Program pro zpracování energetického průkazu budovy zdarma

Datum: 18.12.2001  |  Autor: Ing. Roman Šubrt  |  Organizace: Sdružení Energy Centre České Budějovice

Od 1.ledna roku 2002 začíná platit další prováděcí vyhláška Zákona o hospodaření energií - č. 291/2001 Sb. Ukládá pro vyjmenované případy povinnost zpracovat energetický průkaz budovy. Sdružení ECČB přichází s atraktivní nabídkou volně šiřitelného počítačového programu Louisa.

Od 1. ledna 2002 začne platit vyhláška 291/2001 Sb., která ukládá povinnost energetického průkazu. Energetický průkaz se skládá ze dvou částí. Jednou jsou základní tepelně technické výpočty a druhou statistický formulář o domě. Jeho vyplnění je nudné a únavné, proto jsme vyvinuli výpočetní program Louisa.

Výpočtový program Louisa je určen pro zpracovávání všech energetických štítků a energetických průkazů pro budovy pro bydlení a je k dispozici bezplatně všem, kteří se zaváží plnit několik nenáročných podmínek. Bohužel Louisa není určena pro zpracování energetických průkazů průmyslových budov a budov v terciální sféře. Pokud se nám podaří zajistit dostatek finančních prostředků pro jeho další vývoj, předpokládáme jeho rozšíření i o tyto oblasti.

Co lze při zpracovávání energetického průkazu programem Louisa získat:

 • energetický průkaz podle vyhlášky pro budovy pro bydlení
 • výpočet měrné tepelné spotřeby podle vyhl. 291/2001 Sb. obálkovou metodou
 • výpočet spotřeby tepelné energie za otopné období
 • výpočet spotřeby tepelné energie pro konkrétní klimatickou oblast
 • určení klimatické oblasti na základě zadání PSČ
 • určení pořadí rozhodujících konstrukcí podle jejich vlivu na tepelnou ztrátu a velikost této tepelné ztráty
 • výpočet tepelné ztráty větráním
 • orientační výpočet tepelných zisků
 • orientační výpočet tepelné ztráty tepelnými mosty
 • vyhodnocení, zda budova splňuje měrnou spotřebu tepla na vytápění
 • hodnoty součinitelů prostupu tepla některých vybraných konstrukcí
 • a další tepelně technické údaje
(veškeré výpočty jsou provedeny podle metodiky vyhlášky 291/2001 Sb.)

Podmínky pro bezplatné užívání programu Louisa
Program Louisa je možné používat bezplatně, uživatel je však povinen se registrovat. Tato podmínka je stanovena proto, aby při případné aktualizaci programu mohli být touto aktualizací obesláni všichni uživatelé.
Uživatel by měl autorům programu posílat jím zpracovaná data z energetických průkazů a štítků. Tato data by pak bylo možné statisticky evidovat, vyhodnocovat a jistě by se jednalo o zajímavé informace z celospolečenského pohledu.

Co program umožňuje
Program Louisa je určen k výpočtům energetických štítků a energetických průkazů pro budovy pro bydlení. Energetický štítek je ve sdružení Energy Centre České Budějovice chápán jako stručné shrnutí podstatných energetických dat o budově, kdy se potřeba tepla na vytápění počítá obálkovou metodou a výsledek se porovnává s předepsanými limitními spotřebami. Dříve byl tento dokument nazýván energetickým průkazem. Energetický průkaz podle vyhlášky je soubor převážně statistických údajů, které mají sloužit ke komplexnímu popisu budovy. Mimo těchto statistických údajů se v něm také uvádějí některé údaje z energetického štítku.

Způsob výpočtu
Energetické výpočty jsou prováděny na základě vyhlášky 291/2001 Sb. a neumožňují zatím upřesňující výpočty podle platných norem. Přesný výpočet je popsán ve vyhlášce, a proto jej není třeba zde rozebírat. Jen je nutné upozornit na to, že výpočet předpokládá vyřešení tepelných mostů na úrovni požadavků norem, tj. nedochází k povrchové kondenzaci vodní páry a tepelné mosty nezhorší požadavek na maximální součinitel prostupu tepla U nad požadovanou mez.
Po otevření programu se objeví klasická nabídka. Před prvním použitím prosím věnujte pozornost nápovědě.
Zadávání do programu se začíná otevřením nového souboru pod tlačítkem Energetický průkaz. To i v případě, že chceme zpracovat pouze energetický štítek.

Energetický štítek
Pro zpracování energetického štítku je třeba především zadat poštovní směrovací číslo místa stavby. Program totiž na základě zadání směrovacího čísla a opuštění této kolonky automaticky přiřadí klimatickou oblast. Tu je možné manuálně změnit, pokud bychom třeba počítali dům stojící mimo území ČR. Zadávání ostatních údajů je nutné do té míry, do jaké je nutné přesně lokalizovat budovu. Je pochopitelné, že některé údaje mohou být neznámé.
Obestavěný prostor se počítá z vnějších rozměrů vytápěné části budovy. Do objemu se nezahrnují nevytápěné části, jako garáže, půdy ...
Seznam konstrukcí budov se zadává jako soupis všech konstrukcí ohraničujících vytápěný prostor. Po kliknutí na tlačítko "Přidat" se objeví prostor pro zadání konstrukce. Buď je možné si zadat vlastní konstrukci s vypočteným součinitelem tepla a nebo pomocí šipky vpravo je možné využít databázi programu. Každá nově zadaná položka se automaticky zaznamená v paměti. Prosíme proto všechny uživatele, aby nám pravidelně posílali i seznam jimi obvykle používaných položek a příslušný součinitel prostupu tepla U (nejlépe v Excelu) tak, abychom další verze mohli o tyto položky rozšířit. Po zadání popisu položky a součinitelu U je nutné ještě vybrat příslušný součinitel b pro danou konstrukci. Proti vyhlášce jsme byli nuceni pro zjednodušení programu zavést součinitel b i pro vnější stěny. Zde se b = 1.
Po zadání všech obalujících konstrukcí včetně ploch je ještě nutné zadat způsob regulace vytápění. Ten je důležitý proto, že podle vyhlášky se sluneční tepelné zisky i zisky z vnitřního prostředí počítají konstantně na základě obestavěného prostoru, ale pouze v případě, že dům má dynamickou regulaci. Po zatržení prvních pěti možností regulace jsou tedy do výpočtu zahrnuty i tepelné zisky.
Po tomto zadání je možné provést výpočet (viz tlačítko) a nechat si z nabídky vytisknout energetický štítek.

Energetický průkaz
Pro zpracování energetického průkazu je nutné pokračovat v zadávání dál. Některé údaje, které se zde zobrazí, jsou již spočítány na základě předchozího zadávání a není možné je měnit. Zadávání opět končí výpočtem a uživatel si může energetický průkaz vytisknout.

O zpracovateli
Program Louisa, který vydalo neziskové sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) je možné používat bezplatně. Lze si jej stáhnout z internetu na adrese www.eccb.cz a používat jej v souladu s licenčními ujednáními. ECČB je neziskové sdružení, které se zaměřuje na bezplatné poradenství v oblasti tepelných izolací, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Registrace
Ve formuláři na internetu je nutné vyplnit pravdivé údaje o své osobě, firmě a emailovou adresu. Tento formulář se po vyplnění odešle do sdružení Energy Centre České Budějovice, kde Vám pracovnice sdružení přidělí kód, který Vám během 1 až 3 pracovních dní odešle zpět. Bez tohoto registračního kódu nelze program nainstalovat.


Ukázka zadávacího formuláře programu:
Kontakt:
Sdružení Energy Centre České Budějovice
Pražská 99
370 04 České Budějovice

Informace o firmě v TZB-adresáři

tel.: 038/7312580
fax: 038/7312581
e-mail: office@eccb.cz
www.eccb.cz
 

Hodnotit:  

Datum: 18.12.2001
Autor: Ing. Roman Šubrt   všechny články autora
Organizace: Sdružení Energy Centre České BudějoviceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (5 příspěvků, poslední 13.03.2012 12:40)


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco