Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Po tarifech další zmetek: zjednodušené vyúčtování elektřiny a plynu

Vyúčtování za dodávky energií je jednou z největších položek rodinného rozpočtu. Regulátor v roce 2014 vyhlásil, že chystá zjednodušení faktur za energie. Konečně jsme se dočkali. Jak vypadá nová přehledná tabulka, která bude na první stránce vyúčtování?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Tisková zpráva ERÚ

Vyúčtování elektřiny a plynu zaslaná od 1. července 2016 budou mít novou podobu a to na základě vyhlášky č. 70/2016 Sb. Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ). Každá faktura odeslaná po tomto datu musí zahrnovat i vyúčtování v novém formátu, které bude pro zákazníky více srozumitelné a umožní jim srovnání jak s fakturami za předchozí období, tak po srovnání se zákazníky, kteří mají smlouvu s jinými dodavateli.

Podrobné vyúčtování zůstane v původní podobě, na první straně vyúčtování však přibude přehledná tabulka, ve které zákazník uvidí zvlášť cenu za stálé platby a zvlášť jednotkovou cenu za odebrané množství energie (elektřiny nebo plynu). Dále se zákazník dočte, kolik energie je mu účtováno, kolik činily stálé měsíční platby, kolik platí za odebranou energii celkem a kolik z toho činí DPH. Na úvodní straně bude také uvedena informace o počátečním a konečném stavu elektroměru nebo plynoměru, na jejichž základě bylo vyúčtování vystaveno. Zákazníci si tak budou moci tyto údaje lépe kontrolovat.

„Cílem ERÚ bylo co nejvíce zjednodušit vyúčtování přidáním přehledové tabulky ke každému vyúčtování, a tím posílit povědomí zákazníků o tom, za co platí, a zlepšit tím také jejich orientaci při případném výběru nového dodavatele elektřiny nebo plyn“, uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Historie

Jedním z konkrétních činů zaměřených na ochranu práv zákazníků bylo vydání Etického kodexu obchodníků v energetických odvětvích v roce 2012. Podle představ úřadu se měli dodavatelé dobrovolně přihlásit k dodržování zásad slušného obchodování. Dodržování etického kodexu je čistě dobrovolné a ne všichni se k němu přihlásili. Někteří dokonce se sice k němu přihlásili, ale stejně se jim až tak neřídili. Zatím nebyl nikdo z dodavatelů nijak trestán za jeho nedodržování.

Na Žofínském fóru v prosinci 2014 bylo jasně poukázáno na nedostatky na našem energetickém trhu. Kritika padla zejména na dodržování Etického kodexu, na délku změny dodavatele, bezmocnost ERÚ v souvislosti s vymáháním práva a složitost pro zákazníka vyznat se ve vyúčtování.

Tehdejší mluvčí úřadu Jiří Chvojka ve svém příspěvku slíbil, že ERÚ připraví novou vyhlášku, kterou faktury za dodávky energie se stanou jednodušší, přehlednější pro spotřebitelé. Dále také slíbil, že bude na vyúčtování zavedena informace ohledně datu konce závazku, který je důležitý pro změnu dodavatele.

"Zatím vítězí to, aby byli lidé plně informováni před tím, aby byli informováni srozumitelně," uvedl tehdy Chvojka. "Chceme nařídit, aby zákazníci dostávali na první stránce (vyúčtování) zjednodušený přehled toho, jakou měli spotřebu a kolik je to stálo," řekl Chvojka. Úřad chtěl, aby nový způsob vyúčtování začal platit od roku 2016.
Nová vyhláška platí od 1. července 2016, takže zákazníci se s ní budou moci seznámit ke konci tohoto roku.

Jak by mělo zjednodušené vyúčtování vypadat

Rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství určuje Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Jak by mělo vyúčtování vypadat, určují její přílohy, zvlášť pro elektřinu a zvlášť pro plyn.

Tabulky zde uvedené jsou již vyplněny podle reálné spotřeby.


Tab. 1: Zjednodušené vyúčtování za dodávky elektřiny

Tab. 2: Zjednodušené vyúčtování za dodávky plynu

Tento přehled bude na první straně vyúčtování. Zákazník bude mít možnost si detailně ověřit údaje v detailním vyúčtování na následujících stránkách faktury.

Co by mohl zákazník od vyúčtování očekávat

Sice většinu údajů vyúčtování obsahuje, ale problém je, že zákazník musí dlouho hledat, aby údaj našel a byl si jistý, zda jsou to ty žádané údaje.

Pokud by byla pro zákazníka faktura brána z pohledu zdroje informací, pak by se měl z ní dozvědět údaje o odběrném místě, o jednotlivých složkách plateb, o spotřebě v daném období, o tom, z jakých zdrojů je elektřina vyrobena a kolik bude platit zákazník v budoucnu.

Podle mých zkušeností by v první řadě a na jednom místě uvedeny údaje nutné pro identifikaci odběrného místa (adresa odběrného místa, EAN kód, distribuční sazba, velikost jističe).

Zákazník by mohl také se dočíst o jeho aktuálním závazku, o produktové řadě a o tom, kdy mu končí. Cena v přehledných tabulkách by měla být uvedena tak, aby se nechala srovnat s cenou jiného dodavatele, aby zákazník lehce si mohl srovnat částku, kterou doposud platil a kterou by mohl jinde platit. Jedná se cenu za komoditu bez DPH a cenu stálého měsíčního platu rovněž bez DPH. K této částce by se měla přičíst částka za státem regulované platby, kterou zákazník nemůže při určitém odběru a vlastnostech připojení ovlivnit. Tento údaj by měl být důsledně oddělen.

Zjednodušení nic nového nepřinese

Bohužel podoba přehledné tabulky je sice na první pohled přehledná, ale žádné lepší nebo nové informace zákazníkovi nepřinese. Problém je v tom, že jsou v tabulce míchány hrušky s jablky. Je to stejné, jako bych nakupoval v obchodě, utratil bych 350 Kč za deset položek a pak by mi vyšlo, že jedna položka stojí 35 Kč.

Aby si zákazník mohl srovnat ceny s konkurencí, musel by oddělit částku pro dodavatele a pro stát a distributora od sebe. Tedy musel by se vrátit do detailního srovnání.

Porovnávat celkovou částku s konkurencí také nelze, protože celková částka zahrnuje státem regulované ceny, které se každým rokem mění, pravidelně se zvyšují. Vyúčtování je za rok předcházející, kdy tato částka byla nižší ve srovnání s aktuální nabídkou v okamžiku doručení faktury.

Hodně se mluvilo o uvádění termínu konce závazku na faktuře. Nějakým záhadným způsobem termín konce závazku se vy vyhlášce neobjevil.

Zdá se, změny připravovali lidé, kteří vlastně žádnou změnu nechtějí, aby se vlk nažral a ……. Zákazníkovi to nic nepřinese, dodavatelům náklady na úpravy softwaru.

 
 
Reklama