Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Břetislav Koč


27.10.2008
Břetislav Koč

Po osmi letech, kdy si soutěž projektů a realizací v oboru úspor a obnovitelných zdrojů energie Energy Globe Award (EGA) razila cestu z rodného Rakouska do Evropy i do celého světa a seznam zúčastněných zemí už obsahuje 111 položek, je letos díky podpoře společnosti E.ON pořádána i v České republice.

16.6.2008
Břetislav Koč

Evropská asociace větrné energie (EWEA) pořádá již tradičně v polovině června "Evropský den větru", při němž jsou zájemci v řadě zemí zváni k návštěvě větrných elektráren. Ve většině evropských zemí tato akce již proběhla právě včera. Dne otevřených dveří u nás se koná v sobotu 21. 6. 2008.

5.5.2008
Břetislav Koč

Větrná energetika zaznamenala v Evropě v uplynulém roce nejvyšší růst instalovaného výkonu zdrojů elektrické energie. Přibylo více než 8 tis. MW instalovaného výkonu. Naopak bylo odstaveno téměř 2 tis. MW výkonu uhelných a jaderných elektráren.

28.4.2008
Břetislav Koč

Co mohou mít společného známé a malebné (a památkově chráněné) jihočeské Holašovice s jednou z nejvýznamnějších památek celé lidské civilizace, místem kontaktu tří světových náboženství - Jeruzalémem? A také s Betlémem, Nazaretem a dalšími místy ve svaté zemi?

11.2.2008
Břetislav Koč

Koncem roku 2007 získala v Drážďanech Evropskou solární cenu další česká bioplynová stanice. Stanice na farmě ve Velkém Karlově patří s objemem fermentorů přes 10 tisíc m³ mezi největší evropské bioplynové stanice vůbec.

4.2.2008
Břetislav Koč

Je známou zkušeností, že výrobci různých zařízení používajících v hořácích klasické topné médium - zemní plyn - se nezřídka brání tomu, aby byly tyto instalace převáděny na topení bioplynem. Bioplyn ale nabízí i jiné využití.

28.1.2008
Břetislav Koč

Komponenty pro stavbu dvou největších větrných elektráren v České republice dorazily po mírném zpoždění nakládky ve Finsku do Česka. Montáž větrných elektráren s největším instalovaným jednotkovým výkonem začala dnes v katastru obce Pchery na Kladensku. Celková investice projektu skupiny J&T dosáhne 190 milionů korun.

21.1.2008
Břetislav Koč

V objektu větrného mlýna v Ruprechtově byla v říjnu otevřena výstava, která ukazuje více než stoletou historii větrných elektráren ve světě i v ČR. Výstava probíhá i v zimním období a potrvá až do 20. dubna.

7.1.2008
Břetislav Koč

V severoněmeckém městě Flensburg, ležícím severně od Hamburku na německo-dánské hranici, na konci zálivu Baltického moře, se uprostřed městské dlažby živé přístavní čtvrti rozvážně a vytrvale otáčí ocelové vodní kolo.

26.11.2007
Břetislav Koč

Větrných elektráren v Česku, byť v porovnání se sousedy, především v Německu a Rakousku, opravdu jen pomalu přibývá. Pokud jde ale o přírůstek instalovaného výkonu větrných elektráren je jisté, že rok 2007 bude u nás zatím nejúspěšnějším rokem.

22.11.2007
Břetislav Koč

Zvláštní čestné uznání veletrhu Aqua-therm získala firma KOVO NOVÁK z malé obce Citonice na Znojemsku. Inspirací pro konstrukci a výrobu oceněné malé granulační linky MGL 200 byla přání zákazníků, která majitel firmy Jan Novák slýchával od zájemců, především obyvatel venkova, kteří touto cestou chtěli řešit využití vlastních odpadů z dřevařské nebo zemědělské výroby a nešlo přitom o vagony materiálu.

12.11.2007
Břetislav Koč

Prestižní Evropskou cenu za energetickou efektivnost (EEA) převzala v Drážďanech obec Kněžice na Nymbursku. Ocenění získala za výstavbu bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, která je nyní hlavním zdrojem energie v místě, a za další úsporná opatření, např. zvýšení efektivity veřejného osvětlení.

24.9.2007
Břetislav Koč

Následující postřeh autora přináší zajímavé nápady řešení akutní potřeby teplé vody a tepla na dočasných lokalitách - staveništích, krytých sportovištích, výstavních halách, kempech, v dočasných přístřešcích, aj., výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie.

8.8.2007
Břetislav Koč

Momentálně největší fotovoltaická elektrárna v České republice zahájila dne 6. srpna připojením do sítě společnosti E.ON. provoz u obce Ostrožská Lhota na Uherskohradišťsku.

25.6.2007
Břetislav Koč

Mluví-li se o možnostech energetického využívání síly větru, je zpravidla řeč o větrných elektrárnách. Výroba elektrické energie však není jediným možným řešením, jak "nepolapitelný" vítr zaměstnat, jak využít jeho síly. Nabízí se totiž i další možnost...

21.5.2007
Břetislav Koč

V sousedních zemích, především v Rakousku a v Německu, ale i ve vzdálenějším Dánsku, probíhá v posledních letech boom ve výstavbě bioplynových stanic, především přímo u farem zemědělské prvovýroby. Frekvence informací o BPS se citelně zvýšila i u nás, mnohé úvahy spějí do fáze projektů či realizací.

29.3.2006
Břetislav Koč

Stoupající ceny energií, elektřiny, topných olejů i zemního plynu způsobují návrat k topení pevnými palivy, bohužel v nemálo případech se topí nejen jimi, ale také vším, co hoří, což má negativní dopad na ovzduší v mnohých obcích. Článek pojednává o možnostech využití biopaliv, jako jsou např. topné brikety z obilí, slámy, energetického šťovíku apod. 
 
Reklama