Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetika se mění – zprávy ze světa dodavatelů

Bohemia Energy rozšířila své služby o energetické poradenství a poskytování spotřebitelských úvěrů. Společnost ČEZ se bude v příštích třech letech podílet na Smart Energy programu nizozemského start-upového akcelerátoru Rockstart. RWE vstupuje na trh s fotovoltaikou.

Bohemia Energy rozšiřuje služeby, bude nabízet úvěry

Zdroj: Bohemia Energy Finance
Zdroj: Bohemia Energy Finance

Bohemia Energy Finance, dceřiná společnost Bohemia Energy, která v rámci energetického poradenství domácnostem poskytuje zákazníkům největšího alternativního dodavatele energií v Česku spotřebitelské úvěry primárně na nákup energeticky úsporných spotřebičů, zahájila svou činnost v plném rozsahu. Projekt ve své pilotní fázi probíhal od 1. července do 31. prosince. Bohemia Energy tak oficiálně rozšířila svůj zákaznický servis o energetické poradenství a nebankovní služby.

„Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli rozšířit naše služby, bylo to, že chceme zákazníkům nabídnout možnost, aby jejich domácnost byla energeticky co nejefektivnější a zamezilo se zbytečnému plýtvání elektřinou nebo plynem, které v důsledku znamená zvýšené finanční výdaje pro jejich domácnost. Díky tomu mohou svou investici splácet z uspořených peněz. Touto službou chceme především budovat vztah s našimi zákazníky a tím si je dlouhodobě udržet,“ říká jednatel Bohemia Energy Jiří Písařík.

Bohemia Energy Finance je nebankovní finanční společnost, jež poskytuje neúčelové spotřebitelské úvěry ve výši od 10 000 do 200 000 Kč s délkou splatnosti až 84 měsíců, a to výhradně klientům Bohemia Energy. Primárně tyto úvěry slouží k financování nákupu vybavení domácnosti.

Bohemia Energy Finance jako moderní finanční společnost poskytuje své produkty nejen za jednoduchých a srozumitelných podmínek, ale zároveň využívá pro uzavírání smluv nejnovější IT technologie. Kompletní uzavření smlouvy probíhá na tabletu s biometrickými podpisy v pohodlí zákazníkova domova, přičemž každá smlouva je s klientem ještě následně telefonicky ověřena, než dojde k jejímu proplacení. Samozřejmostí jsou nulové poplatky. Ani v případě předčasného splacení úvěru neplatí klient žádný poplatek.

Energetický poradce společnosti Bohemia Energy Finance navštíví klienta na základě předem domluvené schůzky u něj doma. Společně projdou celou domácnost a vyplní dotazník, do něhož je zaznamenáno, čím klient topí, svítí nebo vaří, stáří jednotlivých spotřebičů, stav budovy atp. Výsledkem návštěvy energetického poradce jsou doporučení na úsporná opatření, která jsou klientovi doslova šitá na míru. Jedním z doporučení je také pořízení nových spotřebičů, díky němuž se mohou znatelně snížit výdaje na platby za energie. Nákup nových spotřebičů se tak klientovi z části zaplatí z úspor na elektřině a/nebo plynu.

ČEZ vstupuje do smart energy programu nizozemského start-upového akcelerátoru Rockstart

Společnost ČEZ se bude v příštích třech letech podílet na Smart Energy programu nizozemského start-upového akcelerátoru Rockstart, který podporuje projekty cílící na inovace směřující k efektivnějšímu využití energií. Mentoring, právní pomoc, profesionální zázemí a asistenci s rozvinutím podnikání nabídne akcelerátor každý rok deseti ambiciózním firmám.

„ČEZ je v dynamicky se rozvíjejícím energetickém sektoru o krok napřed. Díky partnerství s Rockstartem jsme u toho, když se rodí potenciální nové „velké“ věci,“ říká Dávid Hájmán, ředitel útvaru strategie společnosti ČEZ.

Do Smart Energy programu akcelerátoru sídlícího v Amsterdamu se každý rok přihlašuje 150 až 300 mladých firem nejen z Evropy, ale například také z Latinské Ameriky. Z nich porota – i za přispění ČEZ – vybere 10 nejperspektivnějších, a ty se pak účastní půlročního intenzivního akceleračního programu, díky kterému mají možnost zásadně zrychlit rozvoj své firmy. Na konci programu budou firmy získávat nové investory.

„Na spolupráci s Rockstartem se těšíme. ČEZ zásadně rozšiřuje a inovuje portfolio služeb nabízených zákazníkům. Vývoj a uvádění těchto služeb na trh vyžaduje rychlost, efektivitu a neotřelé přístupy, v tom jsou start-upy často velmi silné. Chceme také nové služby a produkty start-upů společně testovat na našich trzích. Tato spolupráce může být zároveň zdrojem investičních příležitostí,“ říká manažer útvaru inovace společnosti ČEZ Ladislav Bárta.

Rockstart své programy uskutečňuje prostřednictvím fondu, který výměnou za poskytnuté akcelerační služby získá minoritní podíl v 10 vybraných start-upech. Investice ČEZ je realizována tak, že v letech 2016–2018 každý rok poskytne konvertibilní úvěr Smart Energy fondu založenému v daném roce. Tím získá ČEZ nárok na minoritní vlastnický podíl ve třech portfoliích o celkem 30 firmách. ČEZ to umožní mít zisk z případného zhodnocení firem v budoucnu, ale zároveň to nepředstavuje riziko dodatečných nákladů.

„Vstup ČEZ mezi naše partnery v Smart Energy je pro náš program velkým vítězstvím. Chuť ČEZ investovat do budoucích trendů v energetickém byznysu a proniknout do start-upové kultury ukazuje, že zájem této firmy o inovace je skutečný,“ říká Freerk Bisschop, programový ředitel Rockstart Smart Energy. „Věříme, že někteří účastníci našeho programu najdou uplatnění na trzích, na nichž ČEZ působí, a že se také stanou akvizičním cílem pro různé investory včetně venture kapitálového fondu INVEN CAPITAL, který ČEZ patří.“

RWE vstupuje na trh s fotovoltaikou

Energetická skupina RWE rozšiřuje nabídku služeb spojených se zvyšováním energetické efektivity a soběstačnosti rodinných domů. Po modernizaci vytápění v rámci kotlíkových dotací nabízí RWE na klíč i instalaci střešní fotovoltaiky. Zájemcům RWE zajistí celý proces související s realizací a pomůže i s podáním žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Ve spolupráci s firmou Frankensolar se RWE postará o výběr vhodného fotovoltaického systému a jeho instalaci. Lidé budou mít také možnost získat výhodné překlenovací financování od partnerské banky ČSOB.

„Zákazník si nemusí lámat hlavu s vlastním návrhem vhodného řešení, hledáním energetického specialisty, projektanta, výběrem vhodného dodavatele fotovoltaického systému, montáží a podobně. Stačí se obrátit na RWE a my pomůžeme se vším potřebným,“ shrnuje Tomáš Varcop, obchodní ředitel skupiny RWE. „Naši nabídku dimenzujeme s ohledem na dotační program Nová zelená úsporám, i pro snazší orientaci zákazníka máme čtyři základní typizované instalace. Ty samozřejmě upravíme na klíč podle konkrétních parametrů domu zákazníka a jeho spotřeby. Pokud to legislativa umožní, jsme připraveni nabídnout výkupní cenu pět set korun za jednu megawatthodinu těm, kteří od nás energii zároveň odebírají. V každém případě za zákazníky převezmeme odpovědnost za odchylku a způsobené přetoky energie do sítě.“

Poprvé RWE představila svou nabídku veřejnosti na konci ledna na veletrhu Solar Praha. „Získali jsme spoustu pozitivních ohlasů a v současné době již zpracováváme první konkrétní projekty,“ řekl Varcop. Za hlavní důvody zájmu o fotovoltaiku označili návštěvníci stánku RWE soběstačnost a omezení vnějších vlivů na domácnost. Z reakcí zákazníků také vyplývá, že v pořízení fotovoltaiky vidí investici do budoucna a zvýšení standardu vlastního bydlení. „Využití malých fotovoltaických elektráren v domácnostech je v Česku zatím na počátku. Vstupem na trh chceme včas rozpoznat potřeby našich zákazníků, abychom byli schopni uspokojit poptávku, která bude v následujících letech postupně narůstat. Úspěch budou mít řešení, která nabídnou sofistikované spojení řízení spotřeby a akumulace. Přesně takové systémy chceme navrhovat a dodávat našim klientům,“ dodává Tomáš Varcop.

Využití fotovoltaiky a výroba elektřiny v domácnostech patřily mezi klíčová témata rozsáhlé loňské studie RWE k vývoji české energetiky do roku 2050. Studie předpokládá, že největší rozmach fotovoltaiky v Česku nastane v letech 2020–2030.

Po rodinných domech RWE plánuje oslovit s nabídkou fotovoltaiky i další zajímavý tržní segment. „Nyní zkoumáme další možnosti financování a dotačních podmínek pro bytové domy, abychom mohli vytvořit atraktivní nabídku i pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. Tento segment je zajímavý také s ohledem na souběh různých profilů spotřeb, možnosti agregovaného nákupu a optimalizace plateb za distribuci. Zájem o soběstačná energetická řešení ze strany bytových domů jsme již zaznamenali,“ říká František Vašek, produktový manažer inovací RWE.

V souvislosti se vstupem na trh s fotovoltaikou se RWE stala novým členem České fotovoltaické asociace. „Vítáme rozhodnutí RWE, které ukazuje, že i velcí energetičtí hráči chápou budoucí význam decentralizovaných středních a malých fotovoltaických střešních systémů. Ty na rozdíl od gigantických solárních elektráren, které dříve rostly na polích, skutečně pomáhají efektivně šetřit energii jednotlivým domácnostem a firmám,“ řekl Petr Maule, výkonný ředitel ČFA.

Komentář

Na těchto třech příkladech je vidět, že se energetika mění, že změny se začínají dotýkat i koncových zákazníků, jejich vztahu s dodavateli. Ještě před několika málo lety bylo například financování krátkodobých energetických úspor metodou EPC jen doménou velkých projektů větších firem. Vývoj však jde kupředu. Není to tak dlouho, kdy banky začaly nabízet půjčky spolufinancované Evropskou unií na energetické projekty, přes úsporné žárovky RWE až po nynější půjčky orientované hlavně (alespoň se to na stránkách Bohemia Energy tak píše) na nákup úsporných spotřebičů.

Velké společnosti mají výhodu, kterou ostatní prodejci nemají. Mají nesrovnatelně větší množství stávajících zákazníků, pro které jsou známí. Zákazník je zná, má k nim důvěru. U Bohemia Energy je nová služba cílena pravděpodobně na sociálně slabší skupinu zákazníků s nižšími příjmy, kterých by u této společnosti mohlo být více než jinde. Rozhodně se ale nejedná o půjčky se špatným koncem, protože cílem dodavatele je udržet si zákazníka, ne získat člověka, dlužníka.

Změna energetiky a myšlení samotných energetických společností je patrná z posledních zpráv RWE i ČEZ a nejedná se jenom o podporu projektů mobility nebo nabídky účasti na úsporných opatřeních domácností. Je možno sledovat zájem aktivně se podílet na rozvoji nové energetiky.

Tyto příklady uvádím i přesto, že vím, že hlavním cílem nabídek je udržet si zákazníka formou, která by měla být oboustranně výhodná. Přesto by měl být zákazník obezřetný, před uzavřením takové smlouvy si vše dobře promyslet a spočítat.

 
 
Reklama