Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Obchodování s elektřinou na Pražské energetické burze PXE

Proč obchodovat na burze, jaké finanční nároky jsou kladeny na účastníky burzy, kolik je účastníků obchodování, jaký způsobem se stanovuje cena a mnoho dalších základních informací.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Článek seznamuje běžné čtenáře s pojmy používanými na burzách prostředím Pražské energetické burzy PXE.

Pražská energetická burza byla založena Burzou cenných papírů 5. března 2007 pod původním názvem Energetická burza Praha. Obchodování začalo 17. 7. 2008. Koncem roku 2008 většinu akcií koupila Wiener börse. V létě 2011 byl uskutečněn přechod na burzovní systém TRAYPORT.

Proč obchodovat na burze

  • Protože obchodování na burze zaručuje, že veškeré obchody se uskuteční. Tedy na rozdíl od běžného obchodování se zde odběratel nemusí bát, že dodavatel nedodá energii a naopak, že odběratel dodavateli nezaplatí. Účastníci burzy komunikují při obchodování s burzou, burza je pro ně partnerem (centrální protistrana). Dodavatel ani odběratel není znám.
  • Protože lze dosáhnout lepších cen než při nákupu od tradičních dodavatelů při bilaterálních obchodech.
  • Protože lze spekulovat na cenu, lze nakoupenou energii prodat a jindy zase nakoupit a tím vydělávat. Spekulace je chápána v kladném slova smyslu.
Zobchodovaný objem

Jaké finanční nároky obchodování na burze přináší

Jednorázový účastnický poplatek je 15 tis. EUR, pak se platí měsíční poplatky jako například za komunikační napojení 500 EUR, za účastnictví na PXE 1225 EUR, za účastnictví v aukci 100 EUR. Potom jsou poplatky, které závisí na počtu obchodů a jsou účtovány za uzavření a za vypořádání obchodů. Za každý z nich platí účastníci 0,015 EUR/MWh.

K zajištění obchodů je potřeba clearingová banka, PXE má aktuálně smlouvy s 8 bankami. Účastníci musí složit počáteční vklad 350 tis. EUR do clearingového fondu, který slouží k zajištění závazků a zúčtování obchodů. Účty jsou vedeny u clearingové banky tzv. EUR zúčtovací banka, kterou je na PXE Komerční banka. Účastník musí ještě složit základní maržový vklad u své clearingové banky ve výši 230 tis. EUR. Marže je záruka splnění závazků a může být různá. Je vždy vyjádřena v EUR/MWh a závisí zejména na délce dodávkového období kontraktu.

Podmínky účastnictví na burze PXE

Účastníci musí mít smlouvu s PXE, smlouvu s clearingovou bankou, musí být Subjekt zúčtování u TSO (přenosová soustava)a musí mít licenci na obchodování s energií.

Kolik je účastníků obchodování na burze PXE

Počet účastníků obchodování je 45 z řad výrobců, obchodníků a finančních institucí (hlavně bank). Např. z dodavatelů Amper Market, Bohemia Energy, Carbounion, Czech Coal, ČEZ, EP Energy Trading, Europe Easy Energy, PRE, Lumius, Wemex, E-ON, RWE, Gazprom a jiní, celkem z 11 zemí.
Počet účastníků obchodování dle zemí (zdroj PXE)

Místa dodávek

Místa dodávek

Nakoupená energie může být dodána nejen do České republiky, ale i na Slovensko a do Maďarska.

 

Jaký je nejmenší kontrakt

Jeden kontrakt je 1 MW každou hodinu dodávky po celou dobu dodávky. Tak například 1 kontrakt na rok 2014 je 1 × (24 * 365) = 8760 MWh. Tedy roční spotřeba více než 4000 domácností.

Jakým způsobem se stanovují ceny

Cena závisí jednak na aktuální situaci v knize objednávek (Order driven systém), a pak také na kotaci tvůrců trhu (Quote driven systém). PXE kombinuje oba způsoby. Tvůrci trhu jsou významní hráči na trhu, kteří mají smlouvy s burzou. Ti dávají objednávky na prodej i na nákup na základě smlouvy s burzou. Při tom musí dodržovat spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) a mají za to zvýhodněné poplatky za obchodování. Generálním tvůrcem trhu na PXE je ČEZ. Nejmenší krok kotace je 0,01 MWh.

Jak se na burze obchoduje – z hlediska způsobu

Existují dva způsoby obchodování. Prvním je obchodování pomocí aukcí, kdy se do obchodování nasypou požadavky odběratelů a k těm se přidají nabídky obchodníků. Párování probíhá ve stanovený čas. Aktuální kurz se rovná pak aukční ceně. Druhým systémem je kontinuální obchodování, to znamená, že se nabídky a poptávky průběžně párují tak, jak přicházejí. Aktuální kurz se rovná ceně dosažené v posledním obchodu.

Druhy obchodů z hlediska budoucího vypořádání

Spot – obchod se uzavře a zároveň vypořádá. Burza PXE neobchoduje spoty, se spoty u nás obchoduje OTE a.s.

Deriváty – obchod je uzavřen a zároveň se stanoví termín budoucího vypořádání

Futures – jsou obchody s odloženým vypořádáním, jsou to deriváty určené pro burzovní obchod. Obchodníci zde spekulují na očekávanou cenu v budoucnu. Závazek investora je až ke dni splatnosti, proto může prodat něco, co v den obchodu ještě nemá.

Mimo burzu stojí pak ještě Forwardy a OTC obchody. Forwardy jsou nejjednodušší deriváty, kdy nakupující a prodávající se dohodnou na obchodu s odloženým vypořádáním (množství, cena, čas). Forwardy není možné obchodovat na burze, pouze je evidovat jako OTC obchody.

Obchodované produkty

U elektřiny se obchodují dva produkty a to tzv. BASE LOAD, což je dodávka 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a pak PEAK LOAD (špičky), dodávka 12 hodin denně, 5 dnů v týdnu od 8:00 do 20:00 hodin, pondělí až pátek. Nejsou zohledňovány státní svátky. Produkty BASE LOAD jsou levnější (energie z jaderných elektráren).

Vývoj cen u produktu BASE LOAD na rok 2014 (zdroj PXE)
Vývoj cen u produktu BASE LOAD na rok 2014 (zdroj PXE)
Vývoj cen u produktu PEAK LOAD na rok 2014 (zdroj PXE)
Vývoj cen u produktu PEAK LOAD na rok 2014 (zdroj PXE)

Typy vypořádání obchodů

Fyzické vypořádání znamená, že ten, kdo nakoupí energii, také tuto energii fyzicky odebere dodávkou do sítě. Finančním vypořádáním, dochází k finančnímu vyrovnání rozdílů proti původnímu nákupu. Nakupující spekuloval na vývoj ceny energie. Některé obchody jsou uzavřeny zpočátku s finančním vypořádáním, aby se před začátkem termínů dodávek překlopily na fyzickou dodávku.

Délka dodávkového období

Na PXE se obchodují měsíční dodávky, které jsou vypisovány na 6 měsíců dopředu, čtvrtletní dodávky jsou vypisovány na 4 měsíce a roční dodávka, obvykle se vypisuje na dva až tři roky.

Označení produktů

Pro snadnou identifikaci je uváděn oficiální 12místný kód. První písmeno uvádí způsob vypořádání obchodu, který může být P – fyzický (elektřina je fyzicky odebrána) nebo F – finanční.

Druhé a třetí místo znamená místo obchodu (CZ, SK, HU), čtvrté a páté místo je typ dodávky BL BASE LOAD a PL PEAK LOAD, 6. znak v pořadí udává délku dodávky (Y rok, Q čtvrtletí, M měsíc), ostatní znaky uvádějí poslední den dodávky.

Konkrétní případ:

FCZBLQ130930 – znamená produkt na 3. čtvrtletí 2013, BASE LOAD, místo dodání CZ, finanční vypořádání

Používají se též zkrácené názvy, pro roční dodávku na rok 2015 je to CAL-15, pro čtvrtletní dodávku např. Q04-13, pro měsíční dodávku např. M06-13.

Oficiální kurzovní lístek z 6. 5. 2013 (zdroj PXE)
Oficiální kurzovní lístek z 6. 5. 2013 (zdroj PXE)

Burzovní den a kurzovní lístek

Burzovní den je dán tzv. Kalendářem burzovních dnů na rok a jsou to obvykle všechny pracovní dny v roce. Burzovní den začíná předcházející den v 17 hodin, kdy je možné vkládat, ale obchodování probíhá od 9 do 17 hodin.

Na PXE je kurzovní lístek vydáván na závěr každého burzovního dne v 17:00 hodin. Účastníci a agentury dostávají několik CSV souborů, kde jsou shrnuty výsledky obchodování, podle jednotlivých typů obchodování a jsou zde také zveřejňovány informace o produktech. Pro širokou veřejnost jsou výsledky na webových stránkách PXE.

Regulační mechanizmy

Burza je chráněna před výkyvy cen, a to díky povoleným rozpětím. Obchod není možné uzavřít za cenu mimo toto rozpětí. To závisí na produktu, čím je produkt s pozdějším vypořádáním, tím je nižší povolené rozpětí. Roční kontrakt má rozpětí 10 %, měsíční 20 %. Rizika jsou též spojena s vypořádáním obchodu. Jedním z rizik, která ale účastník nemůže ovlivnit, jako jsou cenová rizika. Naopak rizika spojená s otevíráním nový pozic účastník může ovlivnit. Po uzavření každého obchodu proběhne kontrola každého účastníka vůči limitům. Může nastat situace, že uzavřením obchodu účastník překročí limity, které mu clearingová banka nastavila, potom je takovému účastníkovi znemožněno otevření nové pozice. Účastník může mít nastaven maximální velikost jednoho obchodu (v MWh).

Budoucnost

PXE pravděpodobně čeká obchodování se zemním plynem, nová platforma pro vypořádání ECC umožní obchodovat i na jiných burzách.

Napsáno podle informací PXE.

 
 
Reklama