Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001

Význam cen energií není nutné připomínat. Dnešní článek navazuje na regulované ceny energií platné od 1.1.2001, které jsme zveřejnili již v prosinci. Dnes přehledně uvádíme vývoj regulovaných cen elektrické energie od 1.1.1995 do 1.1.2001 dle výměrů Ministerstva financí ČR.

Zde si stáhněte všechny tabulky a grafy v souboru MS Excel: verze 95 (41 kB), verze 97/2000 (42 kB)

Maximální ceny pro domácnosti - stálý měsíční plat v Kč

SAZBA 1.1.1995 1.6.1995 1.8.1996 1.7.1997 1.1.1998 1.7.1998 1.1.2000 1.1.2001
BS 6,00 6,00 7,00 8,00 9,30 11,00 21,00 19,00
B 37,00 37,00 40,00 43,00 50,00 58,00 58,00 46,00
N 28,00 28,00 32,00 34,00 39,50 45,00 85,00 85,00
BV 1-2 obytné místnosti 94,00 94,00 101,00 109,00 126,70 146,00 208,00 210,00
3-4 obytné místnosti 128,00 128,00 137,00 148,00 172,00 198,00 281,00 284,00
5 a více obytných místností 164,00 164,00 177,00 191,00 222,00 255,00 361,00 369,00
BH 1-2 obytné místnosti 84,00 84,00 91,00 98,00 114,00 131,00 189,00 190,00
3-4 obytné místnosti 109,00 109,00 118,00 127,00 147,60 170,00 251,00 257,00
5 a více obytných místností 134,00 134,00 145,00 156,00 181,30 208,00 312,00 334,00
BP jistič kWh/rok                
do 3x25 A včetně 25 000 93,00 101,00 116,00 125,00 145,30 167,00 343,00 438,00
nad 3x25 A do 3x32 A vč. 30 000 139,00 152,00 175,00 189,00 219,60 253,00 440,00 560,00
nad 3x32 A do 3x50 A vč. 35 000 208,00 227,00 261,00 282,00 327,70 377,00 688,00 875,00
nad 3x50 A do 3x63 A vč. 40 000 265,00 289,00 333,00 359,00 417,20 480,00 865,00 1 103,00
nad 3x63 A 70 000 464,00 506,00 582,00 628,00 729,70 839,00 1 550,00 1 925,00

Nárůst cen vyjádřený pomocí indexu (1.1.1995 = 100%)

SAZBA 1.1.1995 1.6.1995 1.8.1996 1.7.1997 1.1.1998 1.7.1998 1.1.2000 1.1.2001
BS 1,00 1,00 1,17 1,33 1,55 1,83 3,50 3,17
B 1,00 1,00 1,08 1,16 1,35 1,57 1,57 1,24
N 1,00 1,00 1,14 1,21 1,41 1,61 3,04 3,04
BV 1-2 obytné místnosti 1,00 1,00 1,07 1,16 1,35 1,55 2,21 2,23
3-4 obytné místnosti 1,00 1,00 1,07 1,16 1,34 1,55 2,20 2,22
5 a více obytných místností 1,00 1,00 1,08 1,16 1,35 1,55 2,20 2,25
BH 1-2 obytné místnosti 1,00 1,00 1,08 1,17 1,36 1,56 2,25 2,26
3-4 obytné místnosti 1,00 1,00 1,08 1,17 1,35 1,56 2,30 2,36
5 a více obytných místností 1,00 1,00 1,08 1,16 1,35 1,55 2,33 2,49
BP jistič kWh/rok                
do 3x25 A včetně 25 000 1,00 1,09 1,25 1,34 1,56 1,80 3,69 4,71
nad 3x25 A do 3x32 A vč. 30 000 1,00 1,09 1,26 1,36 1,58 1,82 3,17 4,03
nad 3x32 A do 3x50 A vč. 35 000 1,00 1,09 1,25 1,36 1,58 1,81 3,31 4,21
nad 3x50 A do 3x63 A vč. 40 000 1,00 1,09 1,26 1,35 1,57 1,81 3,26 4,16
nad 3x63 A 70 000 1,00 1,09 1,25 1,35 1,57 1,81 3,34 4,15

Maximální ceny pro domácnosti - cena za 1 kWh v Kč

SAZBA 1.1.1995 1.6.1995 1.8.1996 1.7.1997 1.1.1998 1.7.1998 1.1.2000 1.1.2001
BS 1,77 1,92 2,12 2,39 2,78 3,45 3,45 3,96
B 0,95 1,10 1,28 1,50 1,74 2,19 2,61 3,16
N 0,40 0,46 0,53 0,62 0,72 0,91 0,91 0,99
BV nízký tarif 0,27 0,30 0,36 0,43 0,50 0,61 0,61 0,73
ostatní 0,88 0,98 1,15 1,37 1,59 2,00 2,31 2,87
BH nízký tarif 0,27 0,30 0,36 0,43 0,50 0,61 0,61 0,73
ostatní 0,79 0,88 1,03 1,23 1,43 1,80 2,43 2,63
BP nízký tarif 0,41 0,47 0,55 0,63 0,73 0,91 0,91 1,00
vysoký tarif 1,80 2,10 2,44 2,78 3,23 4,01 3,89 3,60

Nárůst cen vyjádřený pomocí indexu (1.1.1995 = 100%)

SAZBA 1.1.1995 1.6.1995 1.8.1996 1.7.1997 1.1.1998 1.7.1998 1.1.2000 1.1.2001
BS 1,00 1,08 1,20 1,35 1,57 1,95 1,95 2,24
B 1,00 1,16 1,35 1,58 1,83 2,31 2,75 3,33
N 1,00 1,15 1,33 1,55 1,80 2,28 2,28 2,48
BV nízký tarif 1,00 1,11 1,33 1,59 1,85 2,26 2,26 2,70
ostatní 1,00 1,11 1,31 1,56 1,81 2,27 2,63 3,26
BH nízký tarif 1,00 1,11 1,33 1,59 1,85 2,26 2,26 2,70
ostatní 1,00 1,11 1,30 1,56 1,81 2,28 3,08 3,33
BP nízký tarif 1,00 1,15 1,34 1,54 1,78 2,22 2,22 2,44
vysoký tarif 1,00 1,17 1,36 1,54 1,79 2,23 2,16 2,00

Pro vysvětlení jednotlivých sazeb dále cituji ustanovení Výměru 01/2000 Ministerstva financí ze dne 30. listopadu 1999, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách:

Výše uváděné ceny platí při prodeji elektrické energie domácnostem.

Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Sazba N
Pásma platnosti sazby N stanoví dodavatel v celkové minimální délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti sazby N rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jednu hodinu.

Sazba N se uplatňuje s tím, že odběratel zajišťuje technické blokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů v dobách mimo pásma platnosti nízkého tarifu.

Sazba N se uplatňuje buď samostatně pro odběr měřený ve stanovených pásmech platnosti samostatným měřicím zařízením, jestliže je odběr v ostatní době technickým zařízením blokován, nebo ji lze při společném měřicím zařízení (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B či BS. Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítají.

Sazba BV
Sazba BV se uplatňuje s tím, že odběratel bude používat k vytápění svého bytu elektrické akumulační zařízení o příkonu nejméně 3 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač o objemu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač a zajistí taková technická opatření, aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem.

Za obytnou místnost pro účely stanovení stálého měsíčního platu se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, která je určena na celoroční obývání. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše nad 12 m2. Pro stanovení stálého měsíčního platu je rozhodující počet obytných místností jednoho odběrného místa, i když nejsou všechny vytápěny elektrickou energií. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Pro vymezení časových pásem platnosti nízkého tarifu u sazby BV platí tyto zásady:

a) pro odběry v oblastech, kde časové vymezení platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) je pomocí systému hromadného dálkového ovládání (HDO) a bude využíváno i pro operativní řízení zátěže v elektrizační soustavě (ES), stanoví dodavatel celkovou délku pásma platnosti nízkého tarifu takto:

  • v pracovních dnech 8 hodin denně,
  • ve dnech pracovního volna 10 hodin denně.

Při vymezení celkové denní délky pásma platnosti nízkého tarifu (8 nebo 10 hodin) ve více časových úsecích (maximálně však ve třech) nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina.

Při uplatnění sazby BV může dodavatel požadovat souhlas odběratele se zkracováním nabíjecí doby akumulačních spotřebičů maximálně o 2 hodiny denně podle venkovní teploty při ponechání plné doby platnosti nízkého tarifu.

Dodavatel je povinen vést evidenci o časech vysílání signálu HDO pro vymezení pásem platnosti nízkého tarifu a při reklamacích odběratelů jí prokázat dodržení uvedených zásad.

b) pro odběry, kde časové vymezení pásem platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) není řízeno pomocí systému HDO, stanoví dodavatel pásma platnosti nízkého tarifu v celkové délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny ani nemusí být v souvislé délce trvání.

Pokud je pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina.

Sazba BH
Sazba BH se uplatňuje s tím, že odběratel bude pro vytápění svého bytu používat regulované elektrické smíšené vytápění o příkonu akumulační části alespoň 2 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač vody o objemu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač vody a že zajistí taková technická opatření (v dohodě s dodavatelem), aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů i smíšeného elektrického vytápěcího zařízení (akumulační i přímotopné části) proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Při kombinaci regulovaného elektrického smíšeného a akumulačního vytápění (např. hybridní kamna + akumulační kamna) musí však být součet instalovaných elektrických příkonů akumulační části hybridních kamen větší nebo minimálně stejný jako součet instalovaných elektrických příkonů akumulačních kamen. Smíšeným (hybridním) vytápěním se rozumí dvě třetiny výkonu akumulačního vytápění a jedna třetina výkonu přímého vytápění.

Pro účely stanovení stálého měsíčního platu je obytná místnost definována stejně jako u sazby BV.

Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu u sazby BH se řídí stejnými zásadami, jaké jsou uvedeny pro sazbu BV.

Časová pásma a zásady pro provoz přímotopné části smíšeného elektrického vytápění stanoví dodavatel v rámci podmínek pro připojení těchto zařízení na síť.

Sazba BP
a) sazba BP je určena pro bytovou spotřebu elektřiny u plně elektrizovaných domácností s elektrickým přímým vytápěním. Za plně elektrizovanou domácnost se považuje domácnost, ve které se pro vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody používá výhradně elektrická energie.

Sazba je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (3,89 Kč/kWh). Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby:

Jistič kWh/rok
do 3 x 25 A včetně 25 000
nad 3 x 25 A do 3 x 32 A včetně 30 000
nad 3 x 32 A do 3 x 50 A včetně 35 000
nad 3 x 50 A do 3 x 63 A včetně 40 000
nad 3 x 63 A 70 000

b) doba platnosti nízkého tarifu bude v celkové délce 20 hodin denně. Celková doba platnosti vysokého tarifu bude 4 hodiny denně, maximálně po dvou hodinách vcelku a přestávky mezi dobou platnosti vysokého tarifu (VT) nesmí být kratší než jednu hodinu;

c) technickou podmínkou pro přiznání sazby BP je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem);

d) blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně:

  • v dobách platnosti VT,
  • v dobách platnosti nízkého tarifu v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávka mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina.

V blízké době doplníme sekci Právní předpisy o plná znění nejdůležitějších výměrů Ministerstva financí ČR, ze kterých byl dnešní článek zpracováván. Dále připravujeme podobné přehledy regulovaných cen zemního plynu a tepelné energie.

 
 
Reklama