Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Srovnání cen elektřiny a plynu v Evropě

O cenách se u nás hodně mluví v souvislosti s energetickou koncepcí, se záměrem zvyšovat platby za distribuční služby nebo s příspěvkem na obnovitelné zdroje. Nedávno Eurostat zveřejnil cenová srovnání elektřiny a plynu v Evropě za druhé pololetí minulého roku. Jak jsme na tom byli v uplynulém půlroce my ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi? Kde se nejvíce zlevňovalo a kde se zdražovalo? Jak vysoké byly daně a platby v různých zemích?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Ceny energií závisí na celé řadě podmínek, které jsou však v jednotlivých zemích různé. Záleží na velikosti poptávky, investicích, politické situaci, struktuře dovozu a vývozu, stupni ochrany životního prostředí, klimatu i na daňové politice. Z uvedených důvodů není možné hodnotit výši cen a ani porovnávat jejich změny. Jedná se pouze o pohled, který říká, kolik v daném časovém úseku zákazníci platí a jak jsou rozděleny jednotlivé součásti plateb.

Současná metodika získávání a porovnávání údajů Eurostatu byla zavedena v roce 2007, přes relativně krátké období zaznamenané údaje za tu dobu se významně mění, především u dodávek plynu. Povinnost hlásit požadované údaje mají státy ze zákona, údaje o cenách pro domácnosti jsou však dobrovolné. V datech jsou zohledněny různé nabídky dodavatelů, různé typy smluv. Zákazníci jsou rozděleni do skupin, například u elektřiny pro domácnosti je počítáno s pěti skupinami zákazníků podle druhu spotřeby, u plynu se třemi. Je zohledněn i tržní podíl jednotlivých dodavatelů.

Elektřina pro domácnosti

Na základě zprávy Eurostatu z 27. května vzrostly ceny elektřiny ve druhém pololetí minulého roku ve srovnání s druhou polovinou roku 2013 o 2,9 % a dosáhly průměrné hodnoty 208 EUR/MWh (5 720 Kč/MWh). Ceny neustále rostou, od roku 2008 se zvedly o více než 30 %.

Tab.1: Srovnání cen elektřiny a plynu pro domácnosti a pro průmysl v jednotlivých zemích EU a v několika dalších zemích, které jsou v dolní části tabulky (Zdroj: Eurostat)
Ceny elektřiny (EUR/kWh)Ceny zemního plynu (EUR/kWh)
DomácnostiPrůmyslDomácnostiPrůmysl
2012 2. pol.2013 2. pol.2014 2. pol.2012 2. pol.2013 2. pol.2014 2. pol.2012 2. pol.2013 2. pol.2014 2. pol.2012 2. pol.2013 2. pol.2014 2. pol.
EU-280,1950,2020,2080,1160,1180,1200,0700,0710,0720,0380,0400,037
Evropa0,2050,2150,2210,1220,1260,1280,0770,0790,0790,0390,0410,038
Bulharsko0,0960,0880,0900,0780,0730,0840,0560,0520,0470,0400,0350,034
Maďarsko0,1620,1330,1150,1000,0980,0900,0520,0420,0350,0470,0480,039
Malta0,1680,1690,1250,1860,1860,186::::::
Rumunsko0,1080,1280,1250,0760,0820,0810,0270,0310,0320,0260,0290,031
Česká republika0,1500,1490,1270,1030,0990,0820,0660,0580,0560,0340,0330,030
Lotyšsko0,1370,1360,1300,1110,1150,1180,0560,0500,0490,0400,0370,036
Litva0,1270,1390,1320,1140,1230,1170,0610,0610,0500,0460,0410,037
Chorvatsko0,1380,1350,1320,0940,0940,0920,0470,0470,0480,0460,0430,040
Estonsko0,1120,1370,1330,0820,0970,0930,0520,0480,0490,0360,0350,037
Polsko0,1530,1440,1410,0960,0880,0830,0580,0510,0500,0380,0360,036
Slovensko0,1720,1680,1520,1270,1270,1170,0510,0520,0520,0410,0390,038
Finsko0,1560,1560,1540,0740,0750,072:::0,0480,0470,056
Slovinsko0,1540,1660,1630,0940,0950,0850,0730,0710,0630,0550,0480,044
Holandsko0,1900,1920,1730,0970,0940,0890,0840,0850,0820,0370,0360,033
Lucembursko0,1710,1650,1740,1010,1000,0990,0590,0570,0510,0510,0450,039
Francie0,1450,1590,1750,0790,0850,0910,0680,0730,0760,0400,0390,038
Řecko0,1420,1700,1790,1220,1240,1300,1020,0890,0800,0580,0510,047
Švédsko0,2080,2050,1870,0780,0750,0670,1270,1220,1140,0550,0550,044
Rakousko0,2020,2020,1990,1120,1110,1060,0760,0750,0730,0430,0430,040
Velká Británie0,1790,1800,2010,1190,1200,1340,0580,0590,0650,0340,0360,035
Belgie0,2220,2220,2040,1110,1100,1090,0730,0670,0650,0350,0340,029
Porugalsko0,2060,2130,2230,1150,1140,1190,0850,0930,1040,0420,0420,047
Itálie0,2300,2320,2340,1780,1720,1740,0970,0950,0950,0400,0380,035
Kypr0,2910,2480,2360,2340,2010,190::::::
Španělsko0,2280,2270,2370,1200,1200,1170,0860,0890,0960,0380,0380,037
Irsko0,2290,2410,2540,1400,1370,1310,0670,0720,0750,0420,0470,042
Německo0,2680,2920,2970,1300,1440,1520,0650,0690,0680,0380,0480,040
Dánsko0,2970,2940,3040,0990,1000,0880,0960,0980,0880,0420,0440,036
Černá Hora0,1010,105:0,0710,073:::::::
Srbsko:0,0610,060:0,0660,067:0,0440,045:0,0380,038
Bosna a Hercegovina0,0800,0800,0810,0660,0660,0620,0560,0510,0510,0570,0530,053
Kosovo0,0800,0800,0810,0660,0660,0620,0560,0510,0510,0570,0530,053
Makedonie0,0790,0780,082:0,0750,078:::0,0500,0390,042
Albánie0,1170,1150,116:::::::::
Island0,1160,1070,116:::::::::
Turecko0,1470,1310,1310,0960,0810,0810,0410,0370,0370,0300,0270,027
Lichtenštejnsko::0,155::0,140::0,086::0,056
Norsko0,1780,1780,1660,0860,0870,081::::::
Elektřina: Domácnosti s roční spotřebou 2 500–5 000 kWh, průmysl s roční spotřebou 500–2 000 MWh
Plyn: Domácnosti se spotřebou 5,6–56 MWh, průmysl se spotřebou menší než 27 778 MWh za rok.

Nejdražší elektřinu měly domácnosti s průměrnou spotřebou v Dánsku 304 EUR/MWh (8 360 Kč/MWh), v Německu 297 EUR/MWh (8 168 Kč/MWh) a v Irsku 254 EUR/MWh, (6 985 Kč/MWh).

Naopak nejlevnější elektřina byla v Bulharsku 90 EUR/MWh (2 475 Kč/MWh), Maďarsku 115 EUR/MWh (3 163 Kč/MWh) a na Maltě 125 EUR/MWh (3 438 Kč/MWh).

Cena elektřiny pro domácnosti v Dánsku dosáhla třikrát vyšší hodnoty než v Bulharsku.

Zajímavé a o trochu více vypovídající je srovnání jednotlivých částí plateb domácností.

Relativně nejmenší poplatky platí zákazníci ve Velké Británii a na Maltě. Daně a poplatky tam činí pouhých 4,8 %. Zajímavé je i to, že zdanění se tam provádí pouze na cenu za dodávku elektřiny, nikoliv na jiné platby. Naopak nejvyšší zdanění a nejvyšší poplatky byly v Dánsku a dosáhly 57 %.

Tab 2: Absolutní a relativní výše daní za elektřinu pro domácnosti v zemích EU a několika dalších evropských zemích (Zdroj: Eurostat)
Základní cenaOstatní daně a platby bez DPHDPHProcentuální podíl
plateb a daní
Ceny v EUR/kWh
Velká Británie0,1920,0000,0104,77 %
Malta0,1190,0000,0064,81 %
Bulharsko0,0750,0000,01516,65 %
Lucenbursko0,1430,0210,01017,66 %
Irsko0,2090,0150,03017,78 %
Belgie0,1680,0210,01617,87 %
Česká republika0,1040,0010,02218,13 %
Kypr0,1920,0070,03718,72 %
Slovensko0,1240,0030,02518,78 %
Maďarsko0,0900,0000,02421,29 %
Španělsko0,1860,0100,04121,38 %
Polsko0,1100,0050,02622,09 %
Chorvatsko0,1010,0050,02723,49 %
Estonsko0,0980,0120,02225,89 %
Holandsko0,1270,0160,03026,73 %
Rumunsko0,0910,0100,02427,40 %
Slovensko0,1150,0190,02929,47 %
Francie0,1210,0290,02631,13 %
Finsko0,1050,0190,03031,73 %
Řecko0,1220,0360,02131,88 %
Litva0,0880,0210,02333,06 %
Lotyšsko0,0850,0270,01834,36 %
Rakousko0,1290,0360,03334,88 %
Švédsko0,1190,0300,03736,05 %
Itálie0,1470,0660,02137,21 %
Portugalsko0,1300,0520,04141,69 %
Německo0,1440,1060,04851,58 %
Dánsko0,1310,1120,06156,84 %
Lichtenštejnsko0,1410,0030,0129,04 %
Bosna a Hercegovina0,0690,0000,01214,41 %
Albánie0,0970,0000,01916,65 %
Srbsko0,0490,0010,01017,79 %
Turecko0,1040,0070,02020,61 %
Island0,0920,0010,02421,12 %
Kosovo0,0440,0060,00824,74 %
Norsko0,1180,0150,03328,84 %
Makedonie0,0410,0280,01349,70 %
Graf 1: Podíly jednotlivých složek celkové ceny elektřiny pro domácnosti (Zdroj: Eurostat)
Graf 1: Podíly jednotlivých složek celkové ceny elektřiny pro domácnosti (Zdroj: Eurostat)
Graf 2: Změna cen ve druhém pololetí 2014 v porovnání s druhým pololetím 2013 (Zdroj: Eurostat)
Graf 2: Změna cen ve druhém pololetí 2014 v porovnání s druhým pololetím 2013 (Zdroj: Eurostat)


Největší nárůst v uplynulém období zaznamenala Francie (+10 %) a Lucembursko (+6 %). Naopak největšího snížení cen elektřiny pro domácnosti došlo na Maltě a v České republice, a to více než 10 %.

Elektřina pro průmysl

Elektřina pro průmyslové účely byla nejdražší na Kypru, na Maltě a v Itálii. Průměrná cena (údaje z roku 2013) činila 120 EUR/MWh (3 300 Kč/MWh). Největší zdanění mimo část, která je určená pro podporu obnovitelných zdrojů, mělo Německo a dosáhlo 47 %.

Cena vs. kupní síla obyvatel

Graf 3: Porovnání celkových cen elektřiny pro domácnosti ke kupní síle obyvatel (Zdroj: Eurostat)
Graf 3: Porovnání celkových cen elektřiny pro domácnosti ke kupní síle obyvatel (Zdroj: Eurostat)

Eurostat zveřejnil i alternativní srovnání, ve kterém se ceny elektřiny porovnávají vzhledem ke kupní síle obyvatelstva. Tedy srovnávají se mzdy, ceny zboží a ostatních služeb. Relativně nejdražší elektřina byla v Německu, na Kypru a v Portugalsku. Na druhém konci srovnání se nacházelo Finsko, Lucembursko a Švédsko.

Nejvyšší nárůst cen energií pro průmysl zaznamenalo Bulharsko (+16 %) a Francie (+6 %), naopak levnější platby byly v České republice (−13 %), Dánsku (−12 %) a Slovinsku (−10 %).

Zemní plyn pro domácnosti

Ve zde uvedených statistikách, které se týkají domácností, je uvažováno s roční spotřebou mezi 5,6 a 56 MWh. Některé země nerozlišují spotřebu pro podniky a domácnosti, údaje ve srovnání chybí (Finsko, Kypr, Malta).

Nejvyšší ceny plynu u domácností s průměrnou spotřebou měli ve Švédsku, Portugalsku a Španělsku. Naopak nejlevnější plyn mají v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Ve Švédsku zaplatili 114 EUR/MWh (3 135 Kč/MWh), v Rumunsku pouze 32 EUR/MWh (880 Kč/MWh), tedy třikrát méně. Průměrná cena dosáhla v roce 2013 hodnoty 72 EUR/MWh (1980 Kč/MWh).

Nejmenší zdanění plynu bylo podobně jako u elektřiny ve Velké Británii (4,8 %), naopak opět největší dosáhlo Dánsko (61 %).

Ve sledovaném období byl u více jak poloviny států zaznamenán pokles cen. Největšího poklesu se dočkaly domácnosti v Litvě (−19 %) a v Maďarsku (−13%). Největšího zdražení bylo zjištěno v Portugalsku (+11 %) a ve Španělsku (+7,5 %).

Zajímavé je alternativní srovnání, kde je brána v úvahu kupní síla obyvatelstva (purchasing power standards – PPS). V tomto srovnání, kde se srovnávají i ceny jiného zboží a služeb, měli relativně nejlevější plyn v Lucembursku a Velké Británii, naopak relativně nejméně dostupný plyn byl v Portugalsku a ve Španělsku.

Graf 4: Porovnání ceny zemního plynu pro domácnosti ke kupní síle obyvatelstva (PPS/kWh) (Zdroj: Eurostat)
Graf 4: Porovnání ceny zemního plynu pro domácnosti ke kupní síle obyvatelstva (PPS/kWh) (Zdroj: Eurostat)
Graf 5: Vývoj cen plynu pro domácnosti (Zdroj: Eurostat)
Graf 5: Vývoj cen plynu pro domácnosti (Zdroj: Eurostat)

Zemní plyn pro průmysl

Nejvyšší ceny byly zaznamenány ve Finsku, Portugalsku a Řecku, naopak nejlevnější plyn pro průmysl byl v Belgii. Průměrná cena dosáhla úrovně 37 EUR/MWh (2013). V Litvě byly nulové daně, naopak nejvyšší zákazníci platili Rumunsku (31 %) a v Dánsku (29 %). Ceny za sledované období klesly ve 26 státech z 28. K největšímu poklesu došlo v Dánsku (−17 %) a v Německu (−16 %).

Souvislosti

V České republice se elektřina pro domácnosti naposledy hromadně zlevňovala na přelomu let 2013 a 2014, kdy došlo ke snížení cen o zhruba 10 %. Snížení bylo iniciováno společností ČEZ, která jej oznámila již v září 2013. Z toho důvodu byli nuceni i alternativní dodavatelé upravit ceny, což se projevilo i ve statistice Eurostatu. Na hodnocení současného stavu cen u nás si budeme muset ale počkat do další zprávy.

Jak jsem již předeslal v úvodu článku, nelze dost dobře porovnávat ceny například v Bulharsku a v Německu. Jde mi o zdůraznění nepoměru v kupní síle obyvatelstva, i nejnižší ceny v Bulharsku se zdají být pro tamní obyvatele vysoké. V Německu jsou vyšší platby s ohledem na dlouhodobé cíle a na nutnost zachování kontinuity v rozhodování, tak aby investoři měli záruku dlouhodobě stabilního prostředí a zároveň se splnily cíle. Jde rovněž o zohlednění energetické bezpečnosti v dodávkách energií, různé země mají různý přístup.

Je třeba respektovat, že se u elektřiny i u plynu se stále jedná o lokální komodity. To je v kontrastu s jinými fosilními palivy, se kterými se obchoduje na globálních trzích. Na druhou stranu i cena elektřiny a plynu částečně závisí na cenách globálních surovin, například na cenách uhlí, ropy.

Ceny jsou rovněž závislé na stupni liberalizace trhu s energiemi v jednotlivých zemích, který měl být ukončen v roce 2007. Bohužel v řadě zemí je proces liberalizace zpožděný.

Zdroj:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_statistics

 
 
Reklama