Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Komentář k výsledku mimosoudního jednání mezi RWE a Gazpromem

Minulý týden bylo oznámeno, že RWE se mimosoudně nedohodl s ruským Gazpromem na snížení ceny.

  • Jak ovlivní výsledky jednání s Gazpromem situaci na českém trhu se zemním plynem z hlediska nedávného snížení cen RWE pro domácnosti? Bude RWE i nadále prodělávat na prodeji zemního plynu v ČR?
Celkově nevidím mnoho důvodů, proč by RWE měl prodělávat na tom, že se nyní nedohodl s Gazpromem.

Podívejme se nyní na situaci obou aktérů:

Gasprom
Sídlo Gaspromu, foto www.gazprom.com

Gasprom

Gazprom je v situaci, ve které dosud nebyl. Nutně potřebuje trhy v Evropě, protože mají pro něj zásadní význam. Je totiž pro něj komplikované vyvážet plyn do jiných částí světa, zejména na Dálný východ (otázka kapacity a ceny připravovaných plynovodů a budoucí ceny plynu v těchto oblastech).
Nepříznivě na něj působí i zprávy o záměru budovat plynovod z oblasti Střední Asie do Evropy (Nabucco nebo TAP) a další propojování sítě plynovodů (v ČR např. Gasela, Mozart) a tím získání možnosti dodávek z jiných zdrojů než z Ruska.
Zprávy o budoucí soběstačnosti Ukrajiny a Rumunska v dodávkách zemního plynu nebo nález obrovského ložiska břidlicového plynu v severní Anglii k dobré náladě Gazpromu rozhodně nepřispívají.
Gasprom
Alexander Medveděv, Deputy Chairman of the Management Committee, Director General of Gazprom export, foto www.gasprom.com
Navíc některé země se chtějí zbavit závislosti na ruských dodávkách, jako jsou pobaltské státy nebo Polsko a budují terminály pro příjem zkapalněného plynu (LNG).

Gazprom prodává zemní plyn zejména na základě dlouhodobých kontraktů, ale i tak se mu loni snížil prodej o 8%. (např. norský Statoil zvýšil prodej o 16%). V současné době je velmi populární nákup zemního plynu na spotových trzích, ovšem zde má prodej Gazpromu jen nepatrný podíl, jen asi 6%.

Proto Gazprom nabídl prakticky většině zemí lepší cenové podmínky, s většinou zemí se dohodl na snížení cen v rozsahu 10 až 30 %, v některých zemích prý vyplácí zpětně kompenzace.

RWE

RWE požaduje po Gazpromu mimo snížení ceny také zrušení indexace cen na ceny ropy, ale indexaci na tržní cenu zemního plynu. Dále požaduje kompenzaci, která je vypočtena na základě ztrát způsobených vysokou cenou plynu v letech 2010-2012, a která činí 29 mld. Kč.

Podle mého názoru, dosažení těchto požadavků je mnohem výhodnější i za cenu toho, že se s Gazpromem nyní nedohodl a bude po určitou dobu odebírat plyn za vysoké ceny.

RWE
Martin Herrmann, předseda představenstva RWE v ČR, foto www.rwe.cz

RWE v ČR

RWE změnil organizační strukturu a nakupuje zemní plyn od německé matky (RWE Supply and Trading) a to za tržní ceny. Tím se prudce se zvýšila konkurenceschopnost RWE. Již dnes se lze na internetu vyhledat závěrkové listy (smlouvy) z komoditních burz, kde vítězným dodavatelem je RWE.

Ke zmírnění rozdílu mezi nakupovanou cenou a cenou prodejní přispívají i další faktory:
Těmito faktory je letní období s malou spotřebou, výrazné zvýšení spotřeby nastává až v polovině listopadu, dále nízká cena ropy, z níž se vypočítává cena zemního plynu.

Je nutno také vidět, že i když RWE přistoupil plošně ke zlevnění zemního plynu, části zákazníků se toto zlevnění vůbec nedotklo a to těch, kteří podepsali smlouvu nebo dodatek smlouvy s fixací ceny až na 25 měsíců. Těm RWE dodává a bude dále dodávat za ceny před zlevněním.

Závěr

RWE investuje dostatek prostředků s cílem nejen si zákazníky udržet, ale i získat nové. Že se mu to dařilo i v loňské roce svědčí fakt, že i přes vysoké ceny, byl třetím nejúspěšnějším dodavatelem co se týče počtu získaných odběrných míst. Z toho lze usuzovat, že se nebude hrnout do zlevňování, spíš bude lákat zákazníky vysokým standardem služeb a jistotou dodávky od stabilní silné firmy.

Jak to vypadá, začne se alternativním dodavatelům, kteří v minulosti brali odběrná místa RWE útokem, hůř dýchat. Ale všechno zlé je pro něco dobré, snad změna poměrů na trhu přispěje i k jeho zkvalitnění a z toho může nejvíce získat zákazník.

Pozn. redakce: tyto informace zpracoval Ing. Jan Schinder, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info, na vyžádání redakce aktualne.cz

 
 
Reklama