Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Změna tarifních sazeb

Energetický regulační úřad je správní orgán, který má za úkol regulovat a dozorovat dodávky elektřiny a plynu v souladu s energetickým zákonem. Výkladové stanovisko regulátor vydává za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence. Ve výkladovém stanovisku 10/2017 se úřad zabývá přiznáváním distribučních sazeb D01d, C01d, C35d, C46d.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Distribuční sazby C35d, C45d, C46d

Cenové rozhodnutí č. 8/2016 zavádí od 1.4.2017 nově distribuční sazbu C46d a zároveň nově omezuje přiznávání distribučních sazeb C35d a C45d. Tyto sazby mohly být přiznány pouze do 31. března 2017. Pokud byla sazba přiznána do tohoto data, může být používána i nadále. To znamená, že spotřebitel má ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny sjednány výše uvedené sazby a datum sjednání těchto smluv je nejpozději do 31.3.2017.

Původní distribuční sazby se také mohou změnit:

  • pokud zákazník uzavřel smlouvu o službách distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky před posledním dnem března 2017 a potom jí změní a podepíše smlouvu novou smlouvu,
  • pokud se na odběrném místu změní zákazník, který uzavře novou smlouvu o službách distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky,
  • pokud zákazník požádá o změnu distribuční sazby a potom se bude chtít vrátit k původním distribučním sazbám C35d a C45d pak platí, že nově mu bude přiznána distribuční sazba podle v té době platných podmínek cenové rozhodnutí, tedy sazba C46d.

To samé platí při změnách kategorie spotřebitelů z C na D a naopak.

Cenové rozhodnutí nově omezuje přiznávání distribučních sazeb D01d a C01d

Tato sazba může být nově přiznána pouze pro odběrná a předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Z tohoto důvodu nelze u této distribuční sazby připojit od prvního dubna výrobnu elektřiny.

Tyto sazby mohou být přiznány pouze pro odběrná místa s jmenovitou hodnotou jističe do 3 x 63 A.

Připojení nové výrobny elektřiny nebo zvýšení jmenovité hodnoty jističe nad uvedenou hranici je důvodem ke změně distribuční sazby odběrného a předávacího místa.

Vyšší hodnoty jističe v uvedených distribučních sazbách mohou platit pouze u odběrných a předávacích míst se smlouvou o zajištění distribuce nebo o sdružených službách dodávky uzavřené před prvním dubnem.

V případě, že v daných sazbách byla dříve připojena výrobna elektřiny, potom odpojena a nyní ji majitel chce znovu připojit, nemohou být sazby D01d nebo C01d opět přiznány.

Pokud byla před prvním dubnem u distribučních sazeb vysoká jmenovitá hodnota jističe a v období po prvním dubnu byla snížena pod hodnotu 3*63A, mohou být tyto distribuční sazby opět přiznány.

Distribuční sazby se nemění ani při změně majitele odběrného a předávacího místa, který uzavře novou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, pokud k odběrnému a předávacímu místu není připojena výrobna elektřiny nebo jmenovitá hodnota jističe přesahuje hodnotu 3x25 A.

Při změně kategorie zákazníka, z kategorie D na C nebo naopak, může být přiznána pouze taková distribuční sazba, která splní podmínky cenového rozhodnutí regulátora.

Celé znění výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu.