Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny elektrické energie platné od 1.1.2007 do 31.12.2007


Sazby pro kategorii domácnosti (D)
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
 
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 10/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětíZdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů E.ON, PRE a ČEZ.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí:
- za dodávku elektřiny
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů
- za systémové služby
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s.

Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME)
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE)

POZOR, ceny za elektřinu jsou uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
cena za 1 MWh v Kč E.ON PRE ČEZ
4256,74 4554,78 4456,05
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 50 47,60 54,74
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 52 51,17 58,31
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 53 53,55 60,69
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 56 57,12 64,26
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 59 61,88 69,02
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 63 69,02 73,78
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 66 76,16 80,92
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 74 84,49 89,25
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
0,50 0,71 0,71
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
0,10 0,24 0,24
nahoru


Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
cena 1 MWh v Kč E.ON PRE ČEZ
3756,71 3929,42 3794,59
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 72 74,97 80,92
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 89 95,20 101,15
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 100 109,48 115,43
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 113 127,33 132,09
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 132 151,13 155,89
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 153 178,50 183,26
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 182 214,20 216,58
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 218 259,42 260,61
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
2,70 3,45 3,33
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
0,80 1,07 1,07
nahoru


Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 4055,12 3920,50 4182,20
nízký tarif 1436,20 1425,70 1451,36
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 90 89,25 96,39
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 118 120,19 124,95
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 134 139,23 143,99
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 157 164,22 167,79
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 189 197,54 202,30
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 225 238,00 240,38
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 270 286,79 289,17
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 327 352,24 351,05
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
4,50 4,88 4,88
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
1,40 1,55 1,67
nahoru


Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2175,24 2020,91 2158,58
nízký tarif 1420,34 1411,61 1436,77
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 169 186,83 180,88
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 243 273,70 260,61
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 291 332,01 314,16
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 354 405,79 380,80
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 439 508,13 474,81
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 539 623,56 581,91
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 661 769,93 715,19
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 823 960,33 887,74
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
12,40 14,64 13,33
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
4,20 4,88 4,40
nahoru


Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2247,46 2060,35 2106,47
nízký tarif 1765,53 1654,58 1698,64
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 144 139,23 142,80
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 202 198,73 199,92
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 241 239,19 238,00
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 291 287,98 285,60
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 360 358,19 353,43
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 438 437,92 429,59
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 538 536,69 524,79
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 665 666,40 648,55
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
9,90 9,88 9,52
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
3,30 3,33 3,21
nahoru


Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2080,89 2046,25 2022,04
nízký tarif 1789,21 1736,45 1806,96
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 138 154,70 140,42
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 193 224,91 196,35
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 229 271,32 234,43
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 276 328,44 280,84
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 340 409,36 345,10
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 415 500,99 420,07
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 507 616,42 512,89
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 627 766,36 634,27
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
9,30 11,42 9,28
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
3,10 3,81 3,09
nahoru


Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem
uvedeným do provozu do 31. března 2005
a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2059,33 2010,12 1994,83
nízký tarif 1789,21 1720,97 1805,63
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 71 66,64 73,78
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 87 82,11 89,25
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 97 92,82 99,96
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 110 105,91 113,05
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 128 123,76 130,90
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 150 145,18 152,32
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 176 171,36 178,50
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 210 205,87 213,01
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
2,60 2,62 2,62
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
1,10 1,07 1,07
nahoru


Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem
uvedeným do provozu od 1. dubna 2005
a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 2080,89 2046,25 2022,04
nízký tarif 1789,21 1720,98 1805,77
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 138 154,70 140,42
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 193 224,91 196,35
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 229 271,32 234,43
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 276 328,44 280,84
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 340 409,36 345,10
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 415 500,99 420,07
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 507 616,42 512,89
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 627 766,36 634,27
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
9,30 11,42 9,28
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
3,10 3,81 3,09
nahoru


Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
  E.ON PRE ČEZ
cena 1 MWh v Kč vysoký tarif 5439,31 5288,04 5814,60
nízký tarif 1718,01 1561,65 1822,26
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 58 48,79 61,88
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 65 53,55 70,21
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 72 55,93 76,16
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 78 60,69 83,30
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 88 67,83 94,01
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 97 73,78 104,72
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 110 82,11 119,00
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 128 91,63 138,04
jistič nad 3x63A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
1,30 0,83 1,43
jistič nad 1x25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 45,- PRE 40,46 ČEZ 47,60
0,50 0,24 0,48
nahoru


Poznámky:
  1. Zdroj: Příslušná cenová rozhodnutí ERÚ, ceníky E.ON, PRE a ČEZ.
  2. Výše uvedené ceny stanovuje částečně Energetický regulační úřad www.eru.cz.
  3. Historii vývoje cen plus popis a podmínky starých sazeb (platných do 30.6.2001) pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.
  4. Ceny platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
  5. Ceny platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
  6. Ceny platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
  7. Ceny platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
  8. Ceny platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
  9. Ceny platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
  10. Ceny platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
 
 
Reklama