Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
VČERA
IVAR CS spol. s r.o., Miroslav Kotrouš, technický manažer

V souladu s bezpečnostními předpisy a platnými normami vzniká legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňujících průtoku plynu v rozvodech plynovodů. Jednou z takových armatur je bezpečnostní nadprůtoková pojistka IVAR.GST, jejíž ...

VČERA
Bellona Europa, překlad: Petra Šrubařová

Každý rok se vyrobí více než 4 miliardy tun cementu a jeho celosvětová výroba představuje přibližně 8 % celosvětových emisí. Efektivní využití cementu a betonu, zahrnující jeho opětovné použití, opravu, recyklaci a downcyklaci, může částečně snížit emise skleníkových plynů ...

VČERA
Ing. arch. Oldřich Rejl, redakce

Parkovací místa zabírají v našich městech obrovské plochy. Problematické na parkovacích stáních je i to, že se jedná o zpevněnou plochu s minimální možností vsakování vody. S přívalovými dešti a problémy se suchem je možno bojovat právě vhodným ...

Řešení pro odklon od používání zářivek nabízí například lištový systém TECTON, který vyvinula společnost Zumtobel, představuje již více než 20 let možnosti univerzálního využití a prochází nepřetržitým vývojem.
VČERA
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.

Vadná zářivka se nesmí vyhazovat jako domácí odpad! Střepy pečlivě zameťte, otevřete okna, místnost vyvětrejte a nezdržujte se v ní! To jsou pokyny pro případ, že dojde k prasknutí zářivky v uzavřeném prostoru.

NEPŘEHLÉDNĚTE


Reklama
Reklama
Reklama


15.8.2022
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

V Části 2 jsou uvedeny vzpěrné délky týkající se oblouků trojkloubových, a to jak s vrcholovým kloubem vidlicovým (pouze v rovině oblouku), tak i trojkloubových oblouků s vrcholovým kloubem úplným (v rovině i z roviny oblouku). Článek navazuje na Část 1 [1], která zahrnuje oblouky dvojkloubové a vetknuté. Všechny studie jsou provedeny pro tři typy rovnoměrného zatížení (svislé po délce oblouku, svislé na půdorys oblouku a zatížení radiální). Hodnoty vzpěrných délek ekvivalentního přímého (Eulerova) prutu s konstantní osovou silou odpovídající maximální osové síle v patce oblouků jsou uvedeny ve formě grafů pro uzavřené trubkové průřezy, pro různé otevřené válcované průřezy IPE a různé širokopřírubové průřezy HEB.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMATReklama
Reklama
autodoc.cz