Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ekologické veletrhy Brno 2011

22.7.2020Petr Novotný
Bioplyn je směs plynů, v níž podstatnou část tvoří metan (50-75 %) a zbytek je doplněn oxidem uhličitým (25-50 %) a malým množstvím dalších příměsí. Vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces se nazývá anaerobní fermentace.
27.11.2017doc. ThLic. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D., doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, katedra biotechnických úprav krajiny
Článek popisuje analýzu historické krajinné struktury na krajské úrovni v rámci Územní studie cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje. Krajinářská témata se promítají i do většiny plánovacích nástrojů, a to v různých měřítcích, od celostátní až po obecní úroveň. Uvedená studie představuje možný postup pro identifikaci dochovaných historických krajinných struktur na krajské úrovni, přičemž je tento postup při drobných modifikacích uplatnitelných univerzálně.
18.7.2011Ing. Petr Polák
V rámci WATENVI 2011 se pořádal SOVAK seminář „Nová legislativa v oboru vodního hospodářství“. Program byl složen ze 3 částí: „Aplikace velké novely vodního zákona v praxi“, „Vypouštění odpadních vod do vod povrchových po novele vodního zákona“ a „Vypouštění odpadních vod do vod podzemních“.
Membránové dávkovací čerpadlo DDA oceněno zlatou medailíí
14.6.2011Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Membránové dávkovací čerpadlo DDA od firmy Grundfos Holding získalo Zlatou medaili na veletrhu Watenvi 2011. Dávkovací čerpadlo je použitelné pro pitnou i odpadní vodu a zajišťuje kontinuální kontrolu dávkování provozních chemikálií s diagnostikou poruchových stavů.
16.5.2011Veletrhy Brno, a.s.
Ucelený přehled o hospodaření s vodou získají návštěvníci na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011.
29.4.2011Veletrhy Brno, a.s.
Nejnovější informace o vývoji legislativy v oblasti odpadového hospodářství bude hlavním tématem semináře, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI. Ten se na brněnském výstavišti bude konat ve dnech 24. - 26. května 2011.
1.4.2011Veletrhy Brno, a.s.
Nové možnosti ve využívání a hodnocení odpadů je název semináře, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI, který se bude konat na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011. Připravilo je Ministerstvo životního prostředí ČR a Centrum pro hospodaření s odpady CeHO - VÚV T.G.M., v.v.i.
25.3.2011Veletrhy Brno, a.s.
Pro nadcházející 17. ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody–Kanalizace, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI na brněnském výstavišti od 24. května do 26. května 2011, připravujeme nejen zajímavé expozice, ale i atraktivní doprovodný program.
watenvi TZB-info
14.1.2011Veletrhy Brno, a.s.
Přípravy na Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI jsou v plném proudu. Veškeré dění – vystavovatelé, semináře i přednášky – budou soustředěny do příjemného prostředí multifunkčního pavilonu P. WATENVI zahrnuje Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.
10.5.2010
Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla i otázka vztahu provozu malých vodních elektráren.
30.4.2010Veletrhy Brno, a.s.
Zlepšení celého systému odpadového hospodářství v České republice je cílem novely zákona o odpadech (tzv. euronovely) a nového zákona o odpadech, které se zaměřují zejména na využívání odpadu i materiálové a surovinové úspory.
29.3.2010Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Článek je pozvánkou na semináře, kde se představí systém IN-Liner, který cirkulaci vrací v potrubí teplé vody a umožňuje snížení energetické náročnosti cirkulace, a systém pro zabezpečení hygieny studené vody, který umožňuje provozovatelům budov dodržet závazné požadavky na hygienu vody.
17.3.2010STP - Společnost pro techniku prostředí
Hlavním tématem semináře je hygiena vody ve vnitřních vodovodech a v letošním roce nově i vody studené. Protože kvalita vody ve vnitřním vodovodu je přímo závislá na kvalitě vody dodávané, věříme, že uvítáte možnost zároveň navštívit souběžně probíhající veletrh Watenvi, jehož součástí je mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY - KANALIZACE (VOD-KA), kde se prezentují firmy z oboru vodohospodářství.
6.3.2010Veletrhy Brno, a.s.
Ucelený přehled o hospodaření s vodou získají návštěvníci na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 27. května 2010.
19.2.2010Veletrhy Brno, a.s.
V tradičním květnovém termínu se na brněnském výstavišti uskuteční Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.
13.1.2010Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI
V termínu od 25. - 27. května 2010 se Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI poprvé uskuteční s Mezinárodním veletrhem investičních příležitostí, rozvoje regionů, komunálních technologií a služeb URBIS INVEST.
7.6.2009Veletrhy Brno, a.s.
Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, jenž se konal na brněnském výstavišti od 26. do 28. května, se letos konal v prostředí současné ekonomické krize.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


VIDEA