství je zvýrazněným oborem Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 2009.

19.12.2008
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Oborově největší výstavní projekt ve střední a východní Evropě - Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI - tvoří Mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA, kterou pořádá SOVAK ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.

12.12.2008
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi se v květnu 2009 stane místem setkání Vodních ředitelů evropské sedmadvacítky, které pořádá Ministerstvo životního prostředí ČR.

6.12.2008
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy Watenvi Brno

Nakládání s odpady, jeho zpracování a využití, čističky odpadních vod, kanalizační systémy, kvalita pitné vody a další témata související se životním prostředím, jsou středem pozornosti zákonodárců, státní správy, samosprávy, odborníků a v neposlední řadě i podnikatelských subjektů. Ideální příležitost, kde lze získat přehled a nejnovější informace o jednotlivých oborech, nabídne Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrhu WATENVI.

7.10.2008
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI

Novým souhrnným názvem pro Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VOD-KA, kterou pořádá SOVAK ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO je Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI. Nový název vznikl spojením slov water and environment a symbolizuje úzké sepjetí těchto oborů.

12.6.2008
Veletrhy Brno, a.s.

Od příštího ročníku ponesou Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace, kterou pořádá SOVAK, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO společný název Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI.

9.5.2008
Veletrhy Brno, a.s.

Již za měsíc se otevřou brány brněnského výstaviště návštěvníkům Ekologických veletrhů Brno. K návštěvě láká nejen kvalitní struktura vystavovatelů, ale i odborný doprovodný program, který řeší aktuální problémy nejen v oborech vodního a odpadového hospodářství, ale pokrývá celé spektrum životního prostředí v Evropské unii. Týkat se bude jak legislativy, tak čerpání peněz na různé projekty.

27.2.2008
Veletrhy Brno, a.s.

Aktuální možnosti čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí budou jedním z hlavních témat odborného doprovodného programu Ekologických veletrhů, které se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 20. - 22. května 2008.

9.1.2008
Veletrhy Brno, a.s.

Uzávěrka přihlášek pro vystavovatele, kteří se chtějí prezentovat na Ekologických veletrzích v Brně, se nenávratně blíží. Tento projekt, zaměřený na ochranu vod a životního prostředí patří k největším veletrhům ve svém oboru ve střední a východní Evropě.

6.6.2007
Veletrhy Brno, a.s., David Pokorný - manažer PR a reklamy

Ekologické veletrhy 2007 jasně ukázaly, že se projekt ubírá správným směrem, VOD-KA a ENVIBRNO k sobě již neoddělitelně patří. Letošní ročník přinesl nové téma týkající se energií, což znamená další krok k rozvoji Ekologických veletrhů.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama