Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Trh s elektřinou a plynem pro domácnosti – vítězové, poražení

Již téměř deset let je náš trh s elektřinou a plynem liberalizovaný. V naší republice se často říká, že máme specifické podmínky a že musíme jít svojí vlastní cestou. Svou vlastní cestou se vydal i energetický trh pro domácnosti. Kam došel? Kdo na něm vydělává? Je zákazník vítězem?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Svobodný trh znamená, že jeho účastníci jsou svobodní, že ti, kteří nabízejí, se snaží nabízet co nejlepší zboží, aby dlouhodobě uspěli. Zákazník získává z této soutěže cenovou i kvalitativní výhodu. Slovo přerozdělování trhu se k liberalizovanému trhu moc nehodí. Přerozdělování vede k získání výhody několika účastníků trhu vůči jiným.

Jsou dodavatelé, kterým současný stav více jak vyhovuje. Jiní, kteří přišli na trh později nebo chtěli poctivě podnikat, jsou možná zklamaní, že podnikání nejde tak, jak si to představovali.

Kdo je a kdo není spokojen?

Spokojeni mohou být určitě velcí alternativní dodavatelé, kteří v minulosti získali obrovský počet zákazníků díky podomnímu prodeji. Ti se nacházejí nyní v tzv. druhé fázi přerozdělování trhu, jak v roce 2011 trefně charakterizoval majitel velké alternativní energetické společnosti v rozhovoru pro ČT 24:

„Jsem toho názoru, že v současné době trh prochází svým přerozdělováním, toto přerozdělování nebude trvat věčně. Dokonce se domnívám, že v současné době se můžeme nacházet na pomyslném vrcholu. Momentální strategie je získat co největší podíl na trhu a až v další etapě, kdy dosáhneme maximum možného, se budeme zaměřovat na zisk.“ [1]

Spokojeni mohou být rovněž dominantní dodavatelé, kteří sice v průběhu let přišli o spoustu zákazníků, na druhou stranu mají stále neotřesitelné postavení, které jim přináší výhody nejen v té komoditě, ve které jsou dominantní, ale i v druhé komoditě, kde jsou alternativními hráči (RWE v elektřině, ČEZ v plynu atd.).

Spokojeny mohou být nové společnosti, které i dnes vsadily na podomní prodej. Sice již nezískávají velký počet zákazníků jako by získávaly ještě v nedávné minulosti, ale jsou úspěšnější než většina dodavatelů, kteří sází na poctivost prodeje a na solidní obchodní podmínky.

Konečně spokojeni mohou být i alternativní dodavatelé střední velikosti, kteří působí na trhu delší dobu a za tu dobu si získali velmi dobrou pověst (Amper Market, Europe Easy Energy, Armex). Ti se mohou pochlubit na tu bídu relativně velkým zájmem nových zákazníků.

Naopak, kdo asi nejsou tolik spokojeni, jsou dodavatelé, kteří vstoupili na trh nedávno s cílem získat zákazníky a využívající přitom nemalé finanční prostředky. Pro tuto skupinu dodavatelů nemohou být výsledky uspokojivé, určitě si to před vstupem na trh představovali optimističtěji. Místo růstu počtu zákazníků po tisících je nárůst ve stovkách nových zákazníků.

Z tohoto pohledu ještě hůř jsou na tom menší alternativní dodavatelé. Sice mají skvělé podmínky a ceny, ale nárůst zákazníků je nepatrný, pohybuje se v řádu několika za měsíc.

Vylepšování obrazu, boj proti malým, „moderní“ metody prodeje

Velcí alternativní dodavatelé se poslední dva roky snaží zlepšit svůj obraz na veřejnosti. Pořádají charitativní akce, vyjadřují se formou tiskových zpráv k dění na energetickém trhu, platí si reklamní kampaně, které mají za cíl více si získat přízeň zákazníků, vylepšit si pověst, než nalákat nové zákazníky.

Zároveň se jak velcí alternativní, tak dominantní dodavatelé vymezují vůči malým dodavatelům. Dokonce jeden velký dominantní dodavatel před nedávnem vedl očerňující reklamní kampaň vůči konkurenci ze strany malých levných společností, ačkoliv podepsal Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích, kde je něco takového zakázáno. Vztah velkých a malých dokumentuje část tiskové zprávy z konce roku 2014:

„Bohemia Energy nechce cenově soupeřit s firmami, které mají řádově jednotky tisíc zákazníků a u nichž není jasné, zda budou ještě v dalších letech na trhu existovat. Vycházíme z toho, že naši zákazníci nechtějí jen výhodné ceny, ale také kvalitní zákaznickou péči, kterou jim tito nezavedení dodavatelé nemohou nabídnout. I přesto jsme byli v nezávislém redakčním testu vyhlášeni díky naší produktové řadě Garance jako jeden z dlouhodobě nejlevnějších dodavatelů elektřiny na českém trhu v letech 2012–2014.“ [2]

Především dominantní dodavatelé se poslední dobou snaží využívat moderních prodejních metod, které mají zaujmout zákazníka tak, aby nemuseli snižovat nabídkovou cenu. Snaží se plnit přání zákazníků v nabídce produktů. Ví, že zákazník chce mít jistotu, nerad slyší o zdražování, proto existuje nabídka produktů s fixní cenou. Slyší na nabídku s fixní cenou, která je každý rok cenově příznivější, nebo na nabídku, kde je sice fixní cena, ale kde není vyloučeno v případě okolností další snížení ceny. Zákazníci slyší na odměnu, která je vyplacena ihned.

Především dominantní dodavatelé se snaží pomáhat zákazníkům s aplikací moderní úsporné techniky. Jedná se například o rozvoje automobilové dopravy – elektromobility, rozvoj sítě CNG, výhodnější nákup úsporných spotřebičů nebo poradenství.

Konkurenční prostředí nemá vliv na konečné ceny pro zákazníky

Cenová úroveň se nemění. Ani při dlouhodobém poklesu cen to neznamená levnější energii pro domácnosti. Pouze několik menších alternativních dodavatelů, těch s dobrými podmínkami i cenami, zlevnilo. Lze ale říci, že většina zákazníků se zlevnění vůbec nedočkala, někteří zákazníci mají dlouhodobě vysoké ceny z let 2012 a 2013.

Velcí dodavatelé dobře vědí, že pokud malá společnost sníží ceny elektřiny nebo plynu, nikdy se jí nepodaří získat významný tržní podíl, který by je ohrozil. Cenová konkurence probíhá jen mezi několika malými dodavateli, kteří nikoho z velkých nikdy ohrozit nemohou.

Dva dominantní dodavatelé si vyměňují zákazníky, RWE odebírá zákazníky ČEZu v případě elektřiny a ČEZ odebírá zákazníky RWE, pokud jde o zemní plyn.

Vývoj cen na našem trhu pro domácnosti určují dva dominantní dodavatelé, ČEZ za elektřinu a RWE za plyn. Pokud ti se nerozhodnou změnit ceny, ceny nebude měnit ani většina jiných dodavatelů.

Zákazníci

Zákazníci nemají dobré zkušenosti s energetickým trhem. Podomní prodej přinesl dodavatelům statisíce nových zákazníků, ale zároveň dodavatelé nebyli připraveni zvládnout agendu spojenou s náporem takového počtu zákazníků. To se projevilo velmi nízkou kvalitou zákaznického servisu, která se vyznačovala zejména špatnou úrovní komunikace zákazníka s dodavatelem. Navíc docházelo ke zneužití postavení dodavatele. Dodavatel a zákazník si nebyli rovni. To vedlo k poškozování zájmů zákazníka. Byly stanovovány neúměrné zálohy, neúměrné sankce, existovaly vstupní a výstupní poplatky, dodavatelé nevraceli včas přeplatky. Zákazníci mají z minulosti špatnou zkušenost, která má vliv na jejich současné rozhodování.

Je třeba ale také přiznat, že mnoho zákazníků nečetlo smlouvy, zákazníci věřili, že po vypršení závazku si budou moci najít lepšího dodavatele. Překvapením pro ně bylo automatické prodlužování smlouvy. Zákazníci jsou dlouhodobě vázáni, mnoho z nich po špatných zkušenostech již nechce měnit dodavatele.

K relativní spokojenosti přispívají přeplatky, které vznikly ať už zásluhou dvou mírných zim nebo nákupem nových, úspornějších spotřebičů či stavebními opatřeními jako jsou lepší okna, zateplení. Mnoho zákazníků vnímá výši plateb za energie podle toho, zda mu vrací přeplatky a v jaké výši. Zákazník, kterému vrací přeplatky, bude s malou pravděpodobností vyhledávat nového, levnějšího dodavatele.

Zákazník je nyní oslovován dodavateli, které z minulosti zná, kteří mu nabízí nepatrně levnější cenu, než má, a nabízí mu okamžitou peněžitou nebo věcnou odměnu. Velmi důležitý je slib, že nový dodavatel vše za zákazníka zařídí, že se zákazník nemusí o nic starat. Taková argumentace má předpoklad k úspěchu. Bohužel tuto taktiku má možnost uplatňovat jen několik vyvolených firem.

Dobrovolně se zajímají o změnu dodavatele pouze zákazníci, kteří mají nebo chtějí mít přehled o tom, co komu platí. Těch je ale výrazná menšina.

Poslanci, Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podle vyjádření zákonodárců, představitelů ministerstva i energetického regulačního úřadu usuzuji, že zákazník je dobře chráněn před praktikami dodavatelů. V průběhu let byla přijata opatření, které mají za cíl chránit zákazníky před podomními prodejci i díky jimž se počet zákazníků získaných tímto způsobem výrazně snížil. Zákazník má stejně jako v jiných státech EU možnost odstoupit od smlouvy v případě uzavření smluv distančním způsobem.

Časem se vyřeší problémy s obstrukcemi velkých dodavatelů v souvislosti s ukončením smlouvy. Větší část dodavatelů se bude řídit etickým kodexem, ke kterému se zavázali.

Podle ERÚ je důležitější než ochrana zákazníka boj za nezvyšování státem regulovaných plateb. Bohužel v souvislosti se změnami v energetice a také v souvislosti s potřebou energetické bezpečnosti se budou státem regulované platby zvedat [3]. Bohatí zákazníci si pomohou, protože si obstarají nejnovější technologie. Chudí i díky popisovanému stavu trhu budou platit více. Přitom ti nejvíce využívají akcí a slev v obchodě a mnoho z nich by rádo platilo méně i za energii, ale tu příležitost bude mít velmi ztíženou.

Co chybí

Jsem realista a ani v nejmenším se nedomnívám, že níže popsaná opatření by se u nás ujala, že by tato opatření vůbec někdo odpovědný navrhl. Cílem článku je pouze pojmenovat možná východiska z daného stavu, aby se o překážkách vědělo.

Pomoci rozhýbat náš trh a udělat jej více spravedlivý pro všechny by mělo několik jednoduchých opatření:

  • formulářové smlouvy maximálně na dva roky
  • automatické prodlužování smluv pouze jednou a to maximálně o jeden rok, po uplynutí závazku by zákazník mohl ukončit smlouvu běžnou výpovědní lhůtou
  • adresné a včasné informování zákazníka před koncem smlouvy s cílem upozornit zákazníka na blížící se konec smlouvy, aby se zákazník mohl včas rozhodnout, zda zůstane a podepíše novou smlouvu nebo zda si najde jiného dodavatele
  • maximální lhůta pro oznámení neprodloužit smlouvu by neměla být delší než 20 dnů před vypršením smlouvy
  • lhůta pro změnu dodavatele u smluv na dobu neurčitou by neměl být delší než měsíc
Tab. 1: Počty změn OPM elektřiny u jednotlivých dadavatelů. Dominantní dodavatelé v tabulce nemají všechna odběrná místa, jen ta získaná, případně později ztracená. (zdroj: OTE)
Počet změn OPM elektřiny za první čtyři měsíce 2015
DodavatelPočet zákazníkůRozdíl
Prosinec
2014
Duben
2015
Amper Market, a.s.22 96829 6006 632
Europe Easy Energy a.s.20 45425 0854 631
COMFORT ENERGY s.r.o.46 99451 3404 346
Pražská energetika, a.s.14 23217 3093 077
CENTROPOL ENERGY, a.s.280 971283 8002 829
X Energie, s.r.o.55 95158 7292 778
eYello CZ, k.s.7 0759 3172 242
ARMEX ENERGY, a.s.15 94018 0312 091
MND a.s.6641 599935
FONERGY s.r.o.2 4783 080602
Fosfa a.s.2 9353 194259
ELIMON a.s.2 4762 718242
RWE Energie, s.r.o.291 331291 537206
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.46 54645 891−655
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.315 996314 469−1 527
ČEZ Prodej, s.r.o.67 61465 861−1 753
EP Energy Trading, a.s.22 55316 829−5 724
E.ON Energie, a.s.57 75451 215−6 539
Tab. 2: Počty změn OPM zemního plynu u jednotlivých dadavatelů. Dominantní dodavatelé v tabulce nemají všechna odběrná místa, jen ta získaná, případně později ztracená. (zdroj: OTE)
Počet změn OPM plynu za první čtyři měsíce roku 2015
DodavatelPočet zákazníkůRozdíl
Prosinec
2014
Duben
2015
ČEZ Prodej, s.r.o.347 359359 80712 448
Pražská plynárenská, a.s.35 65138 0822
COMFORT ENERGY s.r.o.18 83620 9082 072
E.ON Energie, a.s.139 383140 8941 511
Europe Easy Energy a.s.17 02718 2941 267
MND a.s.2 9844 2011 217
X Energie, s.r.o.25 05126 1751 124
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.10 25711 3641 107
eYello CZ, k.s.1 8182 8781 060
Pražská energetika, a.s.7301 401671
CENTROPOL ENERGY, a.s.64 08764 388301
FONERGY s.r.o.2 2142 494280
ARMEX ENERGY, a.s.16 60116 861260
PRIMAGAS s.r.o.61068272
ELIMON a.s.4 2444 28339
RWE Energie, s.r.o.13 03412 397−637
EP Energy Trading, a.s.9 1998 408−791
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.184 957181 507−3 450
Graf č. 1: vývoj počtu změn dodavatelů elektřiny za první čtyři měsíce roku (zdroj:OTE)
Graf č. 1: vývoj počtu změn dodavatelů elektřiny za první čtyři měsíce roku (zdroj:OTE)
Graf č. 2: vývoj počtu změn dodavatelů zemního plynu za první čtyři měsíce roku (zdroj:OTE)
Graf č. 2: vývoj počtu změn dodavatelů zemního plynu za první čtyři měsíce roku (zdroj:OTE)

Zdroje

 
 
Reklama