Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Agentura IBRS: Změnou dodavatele elektrické energie lidé prodělají v průměru 314 Kč

Agentura IBRS se zaměřila na analýzu úspor spojených se změnou dodavatele elektrické energie. Vyplývá z ní, že lidé nedokážou posoudit výhodnost změny dodavatele. Výsledkem této neznalosti je 71 % odběratelů, kteří změnou dodavatele elektřiny prodělali, a to průměrně 314 Kč. Přitom nejčastějším důvodem změny (pro 89 % respondentů) byla právě touha po nižší ceně elektřiny.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Zatímco vliv doporučení prodejce na změnu dodavatele energie či plynu oproti minulému roku klesá, odběratele ke změně přivádí zpravidla finančně výhodnější nabídka konkurenční společnosti. Zákazníci si tak logicky slibují úsporu v domácím rozpočtu v řádech stokorun. I v letošním roce agentura IBRS potvrdila vysoké procento těch, kteří změnou dodavatele prodělali. Jednalo se o 71 % odběratelů.

„Průměrná ztráta způsobená změnou dodavatele elektřiny se z loňských 126 Kč prohloubila až na 314 Kč. Znamená to více než zdvojnásobení ztráty. Paradoxem je, že zhruba 300 Kč respondenti nejčastěji uváděli jako odhadovanou úsporu, kterou si od přechodu k novému dodavateli slibovali,“ uvádí Tomáš Horejsek z agentury IBRS.


Rozdíl mezi očekávanou úsporou a skutečným prodělkem v jednotlivých letech

Propastný rozdíl mezi očekávanou úsporou a skutečně zaplacenou částkou je často způsobený navýšením o poplatky, platby za studie o výhodnosti nabídky nebo poplatky za volání na zákaznickou linku a další položky, které původní dodavatel elektřiny neúčtoval. Plně se projevuje fakt, že odběratelé jsou lákáni na nízkou cenu elektřiny, ale další poplatky jim často zůstávají skryty. V letošním roce došlo ke změně, kdy v kalkulaci nově nehraje roli aktivační poplatek, se kterým se respondenti v minulých letech běžně setkávali.

Češi nemají zájem o čísla na faktuře

Dalším důvodem neshody mezi očekáváním a skutečností je také fakt, že čím dál méně odběratelů pravidelně kontroluje správnost vyúčtování. Podíl těch, kteří pravidelně vyúčtování kontrolují, klesl od roku 2011 z 29 % k letošnímu roku na 21 %. Podle výzkumu lidi ke kontrole vede zájem o porovnání vyúčtování se zaslanou fakturou, snaha nepřeplácet dodávky elektřiny, a aby měli přehled o odběru energií.


Způsob čtení faktury zaslané dodavatelem

Více než třetina respondentů pročítá fakturu jen z hlediska údajů o případných nedoplatcích či přeplatcích. Mezi nejčastější důvody, které respondenti pro tento nezájem uvádějí, patří nedostatek času a skutečnost, že vyúčtování buď nerozumí nebo mu zkrátka věří.


Kontrola vyúčtování: Kontrolujete si správnost vyúčtování (porovnání měřidlo x faktura)?

Kvantitativní průzkum probíhal formou telefonického dotazování (CATI) s následným osobním rozhovorem (F2F) na vzorku celkem 300 respondentů, kteří změnili dodavatele energie, zároveň jim došlo již první vyúčtování po minimálně roce u nového dodavatele. Respondenti byli lidé zodpovědní v domácnosti za volbu dodavatele energie. Průzkum byl realizován v souladu se standardy ICC/ESOMAR.

Komentář k tiskové zprávě:

Autoři analýzy uvádí, že průzkum byl prováděn u respondentů, kteří obdrželi první vyúčtování po minimálně roce u nového dodavatele. To znamená, že smlouvy byly uzavřeny většinou v roce 2012, méně v roce 2013. V uvedeném období byl zaznamenán největší boom podomního prodeje. Současně však panovaly na našem trhu nejvyšší ceny elektřiny a zemního plynu pro domácnosti. U elektřiny sice již ceny silové elektřiny klesaly, ale toto snižování bylo překryto růstem státem regulovaných poplatků, zejména poplatků na OZE. U plynu období byly určující ceny dominantního dodavatele RWE, která zejména kvůli nevýhodné smlouvě s Gazpromem nenabízela konkurenceschopné ceny. Cenový rozdíl mezi RWE a ostatními dodavateli byl díky tomu až do května 2013 výrazný.

V srpnu 2011 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která měla za cíl zlepšit postavení zákazníka vůči dodavateli. Důraz byl kladen na možnost odstoupení od smlouvy při nesouhlasu se zvýšením ceny energie nebo při změně podmínek. Bohužel toto opatření vyvolalo reakce dodavatelů. Jejich odpovědí byly nabídky na produktové řady s fixní cenou po celou dobu závazku. Tehdy ještě vývoj cen do budoucnosti nebyl tak přesvědčivý, jako je tomu dnes, tak tyto produkty byly zpravidla nabízeny za vyšší cenu než základní produktové řady. Vše bylo umocněno škrty a zvyšováním daní nečasovou vládou. Lidé ve fixaci viděli způsob, jak se chránit před zdražováním. Bohužel následující vývoj cen byl opačný, a tak ti, kteří na zdražování vsadili, většinou prodělali. Nabídky fixních cen u dodavatelů využívajících podomní prodej byl hlavě výsadou společnosti RWE. Ostatní se přidali až ve druhé polovině roku 2013, kdy už byl zřejmí pokles cen elektřiny a plynu.

Novelou energetického zákona (2011) vstoupil v platnost i zákaz účtování aktivačních a deaktivačních poplatků. Není mi známo, který dodavatel by poplatky po tomto datu účtoval. Jedině u Bohemia Energy aktivační poplatky byly nahrazeny tzv. garancí nižší ceny, za kterou zákazníci platí 21 Kč měsíčně. Bohemia Energy ale garantuje nižší ceny i při započítání tohoto poplatku. Drahé volání je zase výsadou ČEZu u produktové řady eTarif, ovšem zákazníci byli s touto skutečností seznámeni. Většina zákazníků volá na číslo začínající na 840. Za tuto volbu zákazník platí běžnou sazbu.

Problém vidím zejména u skupiny zákazníků, kteří podepsali smlouvu s dnes již neexistujícím dodavatelem České energetické centrum a nechali se přesvědčit k podpisu smlouvy s nabídkou asistenčních služeb (Exclusive, Pohoda). Tam zákazníci platí spoustu peněz, aniž by služby využili, ve stejných praktikách pokračuje i Bohemia Energy, která většinu zákazníků převzala.

Prakticky 100 % (mimo RWE v uvedeném období) dodavatelů, která využívá podomní prodej, skutečně nabízí levnější ceny než dominantní dodavatelé, tedy ti, u kterých tito zákazníci dříve byli. Je ale nutné říci, že se v některých případech jedná o úspory v řádu několik desítek korun.

Pochybuji, že zákazníci mohou seriozně posoudit, kolik ušetřili nebo prodělali. Mimo kalkulátoru cen energií TZB-info (elektřina a plyn) a kalkulátoru ERÚ pro elektřinu není v ČR žádný srovnávač umožňující porovnávat faktury a nabídky v minulosti a nyní. Komerční srovnávače (eshopy) srovnávají pouze aktuální nabídky. Nedá se srovnávat faktura původního a nového dodavatele bez všech souvislostí zahrnující vývoj cen komodity a poplatků určovaných státem.

Na tuto tiskovou zprávu jsem považoval za nutné reagovat, protože v energetickém trhu - podle mne - nejsou rozlišovány dva způsoby prodeje. Podpis smlouvy díky návštěvě podomního prodejce se dává na stejnou úroveň s podpisem smlouvy na základě samostatného výběru dodavatelů s pomocí seriozních kalkulátorů s porovnáním cen, vlastností nabídky včetně porovnání zkušeností z diskuzí. Ten, kdo hledá, ten najde a když nedá na ne vždy seriozní nabídky, tak mohl ušetřit i několik desítek tisíc ročně.

Bohužel i tato zpráva dokumentuje fakt, že malé procento zákazníků si vybírá dodavatele (asi 5 %), ostatní naletí na lži podomních prodejců či nepravdivé srovnání pochybných srovnávačů.