Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zlaté medaile Aqua-therm 2001

Soutěž o deset zlatých medailí na mezinárodním veletrhu Aqua-therm poutá každoročné zájem nejen návštěvníků ale i vystavovatelů. Získání tohoto prestižního ocenění je tou nejlepší propagací výrobku. Premierově publikujeme na TZB-info souhrnný přehled oceněných výrobků s výčtem jejich základních technických parametrů.
Oceněné výrobky nemají podle pravidel soutěže určeno pořadí, proto jsou v článku uvedeny v abecedním pořadí podle jména přihlašovatelské firmy.

Vystavovatel Exponát
ENBRA, s. r. o. Měřicí přístroj ENBRA SBS 3000 - SMART BALANCING SYSTEM
GRUNDFOS s.r.o. Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA UPE Series 2000
JANKA LENNOX Klimatizační jednotka KLMV SENÁTOR
JUNKERS - BOSCH THERMOTECHNIK Plynový průtokový ohřívač vody HydroPower, typ WK 350-7KG
LDM, s.r.o. Řada regulačních ventilů BEEline s integrovaným omezovačem průtoku
MANDÍK VLASTIMIL Software HEFAISTOS 6.1. SX
PROTHERM, s.r.o. Stacionární plynový kondenzační kotel se zásobníkem TUV, PROTHERM LEV 20 KKZ
SCHIEDEL, s. r. o. Komínový systém AVANT PRIMO
THERMONA, s.r.o. Softwarové vybavení řízení kotlů s využitím nové vlastní konstrukce interface
VIESSMANN, s.r.o. Závěsný plynový kondenzační kotel Vitodens 200 typ WB2
Měřící přístroj ENBRA SBS 3000 - SMART BALANCING SYSTÉM

Měřící přístroj ENBRA SBS 3000 SBS3000 je inteligentním zařízením s integrovanými výpočetními metodami pro vyvažování otopných soustav. (Jsou integrovány 4 výpočtové netody o různém stupni obtížnosti). S využitím SBS lze eliminovat chyby vzniklé teoretickými projekčními výpočty. Praktickým měřením a následným regulačním zásahem, na základě přístrojem přesně vypočtených objektivních hodnot, je provedeno správné nastavení regulačních elementů.

Přístroj umožňuje změřit teplotu (T) a přetlak (p), podtlak či diferenční tlak (p) media kdekoli na připojených bodech sledované soustavy. Dále umožňuje měření průtoku (Q) a to především na smyčkových regulačních armaturách. Vyhodnocení průtoku se provádí matematickou operací z diferenčního tlaku (p) a kv charakteristik regulačních armatur aproximovaných mocninovým polynomem.

Přístroj velikost měřené veličiny indikuje v libovolně přednastavitelné jednotce. Součástí přístroje SBS 3000 je záznamový modul s obvodem reálného času, který je schopen archivovat až 2500 záznamů o sledovaných veličinách. Do paměti přístroje se zapisuje tlak, průtok, teplota, zvolený ventil, přednastavení ventilu, datum a čas měření, je zde možnost vložit k naměřené veličině doprovodný text pro lepší orientaci v získávání a vyhodnocování dat.

Propojení přístroje s PC lze realizovat pomocí komunikačního kabelu, který je součástí přístroje, data můžete exportovat v některém z běžných formátů a zpracovat je v příslušném textovém editoru, tabulkovém procesoru, nebo databázovém programu.

Zřejmou výhodou přístroje je jeho nízká hmotnost, malé rozměry. Určitou nevýhodou přístroje je nutnost pravidelné kalibrace a nutnost zaškolení obsluhy, vše poskytuje a zajišťuje firma ENBRA s.r.o. ve svých servisních a školících centrech, včetně aktualizace SW a HW a mnoho dalších služeb.

Kontakt:
ENBRA, s.r.o.
www.enbra.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru


Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA UPE Series 2000

Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA UPE Series 2000 Nová řada středně velkých oběhových čerpadel řady UPE pro topné systémy. Čerpadlo využívá výkonově úsporného motoru s permanentním magnetem, dokonalé elektroniky a optimalizace všech aspektů (např. mazání ložisek čerpanou kapalinou, vestavěnou elektronickou ochranou motoru proti proudovým rázům, nebo dalším poruchám v síti).

Mezi výhody patří rychlá instalace a jednoduchá obsluha, instalace je usnadněna jednoduchým provedením svorkovnice, po instalaci se čerpadlo automaticky seřídí na správné provozní nastavení.

Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA využívá až o 60 % méně energie než předchozí typy čerpadel, využívá světové novinky v oblasti pohonu čerpadel tj. technologie permanentního magnetu, tuto technologii firma GRUNDFOS dále zdokonalila a uvedla na trh. Zdrojem energie pro pohon motoru jsou magnety v rotoru a nikoli pouze elektrická síť.

Čerpadlo je provozováno s optimální účinností při libovolném výkonu. Integrované snímače sledují provozní podmínky a frekvenční měnič pak podle toho reaguje a reguluje otáčky motoru. Maximální příkon: 325 - 450 W. Čerpadla jsou jednofázová, pro napětí 230 V.


Kontakt:
GRUNDFOS, s.r.o.
www.grundfos.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru


Klimatizační jednotka KLMV SENÁTOR

Klimatizační jednotka KLMV SENÁTOR Klimatizační jednotka pro dopravu a úpravu vzduchu v nízkotlakých a vysokotlakých větracích, vytápěcích a klimatizačních systémech. Rozsah teplot (20 až 40 oC), do relativní vlhkosti 80 %, oblast využití objemového průtoku - 8000 až 50 000 m3/hod. Dobrá tuhost panelů, zajištění ekologickým lepením izolačního materiálu na vnější a vnitřní plech panelu. Opláštění z aluzinkového vnitřního plechu o tloušťce 0,8 mm a vnějšího plechu bílé barvy (RAL 9002) tloušťky 1,0 mm.

Výhodou je možnost volby až 8 typů radiálních ventilátorů, základní řada odlučovacích filtrů má odlučivost dle EN 779/ASHRAE/EUROVENT pro třídu filtrace G2 - G4 76 % - 92 % a pro třídy filtrace F5 - F9 s účinkem 55 % - 98 %, navíc řadu vysoké třídy filtrace HEPA.

Výměníky pro chlazení a ohřev z Cu/Al a Cu/Cu a ocel/ocel. Přímé chlazení je možné s 8 nejčastěji používanými chladivy (R22, R 134a, R 407a, apod.). Tlumiče hluku jsou rozšířené i o možnost instalace kulis s perforovaným plechem pro útlum hluku v nižších frekvenčních pásmech. Několik variant zpětného získávání tepla. Vlhčení adiabatické, parní i odpařovací.

Nevýhodou je, že vzduch proudící přes ventilátory musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a příměsí.


Kontakt:
JANKA - LENNOX
JANKA Radotín, a. s.
www.janka.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru


Plynový průtokový ohřívač vody Hydro Power, typ WK 350-7 KG

Jedná se o průtokový ohřívač TUV s technologií Hydro Power. Technologie Hydro Power je zdrojem energie pro zapalování hořáku.

Princip technologie Hydro Power je obdobný jako při výrobě elektrické energie turbínami ve vodních elektrárnách. V potrubí užitkové vody ohřívače se nachází hydrodynamický generátor s turbínkou. Jakmile se otevře odběrné místo, začne generátorem protékat voda. Turbínka generátoru, poháněná výhradně silou proudící vody, vyrábí elektrický proud pro napájení elektroniky ohřívače a k zapalování hořáku.

Výhody spočívají v úspoře nákladů za přídavný zdroj energie (baterie), odpadá kontrola a výměna baterií. Nevyžadují trvale hořící zapalovací plamínek, což má vliv na snížení spotřeby plynu až o 25 % ročně. Ohříván je pouze skutečně potřebný objem vody, konstantní teplota výstupní vody není závislá na průtoku, automatická plynulá regulace výkonu.

Plynový průtokový ohřívač vody Hydro Power, typ WK 350-7 KG
Kontakt:
ROBERT BOSCH, odbytová společnost s r.o.
Divize Junkers
www.junkers.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru


Řada regulačních ventilů BEELine s integrovaným omezovačem průtoku

Řada regulačních ventilů BEELine s integrovaným omezovačem průtoku Regulační ventil s tlakově odlehčenou kuželkou s vnějšími připojovacími závity a mechanismem pro omezení průtoku. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech.

Malá stavební velikost a malá hmotnost, kvalitní regulační funkce a vysoká těsnost v uzavřeném stavu. Ventil využívá průtočnou charakteristiku LDMspline. Ventil umožňuje bezúdržbový provoz díky vysoké životnosti ucpávky a konstrukci vnitřních pracovních dílů.

Integrované omezení průtoku je realizováno nezávislým regulačním mechanismem s ručním ovládáním. Ve spojení s pohony firmy LDM ventil umožňuje podle provedení regulaci s tříbodovým nebo spojitým řízením. Pracovní média: t = +2 oC až 150 oC, DN 15 až 50, PN 25

Kontakt:
LDM, s.r.o.
www.ldm.cz

informace o firmě v TZB-adresáři

nahoru


Software HEFAISTOS

Software HEFAISTOS

Optimalizovaný návrh pomocí počítačové simulace. Na základě vlastních měření a výzkumu zpracovala firma MANDÍK počítačový program pro výpočet prostorového rozložení výsledné teploty a intenzity osálání v prostorách vytápěných infrazářiči HELIOS firmy MANDÍK (jsou to tmavé podstropní zářiče). Pomocí tohoto programu lze optimalizovat návrh počtu, výkonu a rozmístění těchto infrazářičů.

Tento simulační program vychází z radiační teploty. Vstupními údaji jsou požadovaná výsledná teplota, teplotní oblast, geometrie haly a tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí.

Výstupem je grafické znázornění intenzity osálání a výsledné teplotní pole v hale (s možností horizontálního i vertikálního rovinného řezu). Program samozřejmě respektuje EU normy.


Kontakt:
Vlastimil MANDÍK
www.mandik.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru


Stacionární plynový kondenzační kotel se zásobníkem TUV, PROTHERM LEV 20 KKZ

Jedná se o nový kondenzační kotel s účinností až 108 % a zabudovaným 95-ti litrovým zásobníkem TUV. Oproti klasickému plynovému kotli je schopen ušetřit až 17 % paliva a až 33 % oproti zastaralým typům kotlů.

Zásobník je vybaven antikorozní ochranou hořčíkovou elektrodou, polymetanovou izolací o tloušťce 30 mm. Čerpadlo je vybaveno odvzdušňovacím ventilem, čímž umožňuje odstranění vzduchových bublin z otopné vody. Integrovaný výměník je rozdělen na spalinovou a kondenzační část. Spalinová část plní stejnou funkci jako u klasických kotlů. Kondenzační část získává teplo obsažené v páře již ochlazených spalin.

Kotel ve standardu obsahuje pojišťovací ventil na otopné i užitkové vodě. Navíc má zabudované 2 expanzní nádoby - 10-ti litrovou na OV a 2 litrovou na TUV. Kotel je ideální pro spolupráci s ekvitermní regulací. Regulátor podle předem nastavených závislostí reaguje na změnu počasí a dle toho vyhodnocuje a přizpůsobuje teplotu otopné vody (venkovní čidlo není součástí dodávky).

Stacionární plynový kondenzační kotel se zásobníkem TUV

Kontakt:
PROTHERM, s.r. o.
www.protherm.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru


Komínový systém AVANT PRIMO

Komínový systém pro použití v rodinných domech, pro odvod spalin od jednoho spotřebiče. Novinkou je použití nové generace keramických profilovaných tenkostěnných komínových vložek (tl. stěny 7 až 9 mm), které díky zvětšenému vnějšímu povrchu vložky přispívají tepelně výměníkovým efektem k předehřívání spalovacího vzduchu a tím i ke zvyšování účinnosti celého topného systému. Profilované komínové vložky jsou v poměru ke svojí délce velice lehké, což usnadňuje montáž a zvyšuje provozní bezpečnost systému.

Výhodou je nízká hmotnost, délka vložek - 66 až 133 cm, mimořádná směrová přesnost, minimální nasákavost, vynikající odolnost proti teplotním změnám, odolnost proti kyselinám, odolnost proti korozi, přírodní ekologický materiál, výborně eliminuje hluk.

Systém Avant Primo je navrhován pro tzv. protiproudý i souproudý provoz. Vhodné pro použití v rodinných domech, pro spotřebiče s teplotou spalin do 160 oC. Zvláště výhodné pro nízkoteplotní a kondenzační spotřebiče. Všechny části komínové paty jsou již sestaveny, což přináší časovou i finanční úsporu, jednodušší transport a umožňuje vyloučit montážní chyby.

Komínový systém AVANT PRIMO

Kontakt:
SCHIEDEL, s.r.o.
www.schiedel.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru


Softwarové vybavení řízení kotlů s využitím nové vlastní konstrukce interface

Softwarové vybavení řízení kotlů Interface 1405 spolupracuje s regulátorem Chromotherm CX 51 MC a předávají si informace o:
 • venkovní teplotě
 • modulaci teploty vody (požadovaná a reálná teplota topného systému)
 • stavu a případné závadě každého kotle sestavy (indikace poruch)
 • povolení či zakázání ohřevu zásobníku TUV pro všechny řízené kotle
 • umožňuje nouzový režim v případě, že komunikace s CX 51 MC je přerušena.

Správná funkce kaskády je podmíněna vhodně zvolenou hydraulikou kotelny. Okruhy topného systému a kotlů musí být bezpodmínečně odděleny hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků (anuloidem). Kotle musí být chráněny proti zanesení nečistotami z topného okruhu. Proto je nutné vybavení kotelny filtry.

Kontakt:
THERMONA, s.r.o.
www.thermona.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru


Závěsný plynový kondenzační kotel Vitodens 200 typ WB2

Závěsný plynový kondenzační kotel Vitodens 200 typ WB2 Plynový kondenzační kotel z ušlechtilé oceli s topnou plochou Inox - Radial a s modulovaným kompaktním plynovým hořákem Matrix. Jmenovitý tepelný výkon: 4 - 60 kW jako kotel pro vytápění, 6 - 24 kW jako kombinovaný kotel pro vytápění a ohřev TUV.

Mezi výhody patří:

 • vysoká účinnost
 • provozní bezpečnost
 • dlouhá životnost
 • nízké emise
 • normovaný stupeň využití - až 109 %
 • nízká spotřeba elektrického proudu
 • provedení kombi - integrovaný systém rychlého ohřevu vody
 • komfortní regulace
 • jednotná konstrukce
 • automatické přizpůsobování spalin podle provozního zatížení


Kontakt:
VIESSMANN, s.r.o.
www.viessmann.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
nahoru
 
 
Reklama