Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Den otevřených dveří větrných elektráren

Evropská asociace větrné energie (EWEA) pořádá již tradičně v polovině června "Evropský den větru", při němž jsou zájemci v řadě zemí zváni k návštěvě větrných elektráren. Ve většině evropských zemí tato akce již proběhla právě včera. Dne otevřených dveří u nás se koná v sobotu 21. 6. 2008.

Česká společnost pro větrnou energii organizuje v této souvislosti "Den otevřených dveří ve větrných elektrárnách" v sobotu 21. června.

V době od 9 do 16 hodin budou mít zájemci, ať už odborníci nebo laická veřejnost, možnost nahlédnout do věží elektráren, na jejich řídící a kontrolní panely, sledovat na displejích aktuální provozní údaje a poslechnout si výklad i diskutovat s odborníky na deseti lokalitách v Čechách i na Moravě, jejichž provozovatelé se k akci připojili. Lokality, kde budou provozovatelé návštěvníky očekávat, jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Lokalita (obec) Okres Provozovatel VE Počet - typ VE Výkon
Břežany Znojmo WEB
Větrná energie
5 x Vestas V52 5 x 850 kW
Drahany Prostějov ELDACO 1 x Vestas V90 1 x 2000 kW
Gruna-Žipotín Svitavy S+M CZ *) 2 x DeWind D8 2 x 2000 kW
Jindřichovice
pod Smrkem
Liberec Obec
Jindřichovice p. Sm.
2 x Enercon E40 2 x 600 kW
Kámen Havlíčkův Brod ELDACO 1 x Vestas V-90 1 x 2000 kW
Klíny Most ALTENERG 1 x Enercon E82 1 x 2000 kW
Kryštofovy Hamry
(Rusová, Měděnec)
Chomutov Ecoenerg 21 x Enercon E-82 21 x 2000 kW
Maletín Šumperk ELDACO 1 x Vestas V90 1 x 2000 kW
Pchery Kladno J+T 2 x WinWind WWD3 2 x 3000 kW
Rusová (Měděnec) Chomutov Green Lines 3 x Nordex N80 3 x 2500 kW

*) na lokalitě jsou i další dvě elektrárny DeWind D4 s výkonem 2 x 600 kW

V Česku je v současné době v provozu celkem 99 větrných elektráren s celkovým instalovaným výkonem 123 MW (123 tis. kW). Podle údajů Energetického regulačního úřadu dodaly větrné elektrárny v ČR do sítě za první tři měsíce letošního roku celkem 77 GWh elektrické energie (před rokem to za stejné období bylo 35 GWh). Nárůst byl způsoben nejen přírůstkem počtu instalovaných strojů, ale také vyšším výkonem i účinností nejnovějších typů větrných elektráren, speciálně konstruovaných pro použití na vnitrozemských lokalitách a využívajících efektivně i menších rychlostí větru. Průměrné využití instalované kapacity větrných elektráren se v ČR pohybuje kolem 26 %, moderní stroje na výjimečně větrných lokalitách pak vykazují až 36% využití instalované kapacity. V posledních měsících jsou instalovány většinou stroje s výkonem 2 MW.


U větrných elektráren u obce Břežany na Znojemsku jsou pro návštěvníky instalovány informační panely.

Rotor větrné elektrárny VESTAS V90 s průměrem 90 metrů a výkonem 2 MW. Tento typ elektrárny mohou zájemci vidět na lokalitách Drahany, Kámen a Naletím.

Nejvýkonnější stroje, které byly v ČR instalovány na přelomu roku a začaly do sítě dodávat elektrickou energii v březnu byly vztyčeny asi 25 km od Prahy, u obce Pchery na Kladensku. Výkon každého ze dvou strojů je 3 MW (3000 kW). Délka listů rotoru těchto elektráren je 50 metrů (průměr rotoru 100 m). Největší "větrný park" je v provozu v Krušných horách na katastru Měděnec - Rusová. Na lokalitách stojí celkem 24 elektráren dvou provozovatelů (3 + 21 strojů).


Jedna ze dvou nejvýkonnějších větrných elektráren v Česku - typ WinWinD WWD3 s výkonem 3 MW u obce Pchery.

O velikosti rotoru větrných elektráren u Pcher svědčí snímek z montáže a porovnání velikosti postav s rotorem, připraveným k montáži na osu generátoru ve výšce 88 metrů.

 
 
Reklama