Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Největší bioplynová stanice ve střední Evropě

Koncem roku 2007 získala v Drážďanech Evropskou solární cenu další česká bioplynová stanice. Stanice na farmě ve Velkém Karlově patří s objemem fermentorů přes 10 tisíc m³ mezi největší evropské bioplynové stanice vůbec.

Stranou pozornosti médií zůstalo v závěru uplynulého roku ocenění pro další bioplynovou stanici v Česku. Poté, kdy bioplynová stanice v obci Kněžice získala v Drážďanech Evropskou cenu za energetickou efektivnost (EEA), byla Evropskou solární cenou za realizace projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie v kategorii instalací v zemědělském sektoru oceněna bioplynová stanice na farmě Velký Karlov Agrodružstva Jevišovice (okres Znojmo).

Bioplynová stanice na farmě výkrmu prasat využívá jako zdroje biomasy pro svých 8 fermentorů s objemem po 1300 m³ především kejdy z výkrmu prasat a dalších biologických odpadů z provozu farem Agrodružstva i z dalších zpracovatelských podniků, například z jatek a kafilérií a také další tříděný biologický odpad z obchodní i komunální sféry. Zpracování těchto materiálů umožňuje hygienizační linka na vstupu surovin do homogenizačního zásobníku, v níž jsou rizikové biologické materiály podrobeny působení teploty 135 stupňů a tlaku 3 atm. po dobu 20 minut.

Bioplyn je využíván k pohonu kogeneračních jednotek. Stanice byla podle projektu vybavena dvěma jednotkami s motory Deutz s elektrickým výkonem generátorů po 700 kW, které však nestačily celý objem bioplynu využít. Technologie byla proto doplněna trojicí kogeneračních jednotek TEDOM s výkonem po 175 kW s osvědčenými motory, vycházejícími z motorů LIAZ. Jejich předností jsou jednoduchá obsluha i údržba. Celkový elektrický výkon bioplynové stanice je 2000 kW a proud je dodáván do veřejné sítě. Od července roku 2006 tak bylo do sítě dodáno 14 mil. kWh elektrické energie.

Odpadní teplo od motorů kogeneračních jednotek je používáno k topení v objektech živočišné výroby v sousedství bioplynové stanice, k udržování optimální teploty ve fermentorech bioplynové stanice a k vyvíjení páry pro hygienizační linku biologického odpadu. V budoucnosti bude toto teplo vyhřívat i velkou halu na nedaleké farmě, kde budou chováni nilští krokodýli. Materiál, který byl fermentací zbaven zápachu i choroboplodných zárodků je pak používán jako hnojivo přímo na pole nebo ke kompostování.


Fermentory bioplynové stanice ve Velkém Karlově "vykukují" za objekty výkrmny prasat


Velikost fermentorů vynikne při porovnání s projíždějícím traktorem, přivážejícím
v cisterně kejdu z další farmy Agrodružstva Jevišovice


Kogenerační jednotka Deutz


Trojice kogeneračních jednotek TEDOM

 
 
Reklama