Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny elektrické energie platné od 1.1.2006 do 31.12.2006


Sazby pro kategorii domácnosti (D)
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
 
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 15/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny konečným zákazníkům ze sítí nízkého napětíZdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů E.ON, PRE a ČEZ.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí:
- za dodávku elektřiny
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů
- za systémové služby
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s.

Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME)
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE)

POZOR, nově jsou ceny za elektřinu uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.

Nově zrušené sazby D24 a D34 se převádějí na D25d a D35d.Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
cena za 1 MWh v Kč E.ON PRE ČEZ
3 979,11 4 207,07 4 236,97
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 44 47,60 42,84
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 46 51,17 46,41
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 47 53,55 48,79
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 50 57,12 52,36
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 53 61,88 57,12
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 57 67,83 61,88
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 60 74,97 69,02
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 66 83,30 77,35
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
0,50 0,71 0,71
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
0,10 0,24 0,24
nahoru


Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
cena 1 MWh v Kč E.ON PRE ČEZ
3 491,82 3 597,26 3 575,82
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 65 73,78 69,02
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 82 94,01 89,25
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 93 108,29 103,53
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 106 124,95 120,19
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 123 148,75 143,99
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 145 174,93 171,36
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 172 209,44 204,68
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 207 253,47 248,71
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
2,60 3,33 3,33
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
0,80 1,07 1,07
nahoru


Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 3 777,13 3 639,95 4 000,28
nízký tarif 1 265,67 1 305,78 1 279,92
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 83 88,06 84,49
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 109 117,81 113,05
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 126 136,85 132,09
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 148 160,65 155,89
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 179 193,97 190,40
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 214 233,24 228,48
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 258 280,84 277,27
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 314 343,91 339,15
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
4,40 4,76 4,88
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
1,40 1,55 1,67
nahoru


Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 1 945,11 1 787,63 1 977,61
nízký tarif 1 250,21 1 292,04 1 265,34
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 159 183,26 168,98
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 232 267,75 248,71
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 279 324,87 302,26
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 340 396,27 368,90
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 423 496,23 462,91
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 520 609,28 570,01
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 640 752,08 703,29
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 797 937,72 875,84
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
12,00 14,28 13,33
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
4,00 4,76 4,40
nahoru


Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2 058,68 1 826,96 1 863,60
nízký tarif 1 560,90 1 626,62 1 597,42
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 135 136,85 130,90
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 193 195,16 188,02
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 231 234,43 226,10
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 279 282,03 273,70
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 346 349,86 341,53
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 422 428,40 417,69
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 519 524,79 512,89
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 644 650,93 636,65
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
9,60 9,64 9,52
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
3,20 3,21 3,21
nahoru


Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2 023,24 1 962,64 2 010,05
nízký tarif 1 585,77 1 594,27 1 656,94
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 129 152,32 128,52
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 183 220,15 184,45
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 219 265,37 222,53
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 264 321,30 268,94
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 327 399,84 333,20
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 400 489,09 408,17
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 489 602,14 500,99
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 607 748,51 622,37
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
9,00 11,19 9,28
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
3,00 3,69 3,09
nahoru


Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem
uvedeným do provozu do 31. března 2005
a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2 002,26 1 917,33 1 982,86
nízký tarif 1 585,77 1 559,74 1 628,25
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 63 64,26 59,50
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 77 78,54 73,78
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 87 88,06 83,30
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 99 99,96 95,20
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 115 116,62 111,86
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 134 135,66 130,90
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 158 159,46 154,70
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 189 190,40 185,64
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
2,40 2,38 2,38
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
1,00 0,95 0,95
nahoru


Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem
uvedeným do provozu od 1. dubna 2005
a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2 023,24 1 952,53 2 010,05
nízký tarif 1 585,77 1 559,76 1 628,38
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 129 152,32 128,52
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 183 220,15 184,45
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 219 265,37 222,53
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 264 321,30 268,94
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 327 399,84 333,20
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 400 489,09 408,17
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 489 602,14 500,99
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 607 748,51 622,37
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
9,00 11,19 9,28
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
3,00 3,69 3,09
nahoru


Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 5 205,30 5 192,10 5 791,43
nízký tarif 1 494,59 1 421,69 1 554,39
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 52 48,79 49,98
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 59 53,55 58,31
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 65 55,93 64,26
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 71 60,69 71,40
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 81 66,64 82,11
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 90 72,59 92,82
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 103 80,92 107,10
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 120 90,44 126,14
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
1,30 0,83 1,43
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celkové ceně se připočte 35,70 Kč
0,50 0,24 0,48
nahoru


Poznámky:
  1. Zdroj: Příslušná cenová rozhodnutí ERÚ, ceníky E.ON, PRE a ČEZ.
  2. Výše uvedené ceny stanovuje částečně Energetický regulační úřad www.eru.cz.
  3. Historii vývoje cen plus popis a podmínky starých sazeb (platných do 30.6.2001) pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.
  4. Ceny platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
  5. Ceny platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
  6. Ceny platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
  7. Ceny platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
  8. Ceny platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
  9. Ceny platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
 
 
Reklama