Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Na BIM-Fóru 2016 opět prakticky o BIMu

Ve čtvrtek 21. ledna hostila Fakulta stavební VUT v Brně již čtvrtý ročník uživatelské konference „BIM-Fórum: Revit v praxi“, kterou organizuje BIM-Fórum z.s. Hlavním a stále žádaným cílem konference bylo sdílení praktických zkušeností uživatelů CAD/BIM aplikace Autodesk Revit i dalších aplikací BIM, včetně následného využití dat.

Počet účastníků konference rok od roku roste, letos jejich počet překročil číslo 120. Ze složení profesí lze vysledovat menší zájem o architektonické navrhování a stavební dokumentaci, zvyšuje se počet účastníků z odborných profesí TZB a navazujících oborů, které mohou výhody BIM projektu využít pro svoji práci. V účastnické anketě opět převažovala spokojenost, někteří by si přáli akci dvoudenní a více přednášek s TZB zaměřením.

Obr. 1 BIM-Fórum 2016 – Pohled do přednáškového sálu
Obr. 1 BIM-Fórum 2016 – Pohled do přednáškového sálu

První uživatelská přednáška firmy SWECO Hydroprojekt a.s. prezentovala velmi rozsáhlý model čistící stanice s přesně vymodelovanými technologickými celky i budovami – přínosné bylo dozvědět se, jak se pracuje v týmu na tak rozsáhlém projektu a jaká to přináší úskalí. Za firmu Metroprojekt Praha a.s. promluvily roky zkušeností s TZB modely v Revitu a způsoby předávání a sdílení dat ve firmě.

Dvě zajímavá témata přednášek vzešla z diplomových prací. První řešila použití modelu budovy pro tepelnětechnické výpočty v Revitu a možná opatření, která model přibližují způsobům výpočtu dle ČSN. Druhá práce hledala omezení a podmínky správného vytváření BIM modelu z hlediska výkazu výměr, který je možné použít jako přesný podklad pro rozpočtování.

Výroční cenu BIM-Fóra za přínos v oblasti BIM letos získal Ing. Michal Káčerik – za podnětné a hodně komentované příspěvky na blogu bim-forum.blogspot.cz. Jeho články poskytují praktické návody, jak spolupracovat v BIM a to nejen v týmovém projektu.

Hlavním partnerem konference byla firma CADconsulting s.r.o., která se zabývá implementací Revitu ve firmách a podělila se v úvodní přednášce o svoje zkušenosti a doporučení.

Prezentace dalších partnerů ukázaly, že BIM už se stal součástí návrhu, výroby i správy budov. Sešly se hned dvě aplikace pro využití BIM modelu správou budov, BIMForMe od firmy CAD Studio a.s. (dlouholetého poskytovatele CAD/BIM aplikací firmy Autodesk) a podobný Bim.Point od ateliéru Di5 s.r.o., který již léta zpracovává projekty v BIM a nevyhýbá se ani osvětě o BIM projektování. Další představená řešení partnerů: Gefos a.s. a nabídka možností 3D scanování stávajících objektů, BIM Project s.r.o. databáze stavebních prvků českých firem a doplňků pro jejich vytváření, včetně BIM prvků společnosti LOMAX s.r.o. V odpoledním workshopu firma Lumion předvedla stejnojmenný software pro živé a rozhýbané vizualizace Revitových modelů.

Obr. 2 BIM-Fórum 2016 – Diskuse u kulatého stolu
Obr. 2 BIM-Fórum 2016 – Diskuse u kulatého stolu


Již od minulého ročníku se osvědčilo závěrečné diskutování u „kulatého“ stolu, kde odborníci zodpověděli dotazy ze všech oblastí a pomohli zájemcům udělat si objektivní názor na řadu BIM témat. Po diskuzním stolu následovalo losování tomboly; kromě věcných cen si výherci odnesli i poukázky na školení Revitu věnované firmou Computer-Agency o.p.s.

Mediálními partnery konference byli Autodeskclub, CAD magazín a TZB-info.


Další informace o konferenci a jiných aktivitách BIM-Fórum z.s. najdete na webu www.bim-forum.cz, blogu bim-forum.blogspot.com nebo na www.facebook.com/bimforumcz.http://www.facebook.com/bimforumcz
http://www.facebook.com/bimforumcz

 
 
Reklama