Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kalkulátor cen energií TZB-info nově rozšířen o analýzu cen

Vývoj cen regulovaných složek elektřiny od roku 2006 do roku 2013 a další srovnání, např. cena za podporu výkupu elektřiny z OZE, daň z elektřiny, cena za systémové služby a cena za zúčtování operátora trhu OTE, jsou nyní nově v Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Regulované složky cen elektřiny a plynu

Cena dodávky elektřiny pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v České republice tvořena:
  • cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby), a
  • neregulovanou cenou silové elektřiny nabízené jednotlivými dodavateli (obchodníky s elektřinou a výrobci elektřiny), tedy cenou bez vlivu ERÚ.
Regulované složky ceny plynu, kterými jsou přeprava, distribuce plynu a služby operátora trhu, tvoří přibližně 19,03 % pro domácnosti z celkové ceny dodávky plynu.
Předpokládaný vývoj regulovaných složek v roce 2013

Vývoj cen regulovaných složek elektrické energie nově na Kalkulátor cen energií TZB-info

Vývoj cen regulovaných složek elektrické energie najdete v Kalkulátoru cen energií TZB-info v nové záložce Analýza.

Porovnání cen v Kalkulátoru cen energií TZB-info
Analýza nově v Kalkulátoru cen energií TZB-info

V "analytickém okénku" najdete
  • vývoj cen regulovaných složek,
  • vývoj cen za distribuci ve všech distribučních územích,
  • vývoj cen za podporu výkupu elektřiny z OZE,
  • vývoj cen za systémové služby,
  • vývoj cen za zúčtování operátora trhu OTE,
  • vývoj daně z elektřiny.

Regulovaná složka ceny elektřiny v Kalkulátoru cen energií TZB-info
Příklad dat: Vývoj cen regulovaných složek elektřiny v Kalkulátoru cen energií TZB-info

Informace z tiskové konference ERÚ

Elektřina

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková ve své prezentaci na listopadové tiskové konferenci ERÚ zdůraznila, že hlavní skutečností, která ovlivňuje výši cen elektřiny pro rok 2013, je podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Tato regulovaná složka zaznamenává výrazný nárůst zejména vlivem výroby elektřiny z dokončených fotovoltaických elektráren, ale i z důvodu značného nárůstu výroby elektřiny z bioplynových stanic a zdrojů spalujících biomasu. Tato část ceny zahrnuje také rozdělený korekční faktor z roku 2010 a plný korekční faktor z roku 2011. V návaznosti na změnu systému vyplácení podpory pro ekologické zdroje obsahuje tato složka také náklady spojené se zajištěním činnosti pro nové subjekty, které budou podporu vyplácet.
Cena silové elektřiny meziročně klesla. Celkový pokles cen silové elektřiny by měl pomoci stabilizovat celkovou cenu elektřiny, která se neproporcionálně zvyšuje díky nárůstu cen v regulovaných složkách, zejména poplatku za podporované zdroje energie (POZE).

Zemní plyn

Cena za zúčtování operátorem trhu se pro rok 2013 zvýšila z částky 2,10 Kč/MWh na 2,16 Kč/MWh. Důvodem navýšení ceny je nižší plánované množství dodaného plynu do odběrných míst.
Ceny za přepravu plynu spojené s dovozem plynu se stejně jako v roce 2012 nemění.
Předvídat vývoj ceny komodity, tedy samotného plynu, je díky velkému množství dodavatelů s odlišnými cenovými politikami velmi komplikované. Dodavatelé upravují cenu za dodávku komodity v závislosti na svém obchodním modelu respektujícího aktuální vývoj na trhu s plynem. Ke změnám cen tak dochází nejen v rozdílných měsících, ale i v průběhu měsíce. Proti roku 2012 klesá pevná cena za přepravený plyn do zásobníků plynu.

Cena silové elektřiny klesá pomaleji než ceny na energetické burze. Naopak cena za distribuci elektřiny roste dlouhodobě rychleji než obecná míra inflace.

V článku Co zvyšuje ceny elektřiny jsme nabídli poněkud jiný pohled na věc. Autoři uvádí, že "podle zpráv v médiích se zdá, že jedinou příčinou zdražování elektřiny jsou náklady na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaiky. Přitom poněkud zaniká skutečnost, že růst cen elektřiny pro domácnosti na desetinásobek v průběhu dvaceti let byl primárně způsoben ostatními položkami."

Srovnání se zahraničím

V článku Vývoj cen elektrické energie v regionu západní a střední Evropy v letech 2001–2011 nabídli autoři zajímavé srovnání vývoje cen v 8 zemích EU, které ukazuje velmi zajímavá fakta. Např. pro běžnou českou domácnost se spotřebou 2,5-5 MWh/rok vzrostla cena elektřiny v roce 2011 na 229 % ceny roku 2001. Zatímco pro stejnou německou domácnost jen na 115 %. Přičemž současné ceny se velmi přiblížily (ČR 3,07, Německo 3,50 Kč/kWh).
Jak správně autoři zdůrazňují, chceme-li mezi sebou země srovnávat, nelze se plně spokojit pouze s vývojem jedné dílčí kategorie (sazby), byť vhodně reprezentuje stav dané problematiky.
Zajímavé je, že přes významný vliv ekonomické krize nedošlo až na krátkodobé výjimky k poklesům cen elektřiny, byť ve všech zemích poptávka po ní poklesla.
 
 
Reklama