Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny elektrické energie platné od 1.1.2019 do 31.12.2019

Sazby pro kategorii domácnosti (D)

Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)

Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Podmínky jednotlivých sazeb


Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KLASIK, ČEZ - ceny elektřiny na dobu neurčitou - dříve COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (92,1899 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (8,3853 Kč/měsíc vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)


Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.

POZOR, ceny za elektřinu jsou uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.


Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

cena za 1 MWh v Kč E.ON PRE ČEZ
5145,05 5199,22 5395,43
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 88,25 117,29 120,30
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 94,30 125,76 128,77
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 99,14 131,81 134,82
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 103,98 139,07 142,08
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 111,24 147,54 150,55
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 119,71 159,64 162,65
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 129,39 172,95 175,96
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 142,70 191,10 194,11
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 78,57 PRE 103,98 ČEZ 106,99
1,02 1,38 1,38
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 78,57 PRE 103,98 ČEZ 106,99
0,34 0,46 0,46
nahoru


Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

cena 1 MWh v Kč E.ON PRE ČEZ
4608,07 4597,04 4721,88
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 124,55 151,17 155,39
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 152,38 180,21 183,22
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 170,53 199,57 202,58
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 193,52 222,56 226,78
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 226,19 256,44 260,66
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 262,49 293,95 298,17
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 309,68 342,35 346,57
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 368,97 404,06 408,28
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 78,57 PRE 103,98 ČEZ 106,99
4,61 4,76 4,79
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 78,57 PRE 103,98 ČEZ 106,99
1,54 1,59 1,60
nahoru


Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 5388,65 4994,55 4767,97
nízký tarif 2301,20 2244,91 2126,83
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 147,54 164,48 157,22
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 185,05 200,78 195,94
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 209,25 224,98 221,35
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 239,50 255,23 254,02
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 281,85 297,58 300,00
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 331,46 345,98 352,03
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 391,96 407,69 417,37
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 471,82 486,34 500,86
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
6,10 6,06 6,50
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
2,03 2,02 2,17
nahoru


Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 4016,00 3915,91 3369,41
nízký tarif 2301,20 2244,91 2126,83
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 201,99 211,67 199,57
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 269,75 277,01 264,91
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 315,73 320,57 308,47
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 372,60 375,02 362,92
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 452,46 450,04 437,94
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 544,42 537,16 525,06
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 659,37 644,85 632,75
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 806,99 785,21 773,11
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
11,43 10,82 10,82
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
3,81 3,61 3,61
nahoru


Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 5388,65 4994,55 4767,97
nízký tarif 2301,20 2244,91 2126,83
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 147,54 164,48 157,22
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 185,05 200,78 195,94
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 209,25 224,98 221,35
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 239,50 255,23 254,02
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 281,85 297,58 300,00
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 331,46 345,98 352,03
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 391,96 407,69 417,37
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 471,82 486,34 500,86
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
6,10 6,06 6,50
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
2,03 2,02 2,17
nahoru


Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 3786,48 3101,85 3068,44
nízký tarif 2712,60 2444,56 2393,03
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 221,35 229,82 235,87
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 301,21 306,05 321,78
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 354,45 355,66 378,65
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 422,21 418,58 450,04
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 515,38 506,91 550,47
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 623,07 607,34 665,42
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 757,38 734,39 809,41
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 930,41 897,74 995,75
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
13,39 12,60 14,34
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
4,46 4,20 4,78
nahoru


Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 3613,45 3226,48 2880,89
nízký tarif 2805,77 2767,63 2514,03
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 239,50 243,13 261,28
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 330,25 325,41 361,71
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 390,75 381,07 429,47
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 466,98 451,25 514,17
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 573,46 548,05 631,54
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 695,67 658,16 767,06
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 848,13 797,31 936,46
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1045,36 977,60 1155,47
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
15,21 13,87 16,88
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
5,07 4,62 5,63
nahoru


Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným
čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním
řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 3613,45 2976,01 2790,14
nízký tarif 2805,77 2540,15 2507,98
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 239,50 243,13 261,28
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 330,25 325,41 361,71
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 390,75 381,07 429,47
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 466,98 451,25 514,17
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 573,46 548,05 631,54
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 695,67 658,16 767,06
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 848,13 797,31 936,46
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1045,36 977,60 1155,47
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
15,21 13,87 16,88
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
5,07 4,62 5,63
nahoru


Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným
elektrickým spotřebičem a operativním řízením
doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 3497,54 3096,63 2671,78
nízký tarif 2864,20 2773,05 2594,12
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 221,35 258,86 232,24
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 301,21 352,03 316,94
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 355,66 414,95 373,81
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 422,21 492,39 443,99
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 516,59 601,29 542,00
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 633,96 733,18 671,47
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 903,79 1055,04 961,87
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1284,94 1505,16 1369,64
nad 3x63 A do 3x80 A včetně 2058,13 2427,18 2208,17
nad 3x80 A do 3x100 A včetně 3713,41 4398,27 3997,76
nad 3x100 A do 3x125 A včetně 7564,84 9679,92 8149,27
nad 3x125 A do 3x160 A včetně 14874,45 12361,28 13804,81
nad 3x160 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
92,42 76,61 85,70
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 91,88
30,81 25,53 28,57
nahoru


Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 6785,91 5603,01 6414,33
nízký tarif 2575,36 2064,38 2708,74
jistič měsíční plat v Kč
do 3x10 A do 1x25 A včetně 116,08 118,50 118,46
nad 3x10 A do 3x16 A včetně 134,23 128,18 130,56
nad 3x16 A do 3x20 A včetně 146,33 134,23 139,03
nad 3x20 A do 3x25 A včetně 160,85 141,49 148,71
nad 3x25 A do 3x32 A včetně 181,42 151,17 163,23
nad 3x32 A do 3x40 A včetně 204,41 163,27 178,96
nad 3x40 A do 3x50 A včetně 234,66 179,00 199,53
nad 3x50 A do 3x63 A včetně 272,17 197,15 226,15
nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 97,89
2,94 1,49 2,03
nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 87,04 PRE 103,98 ČEZ 97,89
0,98 0,50 0,68
nahoru


Poznámky:
 1. Zdroj: Příslušná cenová rozhodnutí ERÚ, ceníky E.ON, PRE a ČEZ.
 2. Podmínky jednotlivých sazeb
 3. Výše uvedené ceny stanovuje částečně Energetický regulační úřad www.eru.cz.
 4. Historii vývoje cen plus popis a podmínky starých sazeb (platných do 30.6.2001) pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.
 5. Ceny platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
 6. Ceny platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
 7. Ceny platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
 8. Ceny platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
 9. Ceny platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
 10. Ceny platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
 11. Ceny platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
 12. Ceny platné od 1.1.2007 do 31.12.2007
 13. Ceny platné od 1.1.2008 do 31.12.2008
 14. Ceny platné od 1.1.2009 do 31.12.2009
 15. Ceny platné od 1.1.2010 do 31.12.2010
 16. Ceny platné od 1.1.2011 do 31.12.2011
 17. Ceny platné od 1.1.2012 do 31.12.2012
 18. Ceny platné od 1.1.2013 do 31.12.2013
 19. Ceny platné od 1.1.2014 do 31.12.2014
 20. Ceny platné od 1.1.2015 do 31.12.2015
 21. Ceny platné od 1.1.2016 do 31.12.2016
 22. Ceny platné od 1.1.2017 do 31.12.2017
 23. Ceny platné od 1.1.2018 do 31.12.2018

Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info

 
 
Reklama